Athena onderwijs

advertisement
In het kort
Hoogbegaafde kinderen leren anders en sneller
dan hun leeftijdsgenoten. Het is noodzakelijk om
met hun speciale mogelijkheden en behoeften
rekening te houden.
Met Athena onderwijs, waarin ook de kerndoelen
die door de overheid aan het basisonderwijs zijn
gesteld zijn geborgd, komen wij tegemoet aan
de leerbehoeften van deze excellente leerlingen
zodat zij hun talenten optimaal kunnen benutten.
Athena onderwijs
Is onderdeel van:
Basisschool Het Kompas
Nieuwkuijksestraat 98
5253 AJ Nieuwkuijk
073-5113165
Athena onderwijs
onderwijs voor
hoogbegaafde kinderen
Voor meer informatie of een oriënterend
gesprek kunt u contact opnemen met:
Drs. Wilma Linders
coördinator Athena
[email protected]
06-10595381
Athena onderwijs
Binnen dit onderwijsaanbod zijn de kerndoelen
een andere
Wij vinden het van groot belang dat er verantwoord
en gastlessen te koppelen aan thema’s wordt
manier dan de meeste leerlingen. Zij zijn vaak
onderwijs wordt geboden aan deze leerlingen met hun
leergierig, onderzoekend, creatief, nieuwsgierig,
specifieke behoeften (structuur, doorzettingsvermogen,
snel van begrip, zij verwerken de leerstof in een
zelfreflectie, eisen stellen aan zichzelf).
Hoogbegaafdheid
Hoogbegaafde leerlingen leren op
zeer hoog tempo en beschikken over een goed
Het bieden van een adequate procesbegeleiding staat
geheugen.
bij Athena centraal. Hierbij wordt voortdurend aandacht
besteed aan het structureren van denkstappen die
de kinderen maken en aan het bevorderen van een
van het basisonderwijs geborgd. Door excursies
tegemoet gekomen aan de brede belangstelling
van deze leerlingen.
Met meer op maat gesneden onderwijs voor
hoogbegaafde leerlingen streven wij ernaar om
een basis te leggen die er mogelijk toe leidt dat
deze leerlingen hun talenten optimaal kunnen
benutten.
reflectieve, onderzoeksmatige houding. Er wordt uitdaging geboden zodat de leerlingen actief betrokken
zijn bij hun eigen leerproces en zo mede sturing geven
aan hun eigen ontwikkeling.
Aanpassing onderwijs
Als
het
geboden
onderwijs
niet
past
bij
hoogbegaafde leerlingen kan dit een negatief
effect op het gedrag en de leerhouding hebben.
Er ontwikkelt zich bijvoorbeeld desinteresse,
ongewenst
gedrag,
demotivatie
en
onder-
presteren. Veelal missen de leerlingen de uitdaging
om iets te willen leren en kunnen daardoor
“denk-lui” worden. Veel scholen bieden extra stof
Toelatingscriteria
doordat de leerstof wordt gecompact of werken
met plusklassen. Voor sommige leerlingen is dat
voldoende, voor veel hoogbegaafde kinderen is dit
De volgende criteria spelen een rol bij plaatsing
echter niet genoeg. Kinderen met hoogbegaafde
op Athena:
capaciteiten denken meestal op een andere
• Een IQ van rond 130 of meer
manier dan leeftijdgenoten en zijn in geestelijke
Aanpassingen in het onderwijsaanbod kunnen er bij deze
• Een positief advies van de basisschool
ontwikkeling vaak veel verder. Ook kunnen zij
kinderen voor zorgen dat zij op hun niveau, dus wat op
• Een goede motivatie
vragen stellen over zaken die leeftijdgenoten in
basis van hun capaciteiten verwacht mag worden, gaan
• De bevindingen van het intakegesprek
het geheel niet bezig houden en met diepgang
presteren en met plezier aan het onderwijs deelnemen.
die niet past bij kinderen met gelijke leeftijd.
Bij Athena is er speciale aandacht voor talent en
Naast deze criteria spelen ook andere factoren
Dit vergt een andere pedagogisch/didactische
prestatie. Hier wordt een gevarieerd onderwijspakket
een rol bij hoogbegaafdheid. Deze kunnen in een
aanpak van de leerkracht.
geboden in een uitdagende, leerrijke omgeving.
gesprek met de coördinator aan de orde komen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards