20141217 De economische crisis VWO 3

advertisement
1
De economische crisis
Hoofd!uk 2.1.3
© meneervanempel.nl
Belangrijkste vragen
Wat waren de gevolgen van de economische crisis
van 1929?
Wat waren de belangrijkste ideeën van de nazi's?
Economische crisis
Situatie:
•
1929: Wall Street-crash
Oorzaak:
•
Leningen van de VS aan Du. teruggetrokken
Gevolg:
•
Werkeloosheid (soms tot 40%) - geen uitkering
•
Bevolking verliest vertrouwen in de regering en de democratie
Opkomst communisme
Situatie:
•
Verlies vertrouwen in de democratie
Oorzaak:
•
Sommigen denken dat het communisme het antwoord is
(Karl Marx - alles nationaliseren net zoals in de Sovjet-Unie
oftewel SU)
Gevolg:
•
Aanhang van het communisme groeit
Opkomst nationaalsocialisme
Situatie:
•
Opkomst communisme
Oorzaak:
•
Angst bij middenstanders, boeren en hoger personeel
(verlies van bezit en status)
Gevolg:
•
Aanhang bij nationaalsocialisten groeit
Nationaalsocialisme - partij
Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiders Partij
(NSDAP)
Leider: Adolf Hitler
Stellingen NSDAP:
•
Andere partijen zijn besluiteloos en verdeeldheid
•
Democratie is een vergissing: volk moet achter
één leider staan
•
Duitsland moet weer groot en sterk worden
Ideeën NSDAP
Situatie:
•
Du. moet weer groot en sterk worden
Oorzaak:
•
Joden en zigeuners vormen een gevaar voor het superieuze
Arische ras
•
Vermeningen met lagere rassen zorgt voor verzwakking
Gevolg:
•
Antisemitisme (Jodenhaat)
Fases antisemitisme
Fases:
1. Buitensluiten van joden
(verlies werk en bezit)
2. Terreur (vervolgingen en
massamoord)
Propaganda
Situatie:
•
Bevolking ontevreden
Oorzaak:
•
Hitler beloofde einde van de werkloosheid en
Versailles (via propaganda)
Gevolg:
•
Vanaf 1929: Duitsers gaan stemmen op de
NSDAP
•
30 januari 1933: Hitler benoemd eerste
minister
Hitler aan de macht
Situatie:
•
Mensen gaan stemmen op de NSDAP en Hitler als eerste minister
Oorzaak:
•
Duitse Rijksdag in de brand
Gevolg:
•
Communisten krijgen de schuld (Nederlander Martinus van der Lubbe)
•
Nieuwe verkiezingen: 44% voor de nazi's
•
Parlementsleden onder druk gezet voor machtsovername van Hitler (onbeperkte
macht)
Totalitaire staat
Situatie:
•
Hitler heeft onbeperkte macht
Oorzaak:
•
Hitler verbood andere partijen en laat tegenstanders arresteren
Gevolg:
•
Gevangenissen vol (bouw van concentratiekampen)
•
Politie nieet meer voor de veiligheid, maar voor het neerslaan van politieke
tegenstanders (bijvoorbeeld de Schutzstaffel oftewel SS)
•
Totalitaire staat: leven van de burgers totaal gecontroleerd: kranten, radio en
scholen
Belangrijkste vragen
Wat waren de gevolgen van de economische crisis
van 1929?
Wat waren de belangrijkste ideeën van de nazi's?
Nu maken
Tijdlijn
Download