HCA-BIC: wie en WAAR?

advertisement
HOE VERLOOPT EEN
HERSTELBEMIDDELING?
De afspraken worden op papier gezet in
feiten gepleegd? Of ben je slachtoffer? De
De bemiddelaar start met een apart
slachtoffer lezen deze overeenkomst en
politie maakt dan een dossier op.
gesprek met de dader en een apart gesprek
kunnen ze aanvullen of aanpassen.
WANNEER HERSTELBEMIDDELING ?
Ben je nog geen 18 jaar en heb je strafbare
met het slachtoffer (en ouders). Hij vraagt of
De parketmagistraat of de jeugdrechter
ze op het aanbod wensen in te gaan.
beslist wat er verder met het dossier gebeurt.
Eén van de mogelijkheden is een
Tijdens de gesprekken met de bemiddelaar
herstelbemiddeling tussen de dader en het
kunnen de dader en het slachtoffer (en
slachtoffer.
ouders) hun verhaal vertellen. Deze
gesprekken zijn vertrouwelijk.
WAT IS HERSTELBEMIDDELING ?
Het is mogelijk om met z’n allen rond de
De parketmagistraat of de jeugdrechter
tafel te gaan zitten: dader, slachtoffer,
vraagt aan de bemiddelingsdienst om een
ouders en bemiddelaar. Dit kan enkel
bemiddeling te starten. We praten met de
wanneer alle partijen akkoord gaan.
dader en het slachtoffer.
Wanneer je nog geen 18 jaar bent, praten
we ook met je ouders.
De bemiddeling kan leiden tot een
een overeenkomst. De dader en het
Nadien tekenen ze de overeenkomst en
bezorgt de bemiddelaar een exemplaar aan
het parket of de jeugdrechtbank.
De bemiddelaar gaat na of de dader de
afspraken uitvoert en stuurt hierover een
brief naar het parket of de jeugdrechtbank.
De parketmagistraat of de jeugdrechter
beslist dan wat er verder met het dossier
gebeurt. Hij kan in zijn beslissing rekening
houden met het resultaat van de
bemiddeling.
gezamenlijk voorstel van herstel voor wat er
gebeurd is.
HET ‘GOED-OM-WETEN-LIJSTJE’
Dit herstel kan op verschillende manieren:
 De bemiddelaar is neutraal: hij kiest
geen partij.
nemen.
 De dader en het slachtoffer ontmoeten
elkaar om erover te praten;
 Je kan op elk moment beslissen om de
bemiddeling stop te zetten.
Tijdens de bemiddeling zoeken we samen
 De dader biedt persoonlijk of per brief
excuses aan;
 Elke bemiddeling verloopt anders.
Een herstelbemiddeling is vrijwillig. Dit
betekent dat niemand verplicht is om deel te
naar de best mogelijke oplossing voor de
gevolgen van de feiten.
 De dader herstelt de schade;
 De dader knapt klusjes op voor het
slachtoffer als vergoeding voor de
schade;
 De dader betaalt de kosten van de
schade via zakgeld, spaargeld,
vakantiewerk, het vereffeningsfonds, …
 Een bemiddeling is gratis.
 Je kan altijd een advocaat raadplegen.
 Een bemiddelingsdienst is geen dienst
van het gerecht, maar werkt in opdracht
van het parket of de jeugdrechtbank.
 Een bemiddeling is ‘geslaagd’ indien de
partijen tevreden zijn.
WAT ALS JE NIET TEVREDEN BENT?
HCA-BIC: WIE EN WAAR?
Ben je niet tevreden over hoe de bemiddelaar
Je bemiddelaar is:
of de bemiddelingsdienst werkt?
……………………………………………………
Je kan dit met de bemiddelaar bespreken.
Indien dit moeilijk is, kan je een brief met je
Adres:
Herstelbemiddeling
klacht bezorgen aan de verantwoordelijke:
Katja Verschooten. Ze geeft je binnen de 10
dagen een antwoord op je klacht.
DOSSIER
HCA-BIC houdt een dossier bij tot 5 jaar na de
aanmelding. Je kan aan je bemiddelaar of de
Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen
HCA-BIC
Edgard Tinellaan 1A
2800 Mechelen
tel.: 015 / 44 67 30
fax: 015 / 44 67 31
GSM: 0498 / 90 47 82
Bij afwezigheid staat het antwoordapparaat op.
verantwoordelijke vragen om dit in te kijken.
We nodigen je dan binnen de 15 dagen uit op
de dienst.
e-mail: [email protected]
www.jeugdzorgemmaus.be
rekeningnummer: BE77 8805 5714 8142
RECHT OP GOEDE HULP
Wil je meer weten over de rechten in de
jeugdhulp van wie nog geen 18 jaar is?
Vraag de folder aan je bemiddelaar.
HCA-BIC wordt als erkende HCA-dienst
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap,
agentschap jongerenwelzijn
-----------------------------------------------------------------------------------------------Jeugdzorg Emmaüs • Edgard Tinellaan 1d • 2800 Mechelen •
T 015 44 67 40 • F 015 44 67 47 • www.jeugdzorgemmausmechelen.be •
IBAN: BE73 3631 1145 5060 • BIC: HBKABE22
HCA-BIC
Download