salmonella Actie Plan - lambers

advertisement
SALMONELLA-BEWAKINGSPROGRAMMA IN BELGIË


Start 1 januari 2007
Van kracht op alle bedrijven van meer dan 100 vleesvarkens

Staalnames:
o 3 x 12 bloedstalen per jaar (stalen genomen voor Aujeszky)
o Van elk staal wordt een S/P ratio bepaald. Dit is een manier om
antistoffen aan te tonen in het bloed.
o Per staalname en per bedrijf wordt een gemiddelde S/P ratio berekend.

Klassering van de bedrijven:
o Wanneer de gemiddelde S/P ratio van een bedrijf boven “een bepaalde”
cut-off ligt wordt dit bedrijf een risico-bedrijf genoemd.
o Deze cut-off waarde zal zo gekozen worden dat 10% van de bedrijven
een risico-bedrijf zou zijn.
o Op termijn zal dan de cut-off waarde dalen.

Te nemen maatregelen:
o Het bedrijf is een eerste maal risicobedrijf:
 Verplichte begeleiding “bioveiligheid” door bedrijfsdierenarts:
opstellen van een checklist met aandacht voor en evaluatie van
de risicofactoren voor Salmonella (hygiëne, bioveiligheid,
management, drinkwater, knaagdieren, voeder,….)
 Verplicht nemen van meststalen om het type Salmonella en het
infectiepatroon op het bedrijf na te gaan
 Verplicht opstellen van een bedrijfsspecifiek actieplan voor een
periode van 12 maanden: de punten uit de checklist die niet in
orde zijn dienen hierin opgenomen te worden
o Het bedrijf is na 12 maanden nog steeds een risicobedrijf:
 Verplichte begeleiding door DGZ: opstellen van een checklist,
nemen van meststalen en opstellen van een bedrijfsspecifiek
actieplan (uitgaande van het vorige actieplan)

Toekomst:
o Vanaf 2010 wordt een EU-bestrijdingsplan opgelegd. De staalnames
en maatregelen zullen Europees opgelegd worden. Mogelijks komen er
handelsrestricties.
o Vanaf 2011 wordt het EU-bestrijdingsprogramma uitgebreid naar de
zeugen toe. In 2007 zal reeds een EU-survey uitgevoerd worden op de
zeugenbedrijven.
LAMBERS-SEGHERS N.V. – Oeverstraat 7 – 9200 Baasrode
1
Download