voordracht_vrouw_van_nu_2017

advertisement
2017/A2/154/CW/SP
Wie wordt Vrouw van Nu 2017?
Inleiding
Het is goed gebruik dat er een Vrouw van Nu wordt benoemd. Zo is Gezina Middag
benoemd als Vrouw van Nu 2016. We gaan nu met elkaar op zoek naar de Vrouw van Nu
2017.
Algemeen
Het gaat om een stimuleringsprijs voor een vrouw die zich op bijzondere wijze heeft
ingezet en met een actueel thema of spraakmakend onderwerp Vrouwen van Nu op een
positieve manier onder de aandacht brengt van het publiek.
De Vrouw van Nu 2017








is lid van Vrouwen van Nu;
slaat nieuwe wegen in;
toont initiatief;
is zichtbaar binnen én buiten de vereniging;
stimuleert en inspireert anderen mee te doen;
is een rolmodel;
heeft een positieve uitstraling;
brengt met haar onderwerp, thema, werkwijze, overtuiging of houding Vrouwen van
Nu op een positieve manier onder de aandacht.
Overzicht benoemingen Vrouw van Nu
Datum
Naam
14-10-2005
Anne Tromp
Gelegenheid
Vrouw van Nu 2005
HKH Prinses Maxima
Jubileumfeest Papendal
Speciale jubileumspeld
26-4-2007
Annelies Westerveld
Vrouw van Nu 2006
Jaarvergadering Friesland
17-4-2008
Ineke van Hasselt
Vrouw van Nu 2007
Jaarvergadering Zeeland
23-4-2009
Atty de Vos
Vrouw van Nu 2008
Jaarvergadering Zuid-Holland
10-4-2010
Erica Plomp
Vrouw van Nu 2009
Jaarvergadering Friesland
10-10-2010
Gerda Verburg
Vrouw van Nu Award 2010
Symposium 80-jarig bestaan
landelijk (Extern)
16-4-2011
Alien Jalvingh
Vrouw van Nu 2010
Feestavond Tamboer Drenthe
t.g.v. 80-jarig jubileum PB
18-4-2012
Sylvia Heeroma
Vrouw van Nu 2011
Jaarvergadering Noord-Brabant
2013
Nvt
Geen Vrouw van Nu 2012
Nvt
17-4-2013
Tiny Wismeijer
Vrouw van Nu 2013
Jaarvergadering Utrecht
26-3-2014
Han Dekker
Vrouw van Nu 2014
Jaarvergadering Flevoland
7-3-2015
Angela Maas
Vrouw van Nu Award
VrouwenBal 2015
14-10-2015
Tijny Leewerik
Vrouw van Nu 2015
Vrouwen van Nu Beurs 2015
13-10-2016
Gezina Middag
Vrouw van Nu 2016
Vrouwen van Nu Beurs 2016
formulier voordracht van de Vrouw van Nu
Dit formulier kan gebruikt worden om een voordracht Vrouw van Nu in te dienen.
Als je ruimte tekort komt of andere informatie wilt toevoegen, kan dat worden
bijgevoegd.
Naam kandidaat Vrouw van Nu
Lid van de afdeling
Voorgedragen door provincie
Zij is lid van de vereniging sinds…
Aan de hand van onderstaande
criteria kunt u hier een concreet
voorbeeld geven wat aan een of
meer criteria voldoet. Kruis eerst
de betreffende criteria aan die
horen bij het voorbeeld.
slaat nieuwe wegen in;
toont initiatief;
is zichtbaar binnen én buiten
de vereniging;
stimuleert en inspireert
anderen mee te doen;
is een rolmodel;
heeft een positieve uitstraling;
brengt met haar onderwerp,
thema, werkwijze, overtuiging
of houding Vrouwen van Nu
op een positieve manier onder
de aandacht.
Voorbeeld 1
Aan de hand van onderstaande
criteria kunt u hier een concreet
voorbeeld geven wat aan een of
meer criteria voldoet. Kruis eerst
de betreffende criteria aan die
horen bij het voorbeeld.
Voorbeeld 2
slaat nieuwe wegen in;
toont initiatief;
is zichtbaar binnen én buiten
de vereniging;
stimuleert en inspireert
anderen mee te doen;
is een rolmodel;
heeft een positieve uitstraling;
brengt met haar onderwerp,
thema, werkwijze, overtuiging
of houding Vrouwen van Nu
op een positieve manier onder
de aandacht.
Aan de hand van onderstaande
criteria kunt u hier een concreet
voorbeeld geven wat aan een of
meer criteria voldoet. Kruis eerst
de betreffende criteria aan die
horen bij het voorbeeld.
Voorbeeld 3
slaat nieuwe wegen in;
toont initiatief;
is zichtbaar binnen én buiten
de vereniging;
stimuleert en inspireert
anderen mee te doen;
is een rolmodel;
heeft een positieve uitstraling;
brengt met haar onderwerp,
thema, werkwijze, overtuiging
of houding Vrouwen van Nu
op een positieve manier onder
de aandacht.
2
Aan de hand van onderstaande
criteria kunt u hier een concreet
voorbeeld geven wat aan een of
meer criteria voldoet. Kruis eerst
de betreffende criteria aan die
horen bij het voorbeeld.
Voorbeeld 4
slaat nieuwe wegen in;
toont initiatief;
is zichtbaar binnen én buiten
de vereniging;
stimuleert en inspireert
anderen mee te doen;
is een rolmodel;
heeft een positieve uitstraling;
brengt met haar onderwerp,
thema, werkwijze, overtuiging
of houding Vrouwen van Nu
op een positieve manier onder
de aandacht.
Aan de hand van onderstaande
criteria kunt u hier een concreet
voorbeeld geven wat aan een of
meer criteria voldoet. Kruis eerst
de betreffende criteria aan die
horen bij het voorbeeld.
Voorbeeld 5
slaat nieuwe wegen in;
toont initiatief;
is zichtbaar binnen én buiten
de vereniging;
stimuleert en inspireert
anderen mee te doen;
is een rolmodel;
heeft een positieve uitstraling;
brengt met haar onderwerp,
thema, werkwijze, overtuiging
of houding Vrouwen van Nu
op een positieve manier onder
de aandacht.
3
Aan de hand van onderstaande
criteria kunt u hier een concreet
voorbeeld geven wat aan een of
meer criteria voldoet. Kruis eerst
de betreffende criteria aan die
horen bij het voorbeeld.
Voorbeeld 6
slaat nieuwe wegen in;
toont initiatief;
is zichtbaar binnen én buiten
de vereniging;
stimuleert en inspireert
anderen mee te doen;
is een rolmodel;
heeft een positieve uitstraling;
brengt met haar onderwerp,
thema, werkwijze, overtuiging
of houding Vrouwen van Nu
op een positieve manier onder
de aandacht.
Heeft u meer dan 6 voorbeelden, voeg ze dan gerust toe!
Dit formulier graag opsturen naar het kantoor in Den Haag of [email protected]
voor 12 juni 2017. Dit met het oog op besluitvorming door het landelijk bestuur en de
Vrouwen van Nu Beurs 2017.
De informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Voordrachten worden niet gepubliceerd of
bekend gemaakt. De benoeming vindt plaats tijdens de Vrouwen van Nu Beurs in oktober
2017. In het magazine wordt de Vrouw van Nu bekend gemaakt binnen de hele
vereniging.
Hartelijk dank voor jouw medewerking.
4
Download