Beluchten verbetert de kwaliteit van water

advertisement
Beluchten verbetert de kwaliteit van water
Aandacht voor de kwaliteit van gietwater is vaak een onderbelicht aspect. Door voldoende zuurstof
toe te voegen aan het gietwater worden problemen met water kwaliteit beperkt. Wanneer weinig
zuurstof aanwezig is, kan de hoeveelheid nitriet in het druppelwater aanzienlijk oplopen. Er is nog
maar weinig bekend over de schadelijkheid van nitriet voor de plant. Nitriet ontstaat bij een
onvolledige omzetting van ammonium tot nitraat. Met minder dan 3,5 mg/l zuurstof wordt ammonium
omgezet tot nitriet.
Ontijzeren
Om water te ontijzeren is een ontijzeringsinstallatie nodig. Veelal wordt lucht toegevoegd in de vorm
van perslucht ( gesloten ontijzering ) of door versproeiing ( open ontijzering ). Open ontijzering
werken beter doordat deze opgeloste gassen zoals koolzuur en methaan makkelijk verwijderen door
ontgassing tijdens versproeiing. Door opname van zuurstof wordt het ijzer geoxideerd. De hoeveelheid
zuurstof neemt af. Wanneer minder dan 3,5 mg/l zuurstof overblijft dient het water belucht te worden
om nitrietvorming te voorkomen.
Drainwater beluchten
In drainwater is het gehalte aan organische stof hoog. Het drainwater dat langs de wortels loopt krijgt
veel dode cellen en organische stof van substraten mee. Voor het afbraakproces van organische stof
nodig. Het is daarom verstandig om de drablaag in de silo's jaarlijks te verwijderen en daarna het
drainwater continue te beluchten.
Druppelleidingen beluchten
Ook in druppelleidingen kan nitrietvorming optreden, zeker bij de start van de teelt. In het begin
worden slechts een á twee druppelbeurten gegeven per dag. Het water staat hoofdzakelijk stil in de
leiding. Bacteriën hechten zich aan de binnenzijde van de wand. Wanneer de organische stof niet
voldoende uit het water verdwenen is, zal het zuurstofgehalte gedurende de nacht dalen. Bacteriën
souperen organische stof onder het verbruik van zuurstof. Wanneer de zuurstof verdwenen is, gaan de
anaërobe bacteriën aan de slag en verbruiken organische stof en zetten zich af tegen de binnenzijde
van de leiding. Uiteindelijk komt het water bij de druppelaar. Het vallen van druppels in de mat heeft
nauwelijks een zuurstofverhogend effect.
Zuursof in de mat
Te weinig zuurstof in de mat kan productie kosten, doordat wortels minder goed functioneren. TNO
Leiden voerde in opdracht van het Productschap Tuinbouw een eerste onderzoek uit naar de rol van
het zuurstofgehalte rondom de wortels van planten. Wortles hebben voldoende zuurstof nodig om
suikers te verbranden. Met de vrijkomende energie blijven ze actief, zodat ze in staat zijn meststoffen
op te nemen, waardoor de plant kan groeien en produceren. Wortels in een zuurstofrijk substraat
genereren dertien keer zoveel energie uit dezelfde hoeveelheid suikers als wortels in een zuurstofarme
omgeving. In een experiment heeft TNO zuurstofmeting gedaan bij een nattelende ondernemer en een
drogertelende ondernemer. Het watergehalte in de steenwolmat was 92 % bij de nader 56 %. Het
zuurstofgehalte bij de nattelende ondernemer was 0,16 mg/l water, terwijl zijn collega 3,29 mg/l
realiseerde. De kritieke zuurstofconcentratie wordt geschat op 4 á 5 mg O2/l. water Mogelijk krijgt dit
onderzoek nog een vervolgonderzoek.
Download