Rijk in God

advertisement
INSCHRIJVEN EN TARIEVEN
Inschrijven kan via zomerconferentie.new-wine.nl.
De tarieven zijn laag gehouden, om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om deel
te nemen. We begroten met een tekort van 10%. Met een eenmalige collecte dekken we dit
tekort, zodat iedereen kan bijdragen naar vermogen. Hoe eerder je inschrijft, hoe goedkoper
de conferentie. Heb je nog vragen, mail ons dan via [email protected]. Je kunt ook
bellen naar: 088 352 6742
Rijk in God
Extra folders (en ander promotiemateriaal zoals posters en dvd’s) kunt u bestellen door een
e-mail te sturen naar [email protected]
MEDEWERKERS GEZOCHT
Voor de realisatie van de Zomerconferentie
zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Meehelpen
in een team is een geweldige mogelijkheid
om je kwaliteiten in te zetten, te groeien in
geloof, nieuwe mensen te ontmoeten en met
elkaar veel plezier en gezelligheid te beleven!
Er zijn medewerkers nodig voor op- en
afbouw, hand- en spandiensten, projectie/
beamer, locatiebeheer, toezicht en beveiliging,
servicepunt, catering, EHBO, jongerenwerk,
kinderwerk, crèche, boeken en CD-verkoop
en geluidopnames. Als medewerker ben je
minimaal 4 uur tot maximaal 6 uur per dag
inzetbaar, zodat ook nog een deel van het
programma gevolgd kan worden.
Ben je 15 jaar of ouder, heb je teamspirit
en wil je meewerken aan een onvergetelijke
week, schrijf je dan in op www.new-wine.nl.
Medewerkers betalen slechts € 60,00. Dit is
inclusief volledige toegang tot de conferentie,
kamperen en maaltijden.
ZOMER
CONFERENTIE
2015
ZOMER
CONFERENTIE
2015
18 t/m 24 juli
IN F O RM ATIE E N A A N M E L D E N :
WWW. N EW- WI N E. N L
TOERUSTING VOOR GODS KONINKRIJK
DE ZOMERCONFERENTIE
New Wine streeft naar geestelijke vernieuwing van de kerken in Nederland. We
verwachten het daarbij van de Heilige Geest, die gegeven is om Jezus Christus en
Zijn Koninkrijk in onze wereld zichtbaar te maken.
De Zomerconferentie is een week van
aanbidden, Bijbels onderwijs en ministry.
Er zijn dagelijks in de ochtend en de avond
gemeenschappelijke samenkomsten. De
ochtendsamenkomsten worden dit jaar geleid
door John en Anne Coles, leiders van New Wine
in Engeland.
We willen christenen leren ervaren om te leven vanuit de rijke liefde van God de
Vader, door het navolgen van Jezus en in de kracht van de Heilige Geest. Door God
te ontmoeten in de aanbidding, Jezus beter of opnieuw te leren kennen door Bijbels
onderwijs en door ons te laten zegenen in de kracht van de Heilige Geest in gebed.
Eén van de activiteiten van New Wine is de jaarlijkse Zomerconferentie. Het doel van
de conferentie is om mensen toe te rusten en te bemoedigen. We richten ons hierbij
op individuele christenen, kerkleiders, gezinnen, groepen en gemeenten. Christenen
vanuit verschillende kerkelijke achtergronden komen samen om persoonlijk te worden
opgebouwd, te worden bemoedigd en om ideeën op te doen voor vernieuwing in de
eigen gemeente.
Overdag zijn er diverse seminars vanuit
verschillende thema’s, zoals geestelijke groei,
pastoraat & samenleving, relaties & gezin.
Jongeren, jongvolwassenen en kinderen hebben
hun eigen bijeenkomsten, speciaal toegesneden
op hun leeftijd. Voor kinderen t/m 4 jaar is er
zowel ’s morgens als ’s middags crèche.
In de aanloop naar de conferentie wordt het
programma op de website bekend gemaakt:
www.new-wine.nl.
PRAKTISCHE INFORMATIE
THEMA 2015:
RIJK IN GOD!
Als ik later rijk ben…wie van ons heeft niet gefantaseerd over een groot huis, een dure
auto of een boot? Rijk is aantrekkelijk, want dan kun je veel. Onze samenleving is daar
sterk op gericht. Tegelijk leven we in een tijd waarin veel mensen eenzaam zijn, waar
onrust en (economische) zorg is. Hoe kunnen we als christenen daar mee omgaan?
Jezus leert ons dat we rijk zijn in Hem. Op een totaal andere manier dan in de
samenleving. Jezus geeft een andere rijkdom: Zijn liefde, onvoorwaardelijk. Als we die
liefde kunnen aannemen en we gaan beseffen wat het betekent om gezien, gehoord en
geliefd te zijn, wordt die waarheid de bron van waaruit we leven. We stromen vol met
dankbaarheid, zorg voor anderen en de bereidheid om uit te delen.
Alleen door de kracht van de Heilige Geest kunnen we groeien in de overvloedige
rijkdom van God. We zien er naar uit om met elkaar meer van Hem te leren en te ervaren
in aanbidding, onderwijs en gebed.
De Zomerconferentie wordt gehouden van
18 t/m 24 juli 2015 in Biddinghuizen. Op het
evenemententerrein van Walibi. Deelnemers
kunnen de hele week kamperen en daardoor
ook tussen het programma door ontmoeten.
Er zijn toiletten en douches aangelegd.
Elektriciteit is niet aanwezig. Ook is het
mogelijk alleen de programmaonderdelen
te volgen en zelf op een andere plek te
overnachten.
Op 18 juli is iedereen welkom vanaf 13.00 uur.
De conferentie start om 19.00 uur met een
gezamenlijke bijeenkomst.
Op het terrein zijn meerdere mogelijkheden
om elkaar te ontmoeten rondom het
Dorpsplein met gezellige gelegenheden om
koffie te drinken, een hapje te eten en te
ontspannen.
John en Anne Coles
Download