Rouw- en Steunkaarten voor Kinderen en jongeren

advertisement
Rouw- en Steunkaarten voor Kinderen en jongeren
Gegevens team:
team: Katrien Vanhauwaert - Cindy Verhulst
setting: Ziekenhuis
adres: Wegvoeringstraat 73, 9230 Wetteren
Projectomschrijving:
Ontwerpen van rouw -en steunkaarten voor kinderen en jongeren die geconfronteerd
worden met een zwaar ziekteproces of de dood van iemand uit hun dichte omgeving zoals
bv. een (groot)ouder, broer of zus, vriend(in), leerkracht, vertrouwenspersoon, ... Kinderen
worden nog te weinig betrokken bij de sociale context naar aanleiding van een overlijden
van een dierbare. Aan volwassenen wordt vaak een rouwkaartje gegeven tijdens de uitvaart
of via de post. Kinderen ontvangen vaak niets, ze staan er wat verloren bij. Ook kinderen
hebben nood aan steun in deze momenten, ook zij ervaren het gemis en het verdriet. Dit is
een kans om buiten de professionele hulpverlening een hulpmiddel aan te bieden om
gemakkelijk een brug te slaan naar kinderen en jongeren die net wat extra steun kunnen
gebruiken. Via de rouw- en steunkaarten maken we er mensen attent op de kinderen niet te
vergeten. De kaartjes zouden zo opgesteld worden dat ook voor het kind de drempel
verlaagd wordt om hulp te vragen en/of te aanvaarden. Er zullen verscheidene kaarten per
leeftijdscategorie ontworpen worden.
Geef een omschrijving van het project (inhoud, werkwijze en doel):
Rouw- en steunkaarten ontwerpen voor kinderen en jongeren. Deze kaarten uitwerken en
laten drukken. De kaarten promoten via organisaties en media-kanalen zodat ze de modale
burger kunnen bereiken. We beogen onderstaand effect:




Drempel verlagen voor ouders, leerkrachten of naasten die kinderen en jongeren
willen steunen in een rouwproces of moeilijke periode (maar niet goed weten hoe)
Kinderen en jongeren iets aanreiken waarmee ze gemakkelijk hulp kunnen vragen of
aanvaarden
Preventie: kinderen en jongeren uit hun isolement halen, bespreekbaar maken van
moeilijke emoties (preventie naar depressie toe, zelfdoding, enz.)
Taboe doorbreken i.v.m. overlijden en het daarbij betrekken van kinderen en
jongeren.
1
Waarin is dit project inventief of innovatief?
Het zou een uniek project zijn. Wij hebben marktonderzoek gedaan naar rouw- en
steunkaarten voor kinderen en jongeren: in winkels niet te vinden, op de markt niet te
vinden. De enige organisatie die iets gelijkaardigs ontwikkelde is de "Werkgroep Verder",
met dat verschil dat zij enkel voor jongeren (dus niet voor kleinere kinderen, bij ons wel een
doelgroep) en enkel bij suïcide kaarten ontwikkelden (andere doodsoorzaken zijn bij ons wel
een doelgroepen). Bij navraag vindt iedereen (familie, vrienden, collega's,
ervaringsdeskundigen) het een zeer goed idee.
In welke mate is het project duurzaam?
Eens de kaarten ontworpen zijn, kunnen ze naargelang de vraag gedrukt worden. Wel
beogen we binnen het project een zeer ruime bekendmaking bij diverse erkende organisaties
(Ziekenhuizen, scholen, CAW's, slachtofferhulp, Huis van het Kind, Palliatieve netwerken,
...).
Hoe kan het project inspirerend zijn voor de andere palliatieve settings?
Het kan iedereen er attent op maken kinderen niet te vergeten bij het ziekteproces of het
sterven van iemand uit de nabije omgeving. Het is een hulpmiddel waardoor de drempel
verlaagd wordt het gesprek ook aan te gaan met kinderen en jongeren. Het is onze bedoeling
het taboe te doorbreken, door kinderen WEL te betrekken (in gepaste mate en op gepaste
wijze). Palliatieve settings hebben een voorbeeldfunctie naar andere hulpverleners en naar
gezinsleden toe die geconfronteerd worden met het stervensproces of overlijden van een
dierbare.
Heeft u zicht op de uitkomst en de resultaten van het project tot dusver (aantal bereikte
personen)?
Wij hopen alle PST's van algemene ziekenhuizen warm te maken voor het project, alsook
scholen (kleuter, lager als middelbaar) zullen geïnformeerd worden. Indien mogelijk zouden
wij verschillende organisaties graag een aantal gratis kaarten bezorgen als voorbeeld.
Daarnaast hebben wij ook reeds contact met Huis van het Kind, Stichting tegen Kanker,
CAW-Slachtofferhulp, ...
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards