Het Nationaalsocialisme aan de macht. In 1918 verliest Duitsland de

advertisement
Het Nationaalsocialisme aan de macht.
In 1918 verliest Duitsland de Eerste Wereldoorlog en wordt het gedwongen de Vrede van
Versailles te tekenen. Hierin krijgt Duitsland niet alleen de schuld van het uitbreken van deze
oorlog, maar wordt ook bepaald dat zij de schuldbetalingen moeten overmaken aan de
overwinnaars, zoals Engeland en Frankrijk.
Er heerste in die de jaren na de oorlog een ontevreden sfeer in Duitsland. Er was
weinig werk, weinig geld, de economie trok maar langzaam aan en de nieuwe Weimar
Republiek werkte niet goed. Daarbij kwam nog de zogenaamde ‘dolkstootlegende’. Duitsland
zou de oorlog hebben kunnen winnen, maar het dapper vechtende leger werd verraden door
politici, communisten en joden. Dat zorgde voor een verbeten sfeer.
Eén partij kon hier gebruik van maken. Dat was de Nationaalsocialistische Duitse
Arbeiderspartij, de NSDAP. Adolf Hitler had in 1921 de leiding genomen binnen deze partij
en begon zijn ideeën al snel te verspreiden. De NSDAP van Hitler droeg een aantal
belangrijke kenmerken. In de eerste plaats was het een fascistische partij, waarin één sterke
leider het voor het zeggen had en er bepaald geen democratie heerste. In de tweede plaats was
de partij militaristisch: ze geloofden in geweld en wapens. Daarnaast was de partij sterk
anticommunistisch en antisemitisch.
De Weimarrepubliek kende een politiek verdeeld landschap, zodat het bij iedere
verkiezing weer moeilijk werd een coalitie te vormen. De NSDAP was één van de grootste
partijen, maar bijna niemand wilde met hen samenwerken en Hitler weigerde een andere
positie te accepteren dan die van Rijkskanselier. In 1933 kon de Reichstag (de Duitse Tweede
Kamer) niet langer om hem heen en werd Hitler toch tot Rijkskanselier benoemd. Hij schreef
nieuwe verkiezingen uit, die overtuigend gewonnen werden door de NSDAP. Hij stelde toen
de Machtigingswet op, die het kabinet in staat stelde wetten en regelingen door te voeren
zonder deze eerst aan de Reichstag voor te leggen. De wet werd aangenomen. Vanaf dat
moment was Adolf Hitler de democratisch gekozen dictator van Duitsland.
Download