Lucida 10

advertisement
De vzw BRAVVO zoekt voor zijn as Bemiddeling een :
SOCIAAL BEMIDDELAAR (M/V)
Via zijn aanwezigheid en zijn luisterend oor werkt de sociaal bemiddelaar een gemeenschapsaanpak
op maat van de wijk uit om de sociale band tussen de bevolking, de verenigingen en de Stad veilig te
stellen.
Taken:
-
Opstarten en ondersteunen van projecten die de actieve burgerzin van de bevolking en van
de lokale partners bevorderen;
-
Door zijn aanwezigheid op
bevolkingsgroepen stimuleren;
-
De band tussen de verschillende partners van het lokale sociale leven veilig stellen zodat de
sociale samenhang opnieuw wordt gecreëerd en/of hersteld (deelname aan de sociale
coördinaties,…) ;
-
Regelmatig de burgemeester informeren over bijzondere situaties in de wijk;
-
Anticiperen op het ontstaan van problemen tussen personen en/of de instellingen door de
bevoegde besturen oplossingen voor te stellen in overleg met de lokale actoren;
-
Met de cel interne evaluatie samenwerken aan het stellen van de lokale veiligheidsdiagnose;
-
De verzoeken ontvangen van burgers die oplossingen zoeken voor hun dagelijkse problemen
en die personen doorsturen naar de meest geschikte gespecialiseerde diensten.
het
terrein
de
toenadering
tussen
de
verschillende
Profil
-
Master in Humane Wetenschappen (in het bijzonder sociologie, criminologie,…).
-
Ervaring van minstens één jaar in een gelijkaardige functie.
-
Vaardigheden in projectleiding (opstarten en begeleiding).
-
In staat om partnerschappen en overlegstructuren te creëren.
-
Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen.
-
Beschikbaar en flexibel.
-
Zelfstandig en georganiseerd
-
Teamgeest en in staat om te werken binnen een multidisciplinair team
-
Nederlandstalig of Franstalig (actieve kennis van de tweede landstaal).
-
Hecht belang aan de waarden van sociale cohesie, dienstverlening aan het publiek en
multiculturaliteit van Bravvo.
Wij bieden:
-
Een jonge en motiverende werkomgeving
-
Een
vervanging
contract
van
bepaalde
duur
(vanaf
eind
september).
Een loon aan de barema’s van de Stad Brussel waarbij rekening wordt gehouden met
relevante ervaring.
Als dit profiel bij jou past, stuur ons dan snel je CV en je sollicitatiebrief per e-mail naar
[email protected] met de vermelding "Sociaal bemiddelaar". Kandidaturen de vermelding niet
vermelden zullen niet in aanmerking worden genomen.
Uiterste indieningsdatum: 11/08/2013.
Download