Back-up van Verslag Conf.wbk

advertisement
Geslaagde Korczak Conferentie in Bergen aan Zee.
De uitnodiging voor de Korczak conferentie ‘ Kinderen, wie zijn jullie?’ kreeg
een enorme respons. Tientallen studenten, docenten, begeleiders van de
buitenschoolse opvang en mensen uit de zorgverlening, meldden zich aan en er
ontstond al gauw een fikse wachtlijst.
De 9 zeer gevarieerde thema’s *) spraken dan ook vele doelgroepen aan. Van
informatie over de nieuwste inzichten in de ontwikkeling van de hersenen bij
kinderen en jongeren tot en met het ontwerpen van een kindvriendelijke speelen woonomgeving. Korczaks gedachtegoed liep als een rode draad door de
conferentie en omdat velen niet of nauwelijks met Korczaks werk en ideeën
vertrouwd zijn, was de vrijdagavond bestemd om Korczak via 5 invalshoeken
beter te leren kennen. Alle deelnemers passeerden in kleine groepen elke 15
minuten een andere ‘halte’ waar ingezoomd werd op een specifiek aspect van
Korczaks pedagogiek.
We kozen voor: De rechten van het kind; kinderparlement en kinderrechtbank;
de eigen ruimte van het kind en de volwassene; actieve participatie en
betrokkenheid; het recht op de dag van vandaag.
De workshopleiders hebben op zaterdag en zondag de deelnemers aan het werk
gezet of in ieder geval ook aan het denken gezet. Opvallend waren de discussies
en de gesprekken die tussen de deelnemers onderling plaats vonden. Maar ook
de uitwisseling van ervaringen maakten de workshops extra boeiend. Van begin
af aan streefden we naar een goede mix van studenten en mensen die reeds in
het beroepsveld werkzaam zijn. Dat is voor een belangrijk deel gelukt en had tot
gevolg dat vanzelfsprekendheden en opvattingen van verschillende kanten
werden belicht of zelfs bekritiseerd. Graag willen we ook enkele deelnemers zelf
aan het woord laten ( zie hierna), maar eerst nog een paar woorden over de
zaterdagavond.
Arie de Bruin, ons mede-bestuurslid, is een begenadigd tekstschrijver, dichter en
veelzijdig musicus. Hij bracht een cabaretprogramma met prachtige en bij tijd en
wijle, zeer indringende liederen over kinderen, school en volwassenen, die je bij
de keel grijpen.
Na dit muzikale cabaret was hij ook animator van de community singing waar
we maar geen genoeg van kregen. Deze conferentie heeft vele nieuwe en warme
contacten opgeleverd. Velen wilden de band met de Korczak Stichting
vasthouden. Nou, dat is niet tegen dovemansoren gezegd. We gaan ons serieus
bezinnen of we van deze conferentie een jaarlijkse traditie kunnen maken.
Tenslotte, nogmaals dank aan alle workshopleiders en de medewerkers van de
conferentie werkgroep. Zij hebben deze conferentie tot een groot succes
gemaakt.
*) de thema’s waren:
Hersenen om te leren
Onderwijs wat rekening houdt met de verschillende aspecten van de intelligentie
Hoe kunnen we de gevoelens en de leefwereld van kinderen uit andere culturen leren kennen?
Hebben we oog voor de groei en ontwikkeling van het jonge kind ( 0-4 j)?
De kracht van het spel als taal van je onbewuste
Het recht van het kind op eigen ruimte
Ken eerst jezelf voordat je kinderen gaat opvoeden
Het leven als droom ( zang , teksten en beweging)
Kinderen registreren hun wereld met een camera
Download