Protocollen module 8 - Arteveldehogeschool

advertisement
Zuurstof via een neussonde een zuurstofbril of een masker
Via een neussonde:
Deze methode is van toepassing bij baby’s die (nog) een minimale hoeveelheid zuurstof
nodig hebben bvb. BPD ( bronchopulmonale dysplasie).
Daar het gaat om zeer kleine hoeveelheden(max. 200 ml/min) wordt bij deze methode
de zuurstof niet verwarmd of bevochtigd.
Men gebruikt een kleine debietregelaar van 0 tot 600 ml per minuut
De sonde Ch 5 (fijne laterale openingen) wordt 4 cm diep ingebracht.
Nadat de huid preventief behandeld werd met benzoëtinctuur, wordt de sonde gefixeerd
met anti-allergische kleefpleister waarbij men oplet geen druk te geven op de neusrand.
Naast de algemene zorgen en observaties (zie verder) zal men hier gemiddeld om de 2
uur een neustoilet uitvoeren (indruppelen met fysiologisch en aspiratie) en de sonde
minstens om de 24 uur vervangen.
Een minimale flow kan gecontroleerd worden door op de leiding een zelfde sonde te
plaatsen en deze in een flacon fysiologisch te laten opborrelen. Men kan dan controleren
of het gevraagde aantal bubbels bekomen wordt.
Via een zuurstofbril:
Deze methode wordt gebruikt bij kinderen met meestal chronisch longlijden die grotere
hoeveelheden zuurstof nodig hebben en sufficiënt ademen. Deze O2 moet bevochtigd en
verwarmd worden om prikkeling van het neusslijmvlies te voorkomen. Bij de opstelling
(zie verder klok) wordt gebruik gemaakt van een klassieke debietregelaar (0 tot 15 L).
De oxymeter (zuurstofconcentratie meter) en thermometer worden respectievelijk op de
aquapor en op de leiding geplaatst zodat men kan controleren of de baby de gewenste
FiO2 in juiste temperatuur krijgt.
Bij het fixeren van de neusbril wordt eerst duoderm op de wangen gekleefd, hierop
wordt de neusbril met een kleefpleister zoals blenderm gefixeerd.
Algemene zorgen en observaties zie verder in dit hoofdstuk zorgen aanhet
ademhalingsstelsel.
Via een masker:
Deze methode wordt weinig gebruikt op neonatologie, enkel als tussen stap bij
verzorging zoals bvb. voor het wegen bij kinderen onder de zuurstofklok.
De zuurstof wordt bevochtigd met een aqua-pack en is enkel op kamertemperatuur.
Reanimatie met assistentie bij intubatie:
Zie vernieuwde protocollen bij 2VRK 16
Download