kern en keuze-elementen van introductiebeleid

advertisement
Kernelementen van introductiebeleid
Er zijn elementen die niet mogen ontbreken in een goed introductiebeleid. Het gaat daarbij om zaken
die geregeld moeten worden omdat de nieuwe medewerker anders niet aan de slag kan, maar ook
om de eerste behoefte van een nieuwe medewerker: Het organiseren van aandacht, zodat de
medewerker zich op zijn gemak voelt en een goede start kan maken. De kernelementen van het
introductiebeleid worden in dit document toegelicht. Ook vindt u in dit document een aantal keuzeelementen van introductiebeleid.
Kernelementen
Aanspreekpunt
Zorg ervoor dat er iemand (het liefst de direct leidinggevende) op de eerste werkdag klaarstaat om
de nieuwe medewerker op te vangen en te introduceren bij de (directe) collega’s. Laat hem
informeren naar de ervaringen en de beleving van de nieuwe collega. Geef hem direct het gevoel dat
hij welkom is en dat er op zijn komst is gerekend.
Netwerk organiseren
Dit is een van de belangrijkste elementen van een goed introductiebeleid. De medewerker moet
kennismaken met de nieuwe collega’s en zijn weg kunnen vinden in de nieuwe organisatie. Oftewel,
de nieuwe medewerker moet leren bewegen in een nieuw netwerk, ontdekken wie er belangrijk voor
hem zijn in dit netwerk en wie hij nodig heeft om de pas verworven functie succesvol uit te kunnen
voeren. Deze netwerkgroepen kunnen bestaan uit collega’s en leidinggevenden, maar bijvoorbeeld
ook uit personen van bedrijven waar de nieuwe medewerker vaak mee zal gaan werken.
Tevens is het van belang dat de werkzaamheden per afdeling kort worden toegelicht. Hierdoor weet
de nieuwe medewerker ook wat de medewerkers doen, waar hij minder mee te maken gaat krijgen.
Checklist introductie
De nieuwe medewerker heeft toegang tot het intranet en de bijbehorende inlogcodes nodig voor de
computer, e-mail moet worden uitgelegd en er moet bijvoorbeeld een toegangspas aan hem worden
verstrekt. Om ervoor te zorgen dat er niets wordt vergeten, is het handig om een checklist op te
stellen. (zie voorbeeld in de HR5 kennisbank)
Introductie van de organisatie
Het is belangrijk de nieuwe medewerker goed te informeren over de structuur, cultuur, missie, visie
en kernwaarden voor de organisatie. Hierdoor krijgt de medewerker een helder beeld, zodat hij zich
hierin kan aansluiten en het extern kan uitstralen. Hierbij kunnen ook de geschiedenis en het
toekomstperspectief besproken worden.
Kern- en keuze-elementen van introductiebeleid
01-06-2016
Introductie op de werkplek
De nieuwe medewerker wordt op de hoogte gesteld van werkprocedures, werktijden, werkkleding
en pauzes en eventuele andere huisregels. Ook moet er op de eerste werkdag een werkplek
beschikbaar zijn voor de medewerker, met toegang tot de algemene schijven. Het is prettig voor de
medewerker dat zaken daadwerkelijk al klaar zijn. Zo zal hij zich meer welkom voelen in de
organisatie.
Voor keuze elementen van introductiebeleid, zie kennisbank HR5 ‘’5. Inwerken’’ in het bestand
‘’checklist in dienst’’ onder de werkmap ‘’in diensttreding’’
Kern- en keuze-elementen van introductiebeleid
01-06-2016
Download