De alternatieve route - Week van de Intern Begeleider

advertisement
De alternatieve route
Week van de intern begeleider
31 oktober
4 november
6 november
12 november
Gedrag is interactie
Gedrag=geen pasklare oplossing
Programma




Gedragsprobleem?
Gedragsfunctieanalyse (GFA)
Gedragsinterventieplan (GIP)
Aan de slag
De Basis = Preventie
Helder pedagogisch klimaat:






Regels
Aanleren gewenst gedrag
Toezicht
Positieve feedback
Relatie medewerker-leerling
Consequentie
 Doen wat werkt
 Invoering kost tijd
Meest effectieve interventie:
Complimenteren
Benoem wat je ziet
 Geef het compliment direct
 Varieer in bewoordingen
 Wees consequent en oprecht

4:1
Gedragsproblemen?
7
gedragsproblemen:
zijn altijd een gevolg van complexe interacties
tussen de genetische aanleg van de leerling en de
ecologische omgeving waarin de leerling opgroeit
gedragsstoornis:
is het gevolg van een defect in de aanleg en
ontwikkeling van het zenuwstelsel
Gedragsprobleem?
Situatief
Relationeel
Relatief
Fluctuerend
Functies van gedrag
•
•
•
•
•
•
Beleving van de
Doel van de leerling
leerkracht
ergernis
aandacht
uitgedaagd/bedreigd
macht
gekwetst
wraak
hulpeloos
vermijding
11
Wat is een
gedragsfunctie analyse (GFA)?
Het beoordelen van gebeurtenissen die
voorafgaan aan het gedrag en die het
patroon van probleemgedrag in stand houden
(Crone & Horner, 2003)
Waarom gedraagt
dit kind zich zo?
Doel GFA
1. Beschrijving probleemgedrag, wat zie
je wat hoor je; concreet
2. Achterhalen van de voorspeller van het
probleemgedrag
3. Benoemen van de omstandigheden die
het gedrag in stand houden
4. hypothese
Manieren om een GFA uit te
voeren
1. Voeren van een vraaggesprek
2. Direct observeren gedrag
•
•
•
•
•
Formulier Hulpvraag
GFA checklist leraar
GFA checklist ouder
GFA checklist leerling
Observatieformulier
www.uitgeverijpica.nl
Gedragsinterventieplan
Gericht op maatregelen om:
• Probleemgedrag te voorkomen
• Gewenst gedrag aan te leren
• Gevolgen te veranderen
Belangrijk!
• Gegevens verzamelen over effectiviteit GIP
• Tijdschema maken voor invoer, evaluatie en
follow-up
Stap voor stap
Lastig gedrag
is er een helder pedagogisch
klimaat ?
Hulpvraag formuleren
Gedragsfunctie analyse opstellen (GFA)
checklist leraar – checklist ouder – checklist leerling –
observaties
Hypothese uitspreken over de functie van gedrag
Opstellen van een Gedragsinterventieplan (GIP)
Route alternatief gedrag
Strategie voor aanpak
Aan de slag
Invullen: ‘Route van alternatief gedrag’ en
brainstorm interventiestrategieën (indien tijd)
Annette Giling & Elise Heijne
[email protected]
www.boo-gh.nl
Download