Psychotherapie bij `moeilijke kinderen` in residentiële settings: ja

advertisement
Psychotherapie bij ‘moeilijke
kinderen’ in residentiële settings:
ja, maar?!
Anne Ooms
MPI Spermalie
Frans Van Camp
Huize Sint-Vincentius
Lea Verschueren
vzw Bijzondere Jeugdzorg « Zingende Sparren »
1
Situering werkveld/functie
1. Begeleidingstehuis Bijzondere
Jeugdzorg




verwijzing via Comité/Jeugdrechtbank
‘problematische opvoedingssituatie’
verinnerlijkte problematiek
interne/externe verwijzers voor therapie
2
Situering werkveld/functie
2. MPI voor sensorieel gehandicapten




verwijzing sensoriële handicap
sociale/psychische problematiek
pedagogische opdracht
interne verwijzers voor therapie
3
Situering werkveld/functie
3. Psychodynamische visie




angsten en verdedigingen
toegang zoeken tot belevingskernen
basisrelatie/containment/holding
ik-steun
4
Psychotherapie : ja
maar
oog voor processen/dynamieken
bij alle betrokkenen
5
1. Uitklaren van de vraag


verwachtingen, noden en agenda’s
eigen positie en ruimte
6
focus vraag leefgroepleiding



spreken in team
gevoelens erkennen en (ver)dragen
typische vormen van overdracht en
tegenoverdracht
7
focus vraag leerkrachten



‘la machine infernale’
trauma en krenking
diagnostiek geeft zicht op processen in
team
8
focus vraag ouders



‘holding the child in mind’
‘recreate the child in mind’
herhaling van kind- en
gezinsdynamieken in professionele
systemen
9
focus vraag ouders




het ondenkbare denkbaar maken
de onmacht erkennen
een beperkt perspectief
ruimte maken/tijd nemen
10
2. Diagnostiek vertalen


voeling krijgen met de noden van het
kind
vertalen naar én leefgroep, én
ouderbegeleiding én therapie
11
3. Tijdens de therapie




concrete ondersteuning
houding – mentale ruimte – positie
organisatie en afspraken
bijsturen en afstemmen
12
13
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards