Bevindingen monstertruck-drama Haaksbergen

advertisement
Bevindingen monstertruckdrama Haaksbergen
26-3-2015
Femke Koedijk
28 september 2014
•
•
•
•
•
•
Monstertruck rijdt in op publiek tijdens stunt
2000-3000 aanwezigen, veel kinderen
28 (zwaar) gewonden
3 personen overleden
GGD wordt ingeseind
Proces PSH wordt ingezet
29 september
• Gemeentelijk beleidsteam (GBT) wordt bij elkaar
geroepen
• GGD is hier ook bij aanwezig
• In GBT wordt aangeboden dat GGD ervaring heeft
met monitoren nazorg/onderzoek  gemeente
enthousiast
• Crisiscoördinator roept procesleiders GOR en PSH
bij elkaar, omdat er ‘een’ gezondheidsonderzoek
moet komen
• Start voorbereiding GOR, (informele) adviesaanvraag bij
RIVM:
• Vragenlijstonderzoek, in combinatie met onderzoek uit
huisartsenregistratie, circa 3 maanden na het ongeluk
• Alle huishoudens in Haaksbergen benaderen
• Tijdens overleg crisiscoördinator, procesleider GOR en
procesleider PSH blijkt dat verwachtingen anders zijn:
• Met onderzoek wordt het volgen van slachtoffers bedoeld, direct na het
ongeluk, om te signaleren of de juiste hulp is ontvangen en nog
behoefte is aan andere hulp
• Advies Kernteam PSH en RIVM:
•
Niet direct doen, komt betuttelend over, niet direct bemoeizuchtige
overheid spelen
• In overleg met gemeente en DPG toch besloten om dit wel te
doen, dus voorstel aan de gemeente wordt:
•
Fase 1 (max 3 maanden): monitoren van psychosociale gevolgen en
hierdoor signaleren van behoefte aan psychosociale hulpverlening op de
korte en middellange termijn.
•
Fase 2 (na 3 maanden en circa 1 jaar):
− inzicht verschaffen in de gevolgen van het monstertruck-drama voor
de lichamelijke en psychische gezondheid.
− inzicht in de zorgvraag en zorgbehoefte van de getroffenen en de
betrokkenen.
Methode
• Doelgroep:
• Slachtoffers die in het ziekenhuis hebben
gelegen en betrokkenen/getroffenen die zich
gemeld hebben bij SHN of SMD (n=180)
• Benadering:
• Brief van GGD aan slachtoffers ziekenhuis;
• Brief namens GGD door SMD en SHN aan
degenen die zich daar gemeld hebben
(privacy!)
Methode vervolg
• Vragenlijst:
•
•
•
•
•
Hoe betrokken en wie uit het gezin
Hoe gaat het nu (1-10)
Ontvangen hulp
Behoefte aan hulp
Nog een keer bellen na 4 weken
• 3 belrondes
• 7 (3 in 2e en 3e ronde) belpogingen, daarna brief
met link naar digitale vragenlijst
• SMD ingehuurd voor interviews
• Invoer in Survey Monkey
Resultaten
• Na ontdubbeling: 149 personen
• 15 personen hebben zich afgemeld  te benaderen
groep: 134
• gegevens verzameld over 149
volwassenen en 56 kinderen
%
• Ronde 1: 110 deelnemers
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
volwassenen (n=149)
kinderen (n=56)
Slachtoffer
Vrijwillige hulpverlener
Getuige
Toeschouwer
Zelf niet aanwezig bij ongeluk, wel naasten getroffen
Resultaten
• Hoe gaat het nu?
Zelf niet aanwezig bij ongeluk, wel naasten getroffen
(n=26)
6.5
Toeschouwer (n=90)
6.9
Getuige (n=53)
6.4
Vrijwillige hulpverlener (n=48)
6.7
Slachtoffer (n=32)
6
Kinderen (n=56)
6.9
Volwassenen (n=149)
5.5
6.6
6
6.5
7
Resultaten
• Nog behoefte aan hulp?
35
30
25
20
15
10
5
0
volwassenen (n=149)
Slachtofferhulp
kinderen (n=56)
Maatschappelijk werk
Lotgenoten contact
Resultaten
• Respons belronde 2 en 3
160
140
149
124
120
91
100
80
56
60
44
40
20
0
Aantal volwassenen
Ronde 1
Aantal kinderen
Ronde 2
Ronde 3
36
Resultaten
• Hoe gaat het?
Hulpbehoefte?
45
41
40
6.9
Kinderen
7.9
35
8
30
25
20
6.6
Volwassenen
18
15
7.3
7
10
7.9
3
5
5
0
0
0
1
2
Ronde 1
3
4
Ronde 2
5
Ronde 3
6
7
8
9
Volwassenen
Ronde 1
Kinderen
Ronde 2
Ronde 3
Resultaten
• Reacties deelnemers na laatste belronde:
• “Goed dat er geregeld gebeld is en aandacht voor is”
• “Ik vond het prettig dat ik af en toe een telefoontje heb
gekregen. Dit stelden we erg op prijs.”
• “Dank voor het regelen van een lotgenoten bijeenkomst.”
• “Blij dat er gebeld is vanuit GGD.”
• “Prettig dat er contact is geweest, gevoel niet alleen
staan en bevestiging.”
Conclusie
• Het lijkt weer beter te gaan met de meeste mensen;
• Telefonische interviews bieden mogelijkheid behoefte
aan aanvullende hulpverlening tijdig te signaleren en
direct door te verwijzen of informatie en advies te
geven;
• Door de tussentijdse resultaten ook per belronde terug
te koppelen aan de gemeente Haaksbergen, was het
voor hen mogelijk tussentijds actie te ondernemen 
organisatie lotgenotencontact.
En hoe is het afgelopen
met fase 2?
• Slecht…. 
• Gemeente in eerste instantie enthousiast, maar wilde
graag beperkte doelgroep
• Uiteindelijk (op 2 december 2014) is besloten door de
gemeente geen vervolgonderzoek meer te doen
Concluderend….
• Fase 1 onderzoek erg nuttig geweest voor gemeente
• Positief ervaren door deelnemers
• PSH of GOR?
• Leerzaam proces
Onderzoeksrapport: www.ggdtwente.nl/haaksbergen
Dank!
• GGD Twente:
Theo van Rijmenam, Anne-Marie Kok, Aletta Maassen van
den Brink, Elke Klunder
• Joris IJzermans
• SMD Enschede-Haaksbergen:
Anneke Roelofs, Charon Put, Randy Kuiper en Miranda
Beusink
• Gemeente Haaksbergen
Download