WFC Experience tweedaagse

advertisement
17­2­2017
Graag brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van het World Food Center. Er
is veel gebeurd sinds de ondertekening op 29 november 2016 en realisatie komt steeds
een stapje dichterbij.
WFC Experience tweedaagse
Eind januari is het gerenommeerde BRC Imagination Arts in Nederland geweest om
samen met de deelnemers: Albert Heijn, Albron, DSM, Keygene, Scelta Mushrooms en
Wageningen University & Research, gemeente Ede en WFC Development van start te gaan
met de ontwerpvisie van de ‘foodexperience’. Ook Leisure Development Partners (LDP) is
hierbij aangesloten. Zij toetsen de haalbaarheid van het concept en becijferen het
project. Bij deze inspirerende tweedaagse sessie was ook de founder van BRC, Bob
Rogers, aanwezig. Het resultaat van de enerverende dagen is dat er voldoende ideeën
verzameld zijn om het komende proces met vertrouwen tegemoet te zien. Met het
enthousiasme en commitment van de deelnemers gaan BRC en LDP nu aan de slag om
deze uit te werken.
17­2­2017
Deelnemers van de BRC tweedaagse: Albert Heijn, Albron, DSM, Keygene, Scelta
Mushrooms, Wageningen University & Research, gemeente Ede en WFC Development
gaan met de ontwerpvisie van de ‘foodexperience’ aan de slag. Ook LDP is aanwezig.
"It’s rare that a project comes along that is not just fun to work on
and fun to visit, but also profoundly important to a nation and to the
world. By taking on the food challenges we have as a planet and
making them accessible, interesting, and even fun for a large
audience, The World Food Center will be an essential, life­
affirming, experience for dignitaries, food specialists, and (most
importantly) everyday guests." Bob Rogers, BRC Imagination Arts
"Ik kijk terug op twee hele goede en vruchtbare dagen. Er was
enorm veel kennis over de voedselketen aanwezig en dit kwam ook
volledig tot z’n recht in de diverse sessies. Er is heel veel potentie
om van het World Food Center een succes te maken. Ik zie daarom
ook erg uit naar de vervolgstappen." Bart Fischer, Albert Heijn
“Je merkt dat de ruime ervaring van deze professionals in
experience centers enorm goed werkt. Iedereen was onder de indruk
van de reeks projecten van BRC. Ze hebben de afgelopen 35 jaar
alleen maar succesvolle projecten ontwikkeld.” Harry Veldhuis, WFC Development
Naast deze tweedaagse sessie hebben BRC en LDP verschillende foodbedrijven in
Nederland en Wageningen University & Research bezocht. BRC en LDP starten nu met
het design en calculatie. Gespecialiseerde technici, strategen, researchers,
mediaspecialisten en designers gaan met de verzamelde input aan het werk. De
17­2­2017
agrofoodsector. Een uitgesproken kans om uw bedrijf te positioneren naast de andere
koplopers in Nederland.
Voedseltop druk bezocht
Nederland moet over 5 tot 10 jaar wereldwijd koploper zijn in gezonde en duurzame
voeding. Dat is de uitkomst van de eerste Nationale Voedseltop in Den Haag waar ruim
150 invloedrijke beslissers uit de Nederlandse voedselwereld donderdag 26 januari 2017
bijeenkwamen om samen met het kabinet invulling te geven aan het voedselbeleid van
de toekomst.
Het World Food Center was ook aanwezig bij de top. Op het gebied van voedsel heeft
Nederland zich ontwikkeld tot kennis- en innovatieland, lokaal en internationaal. Wat
doen we allemaal? En hoe zorgen we ook in de toekomst voor voldoende voedsel? Het
onderzoeksprogramma op het World Food Center is een mooi voorbeeld voor Nederland
als wereldspeler in agrofood.
Nieuwe bewoners WFC
Sinds 1 januari heeft Bionext zijn intrek genomen in de voormalige Frisokazerne op het
terrein van het World Food Center. Het rijksmonument, waar vroeger het elfde Regiment
Infanterie was gelegerd, biedt nu plaats aan agrofoodbedrijven. Bionext heeft er zin in,
om op deze plek aan de slag te gaan. Zij zien het World Food Center als dé plek waar
bedrijfsleven, overheid en wetenschap samenkomen.
“Als voorvechter van biologische landbouw en voeding loopt Bionext
graag voorop op weg naar een duurzame voedselvoorziening.
Logisch dus dat wij één van de eerste organisaties zijn die zich in
het World Food Center vestigen.” Bavo van den Idsert, directeur Bionext
17­2­2017
“Wij geloven in Working Apart Together, wij werken met onze
bedrijven Food Inspiration, Shoot My Food Communication,
Foodservice Network, Fan Factory, Foodstep & PS in Foodservice
al jaren samen binnen onze eigen foodservicesector. Zelfstandig
werken voor de slagkracht en vanwege ondernemerszin, samen
werken door kennis, inzicht en inspiratie te delen. Nu zien wij kans
om de kruisbestuiving verder te vergroten door ons te vestigen in
een creatieve hub voor bedrijven in (agri)food in een nog bredere
scope.” Arjan de Boer, directeur Food Inspiration, Shoot My Food
Communication en Foodservice Network.
Het Ministerie van Voedsel
Wereldwijd staat ons voedselsysteem onder druk: we moeten over een paar jaar nog
meer monden gaan voeden met een uitgeputte aarde. Dat we actie moeten ondernemen
is helder, maar hoe zien de toekomstige vertegenwoordigers van de 16,8 miljoen
Nederlanders in de Tweede Kamer dit vraagstuk? In de verkiezingsprogramma’s van de
politieke partijen zijn interessante verschillen tee zien op het gebied van duurzaam en
gezond voedselbeleid. Schuttelaar & Partners organiseerde 10 januari 2017 het Politiek
voedselcafé, in samenwerking met Wageningen University & Research, gemeente Ede en
regio Foodvalley. Met een volle zaal debatteerden politici over gezond en duurzaam
voedsel. Het online magazine ‘Voedsel in Verkiezingstijd’ biedt een overzicht van
standpunten vanuit politiek en burgerij over duurzaam en gezond voedsel in de
samenleving.
Blijf op de hoogte
WFC Development en de gemeente Ede houden u graag op de hoogte van de
vorderingen, onder meer via deze nieuwsbrief, Twitter en LinkedIn. World Food Center Development B.V. | Nieuwe Kazernelaan 2–D42 | 6711 JC Ede | T 088‐
600 66 00 |Email: [email protected]
2017 World Food Center 
Download