CAR 11-EFO.indd - St. Antonius Ziekenhuis

advertisement
CARDIOLOGIE/HART-LONG CHIRURGIE
Elektrofysiologisch
onderzoek (EFO) na
een ritme-operatie
ONDERZOEK
U wordt op
dag om verwacht op de poli/afdeling
uur
.
• Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe
afspraak maken?
• Wij verzoeken u om 10 minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn in verband met de administratieve afhandeling.
Elektrofysiologisch onderzoek
(EFO) na een ritme-operatie
De brochure geeft u informatie over EFO: een onderzoek van
hartritmestoornissen. Het onderzoek wordt een paar dagen na
uw ritme-operatie verricht om te bekijken of de ritmestoornis
die u vóór de operatie had, niet meer op te wekken is. Het
onderzoek duurt ongeveer 1 uur.
Voorbereiding
Het onderzoek
Op de dag van het onderzoek mag u ‘s
morgens nog ontbijten (normaal ontbijt).
Daarna mag u niets meer eten en drinken
om misselijkheid en braken tijdens het onderzoek te voorkomen. Het onderzoek vindt
meestal in de middag plaats. Vlak voordat u
aan de beurt bent, trekt u een operatiepak
aan dat u van de verpleegkundige krijgt.
Vervolgens wordt u met uw bed naar de onderzoeksafdeling gebracht.
Het onderzoek vindt plaats op de hartkatheterisatiekamer van de afdeling Radiologie.
In de kamer is veel apparatuur aanwezig.
U krijgt plakkers (elektroden) op uw borst,
waarmee het hartritme bewaakt wordt.
De draden op uw hart die zijn achtergebleven na de operatie, worden op speciale
apparatuur aangesloten. Via deze pacemakerdraden kunnen de elektrische signalen
die het hart uitzendt, worden geregistreerd.
Hiervan voelt u niets. Anderzijds kunnen
1
Onderzoek met katheter
impulsen naar het hart worden gestuurd.
Hiermee kan het hart worden geprikkeld,
wat nodig is om te zien of de hartritmestoornis die u had, nog op te wekken is. In
sommige gevallen gebruikt de arts naast de
elektrische impulsen ook medicijnen die de
ritmestoornis helpen opwekken.
Als de ritmestoornis opgewekt wordt, kunt
u enigszins duizelig worden. Sommige patiënten hebben zulke ernstige ritmestoornissen dat zij tijdens het onderzoek (even) het
bewustzijn verliezen. Dit is natuurlijk een
onprettig en misschien angstig idee, maar
wees er zeker van dat het behandelend
team op zijn taak berekend is. Zij zorgen
er dan voor dat de ritmestoornis zo snel
mogelijk wordt gestopt, waarna u weer
bijkomt. Vraag eventueel aan uw zaalarts of
het bij u ook kan gebeuren.
Soms komt het voor dat de pacemakerdraden niet goed functioneren. Dit kan komen
doordat ze gebroken zijn of niet goed op
het hart liggen. Het onderzoek wordt dan
verricht met behulp van een dun slangetje
(katheter) dat via de bloedvaten naar het
hart opgeschoven wordt. De katheter wordt
meestal via de lies ingebracht. Sporadisch
komt het echter voor dat de liezen niet
goed aangeprikt kunnen worden. In dat
geval wordt de katheter via een bloedvat in
de hals of onder het sleutelbeen ingebracht.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van röntgendoorlichting.
Terug naar de verpleegafdeling
Voor vrouwen geldt: als u
zwanger bent, of denkt te zijn,
breng dan vóór het onderzoek
uw behandelend arts op
de hoogte. Het is beter het
ongeboren kind niet aan de
röntgenstraling bloot te stellen.
Als het onderzoek klaar is, wordt u teruggebracht naar de afdeling. Daar zal de zaalarts
de pacemakerdraden in de loop van de dag
of de volgende dag verwijderen.
U mag na het onderzoek weer alles eten en
drinken. De arts stelt u op de hoogte van de
uitslag van het onderzoek.
Verloop onderzoek
Wanneer het onderzoek op deze wijze
wordt verricht, zullen degenen die het onderzoek uitvoeren groene pakken en schorten dragen die bescherming bieden tegen
röntgenstralen. Zij werken immers de hele
dag met straling. Voor u is de kleine hoeveelheid straling niet schadelijk.
Voordat de katheter wordt ingebracht, worden uw beide liezen met jodium gedesinfecteerd. Vervolgens wordt u afgedekt met
2
Vragen?
een steriel laken. U krijgt een injectie in één
of beide liezen, waardoor de huid plaatselijk
verdoofd wordt. Als de verdoving ingewerkt
is, prikt de arts één van de bloedvaten in de
lies aan (ader of slagader) en schuift vervolgens de katheters via de bloedbaan naar
het hart. Omdat bloedvaten geen zenuwen
bevatten, voelt u er niets van, behalve soms
‘overslagen’. Als de katheters op verschillende plaatsen in het hart zijn aangebracht,
worden elektrische impulsen naar het hart
gestuurd. Ook hiervan voelt u niets.
Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u terecht bij uw
zaalarts of verpleegkundige. Als geheugensteuntje kunt u uw vragen achterin deze
brochure schrijven. De arts die het onderzoek uitvoert, vertelt u steeds wat er gaat
gebeuren. U kunt dan ook vragen stellen.
Na afloop
Als het onderzoek klaar is, verwijdert de arts
de katheters. De insteekplaats wordt afgedrukt en verbonden. Als de katheters in een
slagader hebben gezeten, krijgt u een drukverband op de lies; als een ader is gebruikt
krijgt u alleen een pleister. Daarna wordt
u weer in uw bed getild. Als u weer terug
bent op de verpleegafdeling, mag u weer
gewoon eten en drinken. Wanneer u een
drukverband hebt, moet u een aantal uren in
bed blijven liggen. De arts vertelt u hoe lang.
Wanneer het drukverband verwijderd wordt,
mag u weer uit bed. Als u geen drukverband
hebt, moet u vier tot zes uur plat in bed liggen. De verpleegkundige zal u uitleg geven
over hoe u in liggende houding kunt eten en
de po of de urinaal kunt gebruiken. In beide
gevallen controleert de verpleegkundige
regelmatig de bloeddruk en het verband in
de lies.
3
St. Antonius Ziekenhuis
T 088 - 320 30 00
E [email protected]
www.antoniusziekenhuis.nl
Spoedeisende Hulp
088 - 320 33 00
Cardiologie
088 - 320 11 00
Locaties en bezoekadressen
Ziekenhuizen
Poliklinieken
St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
Soestwetering 1, Utrecht
(Leidsche Rijn)
St. Antonius Polikliniek
Utrecht Overvecht
Neckardreef 6, Utrecht
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Koekoekslaan 1, Nieuwegein
St. Antonius Polikliniek Houten
Hofspoor 2, Houten
St. Antonius Spatadercentrum
Utrecht-De Meern
Van Lawick van Pabstlaan 12,
De Meern
4
Meer weten?
Ga naar www.antoniusziekenhuis.nl
CAR 11/05-13
Dit is een uitgave
van St. Antonius Ziekenhuis
Download