Magnetisme - Broederschool Roeselare

advertisement
Praktische toepassingen
Aardmagnetisme




De buitenste kern
bestaat uit vloeibaar
ijzer en nikkel.
Door de hoge
temperatuur zijn de
atomen
geïoniseerd.
De rotatie van de
aarde zorgt voor de
stroming van die
ionen.
Aarde gedraagt zich
als een reusachtige
solenoïde,
De luidspreker




In welke zin beweegt het membraan
als de stroom loopt zoals op de figuur?
Op het membraan is een spoel gemonteerd, die past in een
ringmagneet
Het elektrisch signaal (bv. Van Cd-speler) gaat door spoeltje
Afhankelijk van de stroomzin beweegt het spoeltje naar voor
of naar achter
Het membraan trilt mee, zo horen we de muziek
Elektromagnetische klep



Als de schakelaar gesloten wordt, vloeit er stroom door de
spoel en trekt ze het plaatje van de weekijzeren klep aan.
Het water of het gas kan naar binnen stromen,
De veer duwt de klep terug als de schakelaar geopend
wordt.
Automatische zekering
Als de stroom in de spoel te groot wordt, trekt ze
het plaatje aan.
 De elektrisch kring wordt onderbroken
 De zekering slaat naar beneden

Gelijkstroommotor





Ga de zin van de krachten
op de windingen na!
Een spoel is gewikkeld op een ijzeren kern
Kern is draaibaar opgesteld tussen de polen van een
permanente magneet
Uiteinden van de gewikkelde spoel zijn verbonden met
2 halve schijven
2 koolborstels maken contact met de schijven en geven
de stroom door aan het spoeltje
De spoel draait o.i.v. de Lorentzkracht en de wet van de
traagheid
Draaispoelampèremeter



Een spoel is draaibaar opgesteld tussen de
polen van een permanente magneet
De verticale stukken van de windingen
ondervinden de Lorentzkracht.
De spoel draait tot de veerkracht en de
Lorentzkracht even groot zijn.
Leeskop Cd-Rom
Leeskop Cd-Rom
Leeskop wordt ook als schrijfkop
gebruikt, werking omgekeerd




Informatie is op de schijf geregistreerd als een magnetisch
patroon
Leeskop loopt over het magnetisch patroon
In het spoeltje van de leeskop ontstaat een
fluxverandering en dus een geïnduceerde stroom
Magnetisch patroon wordt zo terug omgezet in een
elektrisch signaal dat bv. naar een luidspreker wordt
gestuurd
Wisselspanninggenerator
Fietsdynamo, alternator in de auto
generator in elektriciteitscentrale



Een wieltje en een magneet zijn op een as
gemonteerd, as draait tijdens het rijden
Veranderde positie van de magnetische polen
veroorzaakt fluxverandering in de spoel, en
dus een geïnduceerde stroom
Zin van de geïnduceerde stroom wisselt
Fietscomputer





Magneet wordt op spaak gemonteerd
Spoeltje plaats je op de voor vork
Magneet veroorzaakt fluxverandering bij elke doortocht
langs de spoel
Telkens ontstaat er een geïnduceerde stroompuls
Uit de tijd tussen de pulsen wordt je snelheid bepaald
Magnetische remming
Toepassingen op de wet van Lenz.
 Fluxveranderingen bij doortocht doen
wervelstromen ontstaan.
 Tegengestelde polen remmen het geheel af.

Starter TL-lamp





Bij terugbuigen van het bimetaal wordt de stroom plots
onderbroken.
Er ontstaat een grote, plotse fluxdaling in de spoel.
De geïnduceerde stroompuls doet de buis doorslaan.
Elektronen komen los uit de gloeidraad en botsen tegen de
kwikatomen.
De geëxciteerde kwikatomen zenden bij terugval UV-licht uit. Dit
licht valt op de fluoriscerende wand, die dan zichtbaar licht uitzendt.
Ontsteking bij auto of mazoutbrander
Werking transformator, zie leerboek




Men gebruikt een bobijn of dubbele spoel: primaire kring,
weinig windingen en secundaire kring, heel veel windingen
Bij starten onderbreken de contactpunten de primaire
stroomkring
Flux in secundaire spoel valt weg en veroorzaakt een grote
inductiespanning
Er springt een vonk over tussen de elektrodes van de
ontstekingskaars
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards