Introductie Mijn naam is Rini Bergman. Sinds 1977 ben ik als

advertisement
H.M. BERGMAN PSYCHOTHERAPIEPRAKTIJK
Van Tuyll van Serooskerkenweg 49-I 1076 JC Amsterdam Tel. 020 – 675 85 90
Introductie
Mijn naam is Rini Bergman. Sinds 1977 ben ik als psychotherapeute werkzaam in
Amsterdam en omgeving. Ik heb een brede werkervaring opgedaan in verschillende sectoren
van de Geestelijke Gezondheidszorg en deels in mijn eigen praktijk.
Naast een psychotherapie-opleiding 'on analytic lines' heb ik mij verder geschoold in diverse
vormen van psychotherapie (zowel steunend-structurerend als ontdekkend en
inzichtgevend), directieve therapie, cognitieve psychotherapie en kortdurende klachtgerichte
psychotherapie.
Expertise heb ik opgebouwd in behandeling van posttraumatische stress-stoornissen
(traumahulpverlening) en focale behandeling van het chronisch stress-syndroom (burnoutproblematiek).
Hulp
Ik bied hulpverlening aan volwassenen. U kunt hulp vragen voor onder andere de
volgende psychische problemen:
• stemmingsklachten
• depressieve klachten
• concentratieproblemen
• werk en studieproblemen
• moeite met kontakten leggen
• problemen met echtscheiding
• assertiviteitsproblemen
• onverwerkte rouw
• traumatische ervaringen
• burnout-problematiek
• seksuele problemen
• vermoeidheidsklachten
Ook kunt u hulp vragen voor lichamelijke klachten met onduidelijke oorzaak, zoals
bijvoorbeeld:
• nervositeit
• hyperventilatie
• hoofdpijn
• overspannenheid
• maagklachten
Werkwijze
In therapie gaan is een hele stap, maar het kan u helpen uit bepaalde problemen te komen
waar u alleen of met hulp van uw omgeving niet meer uitkomt. Het vraagt van u enig
doorzettingsvermogen en de bereidheid soms pijnlijke en verdrietige ervaringen onder ogen
te zien. U krijgt meer inzicht en/of leert anders om te gaan met moeilijke situaties. Daardoor
kunnen uw psychische klachten verminderen.
Hoe gaat een therapie in principe in zijn werk? Eerst vindt in enkele gesprekken nader
onderzoek plaats naar de aanmeldingsklachten en dan stel ik samen met u het behandeldoel
en de werkwijze vast. Daarna neemt de therapie een aanvang.
Als het nodig of wenselijk is vindt overleg plaats met andere deskundigen, eventueel voor een
aanvullend onderzoek en/of medicatie.
Met uw goedkeuring wordt uw huisarts op de hoogte gesteld van de aanmeldingsklachten, de
diagnose en de therapie-indicatie.
Aanmelden
U kunt zich rechtstreeks aanmelden of via uw huisarts. Mijn telefonisch spreekuur is op
maandagmorgen t/m vrijdagmorgen van 8.00 tot 8.30 uur.
Telefoonnummer: 020 - 675 85 90.
U kunt ook een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Dan bel ik u terug.
Kosten
Op dit moment wordt een psychotherapie nog vergoed door de AWBZ. Er komen
(afhankelijk van uw problematiek) maximaal 25 of 50 therapiezittingen voor vergoeding in
aanmerking. Per zitting bent u een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage van 15,20 euro
verschuldigd.
Als u particulier verzekerd bent, kan uw ziektekostenverzekeraar de therapie geheel of
gedeeltelijk vergoeden. Mijn standaardtarief voor ziektekostenverzekeraars is 77 euro per
zitting bij een individuele therapie.
Contact
Psychotherapiepraktijk H.M. Bergman
Van Tuyll van Serooskerkenweg 49-I
1076 JC Amsterdam
Telefoon 020 - 675 85 90
E-mail: [email protected]
Website: www.bergmanpsychotherapiepraktijk.nl
Telefonisch spreekuur:
maandagochtend t/m vrijdagochtend van 8.00 tot 8.30 uur
Overige informatie
Professionele achtergrond
Ik ben als psychotherapeute wettelijk geregistreerd in het zogeheten BIG-register van het
ministerie van VWS. Naast een psychotherapie-opleiding 'on analytic lines' (een persoonsgerichte benadering) heb ik mij tevens geschoold in een klachtgerichte hulpverlening.
Ik ben ook werkzaam geweest als methodiekdocente 'directieve therapie' bij de RINO NoordHolland.
Als freelance psychotherapeute voor het Instituut voor Psychotrauma heb ik een expertise
opgebouwd in de behandeling van posttraumatische stress-stoornissen. Eveneens heb ik mij
gespecialiseerd in behandeling van het chronisch stress-syndroom (burn-out).
Routebeschrijving
De Van Tuyll van Serooskerkenweg ligt in Amsterdam-Zuid nabij het Olympisch Stadion. De
straat ligt tussen de Stadionkade en de Stadionweg en loopt parallel aan deze beide straten.
De praktijk is goed bereikbaar per openbaar vervoer via Olympiaplein of het Stadionplein.
Bus 15 en 23 en tramlijnen 16 en 24 komen in de buurt van de straat.
Download