Persoonlijkheid en - HersenletselNet Overijssel

advertisement
Persoonlijkheid en
persoonlijkheidsverandering
bij hersenletsel
Myrthe Swart, GZ-psycholoog
Gerard Koetsier, psychiater
Centrum voor Neuropsychiatrie
Dimence
Filmpje ‘Hard gelach’
Workshop
Persoonlijkheidsverandering
Persoonlijkheid
?
?
Karakter
Hersenletsel
?
Persoonlijkheidsstoornis
Persoonlijkheid en karakter
•
Karakter: aanleg
•
Persoonlijkheid: totaal aan eigenschappen
•
Persoonlijkheid: aanleg en omgeving
Definitie persoonlijkheidsstoornis (DSM-IV)
• Duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en
gedragingen die binnen de cultuur van de betrokkene
afwijkend zijn
• Het patroon is star en uit zich op een breed terrein
• Veroorzaakt in significante mate lijden of
beperkingen in het functioneren
• Is stabiel en van lange duur en het begin kan worden
teruggevoerd naar ten minste de adolescentie of de
vroege volwassenheid
• Is niet eerder toe te schrijven aan een andere
psychische stoornis
• Is niet het gevolg van de directe fysiologische
effecten van een middel of een somatische
aandoening (bijvoorbeeld schedeltrauma)
Continuum persoonlijkheid
Geen stoornis
Persoonlijkheidsstoornis
Persoonlijkheidsstoornissen (DSM-IV)
Cluster A
Cluster B
Cluster C
Vreemd
Exentriek
Dramatisch
Impulsief
Angstig
Paranoide
Schizoide
Schizotypisch
Borderline
Narcistisch
Theatraal
Antisociaal
Vermijdend
Dwangmatig
Afhankelijk
Diagnostiek persoonlijkheidsstoornissen
• Anamnese
• Observaties (interactie?)
• Levensgeschiedenis
• Heteroanamnese
• Vragenlijsten
Persoonlijkheidsverandering
door hersenletsel (DSM-IV)
• Blijvende verandering van vroegere, karakteristieke
persoonlijkheidskenmerken
• Aanwijzingen dat de verandering veroorzaakt wordt
door het letsel
• Er is geen andere verklaring mogelijk (bijv depressie,
dementie)
Typen van persoonlijkheidsverandering
(DSM-IV)
• Labiel
• Ontremd
• Agressief
• Apathisch
• Paranoide
• Gecombineerd
Belangrijke factoren bij
persoonlijkheidsverandering
Cognitieve
stoornissen
Emotionele
stoornissen
Ziekte-inzicht
Zelfmonitoring
Aard en ernst van het hersenletsel
• Persoonlijkheid heeft geen specifieke lokalisatie in de
hersenen
• Wel vaak frontale lokalisatie
• Rol linker en rechter hemisfeer
Diagnostiek in de praktijk
Gegevens aard & ernst
hersenletsel
Psychiatrisch
onderzoek
Beeldvormend
onderzoek
Hetero-anamnese
Premorbide
persoonlijkheid
Diagnose
Neuropsychologisch
onderzoek
Advies voor behandeling / begeleiding
Centrum voor Neuropsychiatrie
Contactgegevens:
Eerdelaan 43
8043 RR Zwolle
038 4691210
[email protected]
Download