Info Sprekers - Conferentie `Visie op leren en werken in het sociaal

advertisement
Sprekers
17 maart 2017 van 09.00 tot 13.00
Atlas Theater • Raadhuisplein 100 • Emmen
Conferentie ‘Visie op leren en werken in het sociaal domein’
Sprekers
Dagvoorzitter
Prof. dr. Hans Boutellier is sinds 2003 Algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut.
Sinds 2014 heeft hij de eindverantwoordelijkheid over­gedragen en is hij Wetenschappelijk
directeur van het instituut. In 2016 is hij in het
­kader van het Institute for Societal R
­ esilience
(ISR) van de Vrije Universiteit benoemd tot
­Hoogleraar Veiligheid & Veerkracht.
Drs. Eric van
­Oosterhout
is op dit m
­ oment
­Burgemeester
van de gemeente
Aa en Hunze
en wordt per
15 maart a.s.
benoemd als
Burgemeester van de gemeente
Emmen. Daarvoor was hij o.a. Hoofd
van de afdeling W
­ elzijn en Onderwijs
van de gemeente ­Veendam en in deze
gemeente was hij ook Gemeente­
secretaris.
Doekle Terpstra was Voorzitter van het
CNV en de HBO Raad. Daarnaast was hij lid
van de landelijke commissie Transitie Sociaal
Domein van de Rijksoverheid. M
­ omenteel
is hij aanjager van zowel Z
­ org­pact als het
Nationaal Techniekpact 2020.
Kosten en aanmelden?
Inschrijven voor deze conferentie kan
via deze link. Wees er snel bij want
er is slechts ruimte voor max. 150
­deel­nemers.
De kosten voor deelname aan deze
­conferentie bedragen € 95,- per
­persoon. Deze kosten worden na de
conferentie in r­ ekening gebracht.
Tot 6 maart kunt u uw a
­ an­mel­ding
­kosteloos annuleren. Na die d
­ atum
worden de kosten in r­ ekening g
­ ebracht.
Het is mogelijk dat u wordt vervangen
door een collega, maar dan vragen
wij u dit vooraf door te geven via
[email protected].
Informatie
Sisca Sytema
06-24 23 15 30
[email protected]
Masterclasses
Masterclass 1
Masterclass 2
Herman ­Reuvers
is Hoofd van
de School voor
­Handhaving en
het Centrum voor
Handhaving en
Mobiliteit van de
Politieacademie.
Drs. Harry
­Wieringa
is ­Clusterdirecteur
Maatschappelijke
Zaken bij de gemeente Oldambt.
Hester le Grand
is Coach/trainer
bij WerkPro.
Roelie Goettsch
is Senior-adviseur
Tinten Training &
Advies.
Masterclass 3
Masterclass 4
Masterclass 5
Drs. Betty de
Groot is Secretaris
van de Raad van
Bestuur bij de
Tinten Welzijnsgroep.
Dr. Marca Wolfensberger is
Lector Excellentie
in Hoger Onderwijs
en Samenleving
Hanzehogeschool
Groningen en Honours-coördinator
& Assistent-professor bij de faculteit
Geowetenschappen
aan de Universiteit
Utrecht.
Mr. Adrienne
­Wempe-de Jong MPM
is Manager Onderzoek
& Ontwikkeling bij de
Zorggroep Alliade en
bussines owner van het
project Kennr. Daarnaast is ze lid van de
Raad van Toezicht van
CVO Zuid-West Fryslân
en is ze voorzitter van
de Raad van Advies van
Sits for Care Foundation.
Download