Het opwekken van een miskraam met medicijnen

advertisement
Het opwekken van een miskraam met medicijnen
Inleiding
Bij u is door uw arts een miskraam vastgesteld. 15-20% van alle zwangerschappen eindigt in een
miskraam. De oorzaak is meestal een stoornis in de aanleg van de zwangerschap waardoor die
niet verder kan groeien en wordt afgestoten. Voor veel vrouwen die dit overkomt is dit een
moeilijke en verdrietige periode. Het moment van afstoten is vooraf niet te voorspellen. In overleg
met uw arts heeft u ervoor gekozen om de miskraam op te wekken door middel van medicijnen.
Deze medicijnen zijn niet geregistreerd voor deze behandeling maar uit vele onderzoeken blijken
ze goed te werken en veilig te zijn. 60-99% van de vrouwen heeft na behandeling een volledige
miskraam en dus is een curettage (het schoonmaken van de baarmoeder op de operatiekamer)
dan niet meer nodig.
Behandeling
U krijgt een recept mee voor twee soorten tabletten, namelijk Mifegyne en Misoprostol.
Indien met een echo een miskraam is vastgesteld kunt u thuis de tablet Mifegyne 200 mg met
water innemen. Dit medicijn blokkeert de hormonen die nodig zijn om de zwangerschap in de
baarmoeder te houden. Hierna kunt u al wat bloedverlies en krampen krijgen.
Na 24-36 uur brengt u in de ochtend 4 tabletten Misoprostol 200 microgram vaginaal in.
Dit medicijn geeft samentrekkingen van de baarmoeder waardoor het zwangerschapsweefsel
wordt uitgedreven. Na 2-6 uur kunt u krampen en bloedverlies krijgen. Dit kan heviger zijn dan
een forse menstruatie. Ook kunt u bloedstolsels verliezen en soms ook een herkenbaar
vruchtzakje.
Na 24-48 uur wordt de vaginale behandeling herhaald. Hierna is de kans op een volledige
miskraam het grootste. U kunt nog wel enkele dagen tot weken bloedverlies houden als tijdens
de laatste dagen van de menstruatie.
Bijwerkingen
Misselijkheid en diarree zijn de meest voorkomende bijwerkingen. Sommige vrouwen krijgen een
lichte temperatuursverhoging, rillerigheid of duizeligheid. De krampende pijn van de baarmoeder
en het bloedverlies zullen meestal heviger zijn dan bij een menstruatie. Voor de pijn mag u 4x
daags 1000 mg paracetamol nemen en zo nodig naproxen 500 mg maximaal 2x daags.
Wanneer komt u terug
Een controle afspraak op de polikliniek wordt 1 week na de behandeling voor u ingepland.
Ook indien u het idee heeft dat de miskraam volledig is afgestoten dient u ter controle te komen.
Afhankelijk van uw klachten zal met een echo worden vastgesteld of de miskraam volledig is of dat
alsnog een curettage nodig is. Bij ruim bloedverlies dat enkele uren in hevigheid aanhoudt kan een
spoedcurettage noodzakelijk zijn. Na de behandeling staat de baarmoedermond nog enige tijd
open. Daarom mag u zolang u bloedverlies heeft geen tampons gebruiken, niet in bad, geen
geslachtsgemeenschap hebben en niet zwemmen.
Pagina 1 van 2
Wanneer contact opnemen
Als 1 van onderstaande punten van toepassing zijn moet u contact opnemen;
bij bloedverlies wat te hevig is om goed op te kunnen vangen met maandverband en wat
enkele uren in hevigheid aanhoudt. Of indien u zich niet lekker voelt door het bloedverlies.
bij pijn die ondanks pijnstilling en een warme kruik niet te dragen is
bij koorts of andere tekenen van infectie
bij ongerustheid, andere klachten of vragen
Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek van de gynaecologen en buiten kantooruren met de
verloskamers.
Aanvullende informatie
Meer informatie over miskramen vindt u in de folder ’Bloedverlies in de eerste helft van de
zwangerschap’van de NVOG.
Telefoonnummers en adressen
Polikliniek Gynaecologen
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 17
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 57
Verloskamer
T: 0492 – 59 56 42
Elkerliek ziekenhuis
www.elkerliek.nl
Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55
Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88
Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
model 44839 ag 0814 versie 1.0
Pagina 2 van 2
Download