Voorsteltekst persbericht

advertisement
P E R S B E R I C H T - Driebergen, 10 juli 2014
Netwerk professionele jeugdwerkers wil leren van positieve ervaringen
Deelnemers INNOV8-conferentie brengen trends en succesfactoren in kaart
Op 25 en 26 november 2014 is er in Ede een conferentie voor professionele jeugdwerkers binnen
kerken, christelijke organisaties en in een missionaire context, georganiseerd door EA-EZA*. De
conferentie is een activiteit van het netwerk INNOV8 en biedt kinder- en jongerenwerkers de
mogelijkheid om kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen. Tijdens deze vierde conferentie zullen
de deelnemers met elkaar een waarderend onderzoek doen aan de hand van veertien thema’s*.
Doel is te komen tot een analyse van het jeugdwerk anno nu en te ontdekken wat trends en
kritische succesfactoren zijn.
De conferentie met als thema ‘Chemie’ draait om het leggen van verbindingen: zowel praktisch door
middel van ontmoeting, maar ook inhoudelijk door reflectie rondom de nieuwste ontwikkelingen,
persoonlijke ervaringen en visie en beleid. Ook het waarderend onderzoek kenmerkt zich door
verbinding. Door (positieve) ervaringen uit de praktijk gestructureerd bij elkaar te brengen kunnen
kritische succesfactoren op deelgebieden aan het licht komen.
Ruud Bouman, een van de projectgroepleden, over de onderzoeksmethode: "Door middel van het
waarderend onderzoek leveren deelnemers een bijdrage aan de stand van zaken van het jeugdwerk in
Nederland op dit moment. Ze komen dus niet alleen om te consumeren, maar leveren op een inspirerende
manier zelf input voor het onderzoek. Daarnaast leren ze al doende hoe deze methode werkt."
In het plenaire programma spreekt Jan Hoogland over wat veranderingen in de participatiesamenleving
betekenen voor het jeugdwerk. Hoogland is onder meer universitair docent bestuurswetenschappen aan
de VU, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Twente en lector Vormend Onderwijs
bij de GH. Ook spreekt godsdienstpedagoog Jos de Kock. Hij is als universitair docent en onderzoeker
(Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur) verbonden aan de PThU en hoofdredacteur van
Journal of Youth & Theology.
Organisatie
INNOV8 startte in 2008, op advies van de werkgroep Jeugd van de EA, met een succesvolle conferentie.
Inmiddels zijn ruim driehonderd professionele jeugdwerkers bij het netwerk betrokken. Om het jaar is er
een conferentie. Tussentijds zijn er INNOV8-ontmoetingen en een zeer levendige Facebookgroep.
De INNOV8-projectgroep bestaat uit: Jakob Stolk (JOP), Sabine van der Heijden (CHE), Ruud Bouman
(Youth for Christ), Paul Smit (lokale senior jeugdwerker), Michel Koekkoek (lokale junior jeugdwerker),
Gwenda Visscher (kinderkwartier) onder leiding van Vincenza La Porta (EA-EZA).
Het PKN toerustingscentrum gaf deze maand de accreditatie af en noemt INNOV8 binnen haar erkende
open aanbod. Kerkelijk werkers binnen de PKN krijgen bij deelname 0,5 Permanente Educatie-punt.
Meer informatie over het programma, de kosten en aanmelding op www.innov8.nu
* De thema’s voor het waarderende onderzoek zijn te vinden op: http://www.innov8.nu/onderzoekinnov8
Noot voor de redactie
www.ea.nl
* Op 1 juli 2013 zijn de Evangelische Alliantie en de Evangelische Zendingsalliantie gefuseerd. Voorlopig gaan wij
verder onder de naam EA-EZA.
Voor meer informatie of een interview kunt u contact opnemen met Vincenza La Porta, coördinator Jeugd
EA-EZA, tel. 0343-524273, [email protected]
Download