LF 08-laag zuurstof ademen.indd

advertisement
LONGFUNCTIE-ONDERZOEK
Laag zuurstof ademen
Peng Air test
ONDERZOEK
U wordt op
dag verwacht op de poli/afdeling
om uur
.
• Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe
afspraak maken?
• Wij verzoeken u om 10 minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn in verband met de administratieve afhandeling.
• Als u bent opgenomen in ons ziekenhuis, dan wordt u naar de afdeling
toegebracht.
Laag zuurstof ademen
In deze folder vindt u informatie over de Peng Air test, ook wel
‘laag zuurstof ademen’ genoemd. Bij deze test wordt gemeten
hoe het lichaam reageert op een zuurstofgehalte van 15%. Dit
gehalte is gelijk aan het zuurstofgehalte hoog in de bergen
of in een vliegtuig. Deze folder is niet bedoeld als vervanging
van de mondelinge informatie die u van uw arts en de laborant
krijgt, maar als aanvulling daarop. Zo kunt u alles nog eens
rustig nalezen.
Voorbereiding
Het onderzoek
U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te
zijn, u mag dus van tevoren gewoon alles
eten en drinken zoals u gewend bent. Ook
uw medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken. Op het afgesproken tijdstip meldt u
zich bij de afdeling Longfunctie-onderzoek.
Als u aan de beurt bent, neemt de laborant u
mee naar de onderzoekskamer.
Eerst wordt uw longfunctie gemeten, zoals
u dat al vaker hebt gehad. Daarna krijgt u
plakkers op de borst voor een ECG (hartfilmpje) tijdens de test. Ook krijgt u een bloeddrukband om de arm en een klemmetje op
de vinger om het zuurstofgehalte te meten.
1
Duur van het onderzoek
Vervolgens neemt de analist/arts wat bloed
af uit een slagader in uw arm. Daarna krijgt
u weer een mondstuk in uw mond en een
klem op uw neus. Het mondstuk is verbonden met een ballon die gevuld is met lucht
met 15% zuurstof. (Ter vergelijking: gewone inademingslucht bevat ongeveer 21%
zuurstof.) U ademt dan een half uur rustig
in en uit.
U moet er op rekenen dat u voor dit onderzoek in totaal ongeveer anderhalf uur in het
ziekenhuis bent.
Tot slot
Met eventuele vragen kunt u terecht bij de
afdeling Longfunctie-onderzoek of bij uw
behandelend arts. U vindt het telefoonnummer in het adreskader achterin deze folder.
De uitslag van de test krijgt u van uw behandelend arts of telefonisch.
Vervolgens wordt er weer wat bloed uit de
slagader afgenomen om te meten hoeveel zuurstof er nu in uw bloed zit. Hierna
mag het mondstuk uit. Eventueel wordt er
daarna nog een keer bloed afgenomen om
te meten of het zuurstofgehalte weer op de
beginwaarde terug is gekomen. Of dit nodig
is hangt ervan af hoe u zich voelt en van het
gemeten zuurstofgehalte.
Het zuurstofgehalte in uw bloed
zakt altijd wat bij deze test.
Hoeveel is afhankelijk van de
beginwaarde, uw longfunctie en
uw lichamelijke conditie.
Na het prikken krijgt u een drukverband om
uw arm. Als u zich goed voelt hoeft u die
periode niet op de afdeling te blijven.
U mag het drukverband na twee uur zelf
verwijderen.
Na het onderzoek kunt u naar huis gaan. U
kunt gewoon weer doen wat u gewend bent.
2
St. Antonius Ziekenhuis
T 088 - 320 30 00
E [email protected]
www.antoniusziekenhuis.nl
Spoedeisende Hulp
088 - 320 33 00
Longfunctie-onderzoek
088 - 320 15 00
Locaties en bezoekadressen
Ziekenhuizen
Poliklinieken
St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
Soestwetering 1, Utrecht
(Leidsche Rijn)
St. Antonius Polikliniek
Utrecht Overvecht
Neckardreef 6, Utrecht
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Koekoekslaan 1, Nieuwegein
St. Antonius Polikliniek Houten
Hofspoor 2, Houten
St. Antonius Spatadercentrum
Utrecht-De Meern
Van Lawick van Pabstlaan 12,
De Meern
3
Meer weten?
Ga naar www.antoniusziekenhuis.nl
LF 08/05-’13
Dit is een uitgave
van St. Antonius Ziekenhuis
Download