PowerPoint-presentatie

advertisement
Gastles Zorg & Welzijn
Welkom!
1
Zorg is mooi en belangrijk werk
Beroepen in de zorg
Hoe is dat, werken in de zorg?
Jouw kwaliteiten
Zorg iets voor jou?
Afwisselend, veel doen
2
Vraag maar raak!
Boeiend? Lastig? Mooi? Salaris?
Collega’s? Zwaar? Belangrijk?
Voldoening? Waarom? Plezier?
Hoe lang al? Beroepsgeheim?
Regels? Werktijden? Rug? ……..?
3
Puzzel werkvelden en beroepen
tweetal
hoeveel goed?
4
Alle werkvelden
Administratief medewerker
ICT medewerker
Receptionist/baliemedewerker
(Medisch) secretaresse
Technisch medewerker
5
Ziekenhuizen
Ouderenzorg
verzorgingshuizen, verpleeghuizen
Operatieassistent
Kinderarts
Kinderverpleegkundige
Gipsverbandmeester
Laborant
Verzorgende
Helpende
Keukenhulp
Activiteitenbegeleider
Geriater
6
Geestelijke
gezondheidszorg
Gehandicapten
zorg
psychische problemen
lichamelijk en verstandelijk
Psychiater
GZ-Psycholoog
Verslavingsarts
Verpleegkundige
Slaapwacht
Woonbegeleider
Activiteitenbegeleider
Slaapwacht
VG-arts
Sportleider
7
Thuiszorg
zorg bij mensen thuis
Wijkverpleegkundige
Kraamverzorgende
Helpende thuiszorg
Thuishulp
Verloskundige
Welzijn, Jeugdzorg,
Kinderopvang
Jongerenwerker
Pedagogisch medewerker
Sociaal werker
Jeugd Reclasseerder
Gezinshuisouder
8
Overige beroepen
vaak zelfstandig
Huisarts
Logopedist
Tandarts
Fysiotherapeut
Orthopedisch instrumentmaker
9
Informatie over zorgberoepen
www.youchooz.nl
10
Wat zouden dit voor mensen zijn?
Naam, leeftijd, thuis, karakter, hobby’s?
Waarom gekozen voor dit beroep?
Welke kwaliteiten?
Mooie kanten van het beroep?
Lastige kanten van het beroep?
11
Kies een foto
Knip tekstvakken uit (knipvel)
Verdeel het werk
Maak er iets moois van
Stel de persoon voor
12
Aanpakken
Betrouwbaar
Creatief
Computeren
Flexibel
Geduldig
Handig
Helpen
Inleven
Luisteren
Nauwkeurig
Organiseren
Planmatig
Praktisch
Positief
Problemen oplossen
Respect
Samenwerken
Technisch
Verantwoordelijk
Vriendelijk
Werken onder stress
Zelfstandig
Zorgvuldig
13
Kwaliteiten
Aanpakken
Betrouwbaar
Creatief
Computeren
Flexibel
Geduldig
3. mijn
keuze
2. mening van
anderen
1. mijn
mening
X
X
X
14
Kwaliteiten
Aanpakken
Betrouwbaar
Creatief
Computeren
Flexibel
Geduldig
3. mijn
keuze
2. mening van
anderen
x
x
X
x
X
X
15
Kwaliteiten
Aanpakken
Betrouwbaar
Creatief
Computeren
Flexibel
Geduldig
3. mijn
keuze
X
2. mening van
anderen
x
X
x
1. mijn
mening
X
X
X
x
X
X
x
X
X
16
Waar hebben we het over gehad?
- Zorg is mooi en belangrijk werk
- Beroepen in de zorg
- Hoe is dat, werken in de zorg?
- Jouw kwaliteiten
Wat heb je deze les geleerd?
17
Zorg
iets voor jou?
18
Dank en
tot ziens in de zorg!
misschien
19
Download