verslag - FNV Vrouw

advertisement
Social Media master en Social Media maatje delen ervaringen!
Op uitnodiging van VhTo (landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en Beta/Techniek)
vertrokken wij op 26 september 2013 naar de Europese conferentie in Athene Griekenland van het Lifelong Learning Program - Tynet 50+. Het doel van dit project is dat
jonge vrouwen oudere vrouwen leren en ondersteunen in de technologische wereld. Wat
hard nodig is, omdat vrouwen toch nog steeds een behoorlijke achterstand hebben op het
gebruiken van mogelijkheden in deze virtuele wereld.
FNV Vrouw startte in ditzelfde jaar het project Social Media Maatjes, waaraan een groot
aantal vrouwen – waaronder wij - hebben deelgenomen.
Voor ons was de conferentie in Athene een hartverwarmende ontmoeting met jonge
vrouwen die diverse methodes gebruiken om de elektronische communicatie meer
toegankelijk te maken voor de seniorvrouwen. Doel van deze verschillende Europese
projecten was niet alleen om de zelfstandig/zelfredzaamheid te promoten maar ook om
handvatten te bieden om te kunnen (blijven) functioneren in een wereld waar steeds meer
van deze zelfredzaamheid afhangt van ICT communicatie. Ook voor de seniorvrouwen is
het belangrijk om in deze snelle maatschappij hun (sociale-) netwerk te verruimen.
Eenzaamheid is nog steeds, en gek genoeg in vele van de Europese landen een groot
probleem.
Het was niet alleen de zakelijkheid van de projectpresentatie overdag, die tot ons kwam.
Daarnaast werd in de “buitenschoolse” uurtjes door de vrouwen, jong en oud, niet alleen
achter de schermen gekeken van hun projecten maar ook vrij gesproken over hun manier
van zelfoverleving in deze snelle door elektronica omringde wereld. Kansen op banen,
relaties en gezondheid werden allemaal besproken. Ook leerden we van onze Griekse
gastvrouwen „ dat het samen delen van een gerecht” ook nuttig kan zijn.
Of van een dame uit Engeland, die na het overlijden van haar echtgenoot het contact met
de buitenwereld onderhield via Social Media. Door hier aan deel te blijven nemen, boden
deze contacten haar steun om verder te gaan na zo’n groot verlies.
Een project dat eigenlijk niet mag stoppen, maar breder ingebed zou moeten worden in
onze maatschappij. Ondanks dat vrouwen, volgens onderzoek, meer gebruik maken van
Sociale media blijkt dit voor 50plus vrouwen toch nog een grote hindernis is om hun
sociale communicatieve vaardigheden ook daadwerkelijk via het elektronische verkeer om
te zetten.
Dankzij het Europese programma is er een stap gezet om deze hindernis Europees breed
aan te pakken en mogelijk te overwinnen!
Social Media master Gail Meyer en Social Media maatje Riky Heijnen
Download