Marianne Ros praktijk voor psychologische hulpverlening

advertisement
Vastlopen
De grens tussen even ‘niet lekker in je vel
zitten’ en je te lang onprettig of zelfs
ongelukkig voelen, laat zich soms lastig
trekken. Het kan gebeuren dat u hem
ongemerkt overschrijdt. Steed dringender
voelen dat u vastloopt, is vaak de eerste
aanwijzing.
U heeft met de mensen om u heen steeds over
hetzelfde onderwerp ruzie. De sfeer is ronduit
grimmig geworden en de situatie lijkt met de
dag uitzichtlozer. Op uw werk beoordeelt uw
leidinggevende u voor het tweede opeenvolgende jaar als ‘matig’. U krijgt geen
salarisverhoging meer en ook geen bonus,
terwijl u zich een slag in de rondte werkt.
Wanneer u merkt dat u in bepaalde situaties
steeds dezelfde patronen herhaalt en er keer
op keer doodmoe, angstig, kwaad of somber
van wordt, is het tijd om er wat aan te doen.
Psychotherapie
Psychotherapie kan een oplossing bieden.
Het kan u helpen vast te stellen waar u
precies last van heeft, waarom dat zo is en
welke omstandigheden uw klachten
verergeren. Hierdoor ontstaat vaak meteen al
wat lucht. U (h)erkent vanaf dat moment
situaties waarin u het moeilijk heeft of krijgt
en u weet waarom ze lastig zijn. Samen
pakken we uw klachten vervolgens doelgericht
aan door middel van individuele gesprekken
en oefeningen. Wanneer na het intakegesprek
blijkt dat uw klachten een andere benadering
vragen, is verwijzing mogelijk.
Behandeling
Niet langer dan nodig.... en niet korter dan noodzakelijk is het motto.
De behandeling eindigt als u weer krachtig
genoeg bent om zelf te sturen in uw leven en
bewuste actieve keuzes maakt.
Iedere behandeling start met een intakegesprek. Behalve om kennis te maken,
benutten we dit gesprek beiden om uit te
zoeken of psychotherapie voor u een oplossing
kan zijn. Als we daar allebei van overtuigd zijn,
begint de behandeling: uiteraard op maat en
stapsgewijs.
We voeren wekelijks gesprekken waarin we
denkpatronen die u belemmeren blootleggen.
Gedurende de therapie leert u (nieuwe)
vaardigheden die moeten voorkomen dat u
terugvalt in uw oude gedragspatroon.
Profiel
Na mijn studie psychologie ben ik in 1992 als psycholoog binnen de geestelijke gezondheidszorg begonnen. Sinds 2000 werk ik ook als psycho-therapeut
en gedragstherapeut. Hiernaast doceer ik aan de
opleiding Gezondheidszorgspychologie van de Radboud
Universiteit en ben ik als supervisor en leertherapeut
verbonden aan de Vereniging voor Cognitieve therapie
en Gedragstherapie.
Ik heb in de loop der jaren veel ervaring opgedaan in
verschillende (klinische en ambulante) omgevingen.
In het psychotherapeutisch centrum. In het
Verwijzing
Aanmelding is alleen mogelijk met verwijzing
van uw huisarts of een andere specialist.
psychotherapeutisch centrum de Viersprong heb ik
jongeren en volwassenen met complexe psychische
problemen en persoonlijkheidsproblematiek behandeld.
In Centrum ‘45 heb ik met oorlogsslachtoffers gewerkt
en binnen de RIAGG met vluchtelingen.
Daarnaast heb ik ruime ervaring met de behandeling
van klachten als gevolg van vroege affectieve
verwaarlozing, met arbeidsgerelateerde problematiek
en met slachtoffers van (seksueel) geweld.
Ik ben gespecialiseerd in cognitieve therapie, een
behandelvorm waarin (vaak negatieve) aannames
en overtuigingen over uzelf en anderen worden
omgebogen naar postieve en werkbare gedachten. We
staan hierin af en toe stil bij het verleden, op zoek naar
de oorspong van uw beelden en gedachten, maar altijd
met het uiteindelijke doel ze om te vormen tot helpende
en stimulerende gedachten.
Therapeutische behandeling bij:
GZ-psycholoog BIG
•
•
•
•
•
•
•
Psychotherapeut BIG
depressie
trauma
angstklachten
rouwverwerking
burn-out
arbeidsgerelateerde problematiek
levensvragen
Behandeling volgens afspraak
(alleen met verwijzing van huisarts)
Gedragstherapeut VGCT
Psycholoog NIP
U heeft het gevoel
dat u aan het vastlopen bent....
Daar is iets aan te doen.
Hoofdstraat 26a (praktijk Overbeek)
6881 TH VELP
T 06-28124359
E [email protected]
Download