05 Het interbellum - De opkomst van Hitler

advertisement
Het interbellum
De opkomst van Adolf Hitler
Tijd van wereldoorlogen
1900 – 1950
1923 – crisis in Duitsland
• Economische crisis in Duitsland
• Het volk is ontevreden
• Geen geloof in de regering
• Geen geloof in de democratie
• Roep om een sterke leider
• nationaalsocialisten
Nationaalsocialisme
• NSDAP
• NationaalSocialistische Duitse Arbeiders Partij
• Nazi’s
• Tegen joden = antisemitisme
• Tegen Verdrag van Versailles
• Tegen democratie
Antisemitisme
• “Het Germaanse ras is het beste ras!”
• Blond haar met blauwe ogen
• Joden zijn minderwaardig
• Joden zijn de schuld van alles
• De crisis
• Het verlies van WO1
• Haat tegen joden = antisemitisme
Antidemocratisch
• Slappe democratische regeringen
• Sterke leider
• Der Führer
• Dictatuur
• Kleine groep of 1 persoon regeert
• NSDAP met Hitler
Das Schanddiktat
• Verdrag van Versailles
• Een dictee
• Vreselijke straf
• Groot-Duitsland
• Leger weer opbouwen
• Land weer terug
Het verdrag van Versailles was een oorzaak voor de
opkomst van Hitler en de NSDAP
Hitler aan de macht
• 1932: verkiezingen voor de Rijksdag
• NSDAP grote winnaar
• 1933: Hitler wordt alleenheerser
 Dictator
 Der Führer
Antisemitische maatregelen
1933
1934
1935
1936
April 1933:
• Boycot van joodse winkels
Mei 1933:
• Boekverbrandingen van joodse schrijvers
• Joden mogen niet meer naar de
bioscoop, zwembaden, theaters, enz.
September 1935:
• Neurenberger Wetten
Oktober 1938:
• Joden krijgen een J in hun paspoort
November 1938:
• Kristallnacht
1937
1938
1939
Hitler werkt aan Groot-Duitsland
• Schanddiktat ongedaan maken
• 1938: Der Anschluss
• Oostenrijk ingelijfd
• Door vrije verkiezingen
• 1938: Tsjechoslowakije
• Daar woonden veel Duitsers
• Met instemming van Frankrijk en Engeland
• Om de vrede te bewaren!!!
Download