echiquier global

advertisement
ECHIQUIER GLOBAL
Part A
DECEMBER 2015 (gegevens op 31/12/2015)
Echiquier Global investeert via aandelenselectie (stock-picking). De beheerder maakt een selectie van grote internationale bedrijven die een sterke blootstelling
hebben aan de mondiale groei en die marktleider zijn in hun sector.
Evolutie van het fonds en zijn index sinds de oprichting (Basis 100)
Commentaar
200
Echiquier Global
Benchmark.
150
David Ross
Gilles Constantini
100
In 2015 heeft Echiquier Global geprofiteerd van
de hoge volatiliteit en de grote verschillen op
vlak van monetair beleid. Het fonds haalde een
rendement van +17,3%, tegen +8,7% voor de
benchmark. Deze trends zullen doorzetten in
2016 en wij wijken dan ook niet af van onze
strategie om te beleggen in onbetwiste
marktleiders waarvan de activiteiten fors
groeien en die zich het best kunnen aanpassen
aan turbulente omstandigheden. De grootste
posities van het fonds zijn ALPHABET en
FACEBOOK (elk 5,8%). Onze overtuiging wat
ALPHABET betreft blijft ongewijzigd: de
transitie naar mobiele technologie en onlinemedia zal aanhouden en deze reus zal daarvan
profiteren. FACEBOOK, de andere marktleider
in deze sector, is goed voor meer dan 20% van
de tijd die mensen aan hun smartphone
besteden. Dankzij de sterke omzetgroei, een
operationeel hefboomeffect en visionaire
managers hebben beide aandelen alle
kwaliteiten die we zoeken. We denken dat deze
bedrijven goed gewapend zijn voor de
komende jaren en dat hun bedrijfsresultaat
weinig gevoelig zal zijn aan externe schokken.
Echiquier Global daalt met -4,63% sinds het
begin van de maand en stijgt met 17,25% sinds
het begin van het jaar.
Op een lager risico
Mogelijk lager rendement
Min.
investeringshorizon
1 jaar
18,0
18,1
0,9
1,0
8,5
1,6
3 jaar
13,4
14,1
0,9
0,9
-4,8
-0,3
5 jaar
14,1
14,6
0,6
0,9
-2,0
-0,1
een hoger risico
Mogelijk hoger rendement
5
jaren
)
oct.-11
juil.-12
Cumulatief rendement (%)
avr.-13
janv.-14
oct.-14
juil.-15
Geannualiseerde performances (%)
Fonds
1 maand
-4,6
YTD
+17,3
1 jaar
+17,3
3 jaar
Fonds
Benchmark
-4,6k
Benchmark
k
+8,7
1 jaar
+17,3
+8,7
3 jaar
+13,7
+8,7
5 jaar
+9,3
+9,6
+47,0
+51,8
Sinds de oprichting
+11,0
+9,7
5 jaar
+56,0
+58,0
Sinds de oprichting
+81,4
+69,3
Inventariswaarde
Performance vd
voorgaande
maand
181,38 €
Fonds
Benchmark
Performance vd
afgelopen
twaalf maanden
+14,9
Historiek van de jaarlijkse performances
Echiquier Global
in%
20
-4,6%
-4,6%
Fonds
Benchmark
10
+17,3%
+8,7%
5
Benchmark.
18,7
17,6
13,6
15
17,3
12,6
11,4
11,4
8,7
0
136,94 M€
-5
-10
-6,6
-6,6
2011
2012
2013
2014
2015
Voor meer informatie
Het fonds belegt op de financiële markten. Er bestaat een risico op kapitaalverlies.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in
de tijd.
De performances van de ICBE en de benchmark houden rekening met uitgekeerde inkomsten (vanaf het
boekjaar 2013). Tot en met 2012 houdt de performance van de benchmark echter geen rekening met
uitgekeerde inkomsten.
Dit commercieel document heeft tot doel om u op vereenvoudigde wijze te informeren over de karakteristieken
van het fonds.
Voor meer informatie over de risico's en kosten kan u zich tot de KIID of prospectus wenden, of uw
gebruikelijke contactpersoon raadplegen.
Fondskenmerken
Oprichtingsdatum :
ISIN code :
Bloomberg code :
Munt van notering :
Resultaat :
Benchmark :
janv.-11
Echiquier Global behaalt een performance van 81,38% tegen 69,30% voor de benchmark sinds oprichtingsdatum.
Activa onder
beheer
Risk Indicator
Fonds volatiliteit
Benchmark volatiliteit
Sharpe ratio
Beta
Alpha
Information ratio
50
avr.-10
Benchmark : bron Bloomberg
Financiële voorwaarden
16 april 2010
FR0010859769
ECHGLBC FP
EUR
Kapitalisatie
MSCI ACWI NR USD (converti en euros)
Instapkosten :
Uitstapkosten :
Jaarlijkse beheerskosten :
Waardering :
Cut-off :
Settlement :
Valorisatie :
Bewaarder :
1% max.
n/a
2,392% TTC max.
Dagelijks
middag
J+2
Société Générale Securities Services
BNP Paribas Securities Services
LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER - PORTEFEUILLEBEHEERSMAATSCHAPPIJ - 53, AVENUE D'IÉNA - 75116 PARIJS - TEL. : 01.47.23.90.90 - FAX : 01.47.23.91.91 - www.lfde.com/nl
S.A. AU CAPITAL DE 10 000 000 E - SIREN 352 045 454 - R.C.S. PARIJS - AGREMENT AMF N° 91004
ECHIQUIER GLOBAL
DECEMBER 2015 (gegevens op 31/12/2015)
Profiel van de portefeuille
EV/Sales 2015
PER 2015
Active Share
5,7
24,4
92,7%
Rendement
Totale activa (M€)
Gemiddelde kapitalisatieomvang. (M€)
Geografische verdeling
VS
Zweden
China
Japan
Hong Kong
Singapore
Chili
UK
Denemarken
Anderen
1,4%
136,94
123.613,9
Sectorale verdeling
IT
52,1%
6,8%
6,3%
6,0%
4,8%
3,6%
3,5%
3,3%
3,2%
10,5%
39,0%
Discret. consump.
18,2%
Financiën
15,8%
Industrie
9,9%
Gezondheidszorg
Basisconsumptie
Energie
Materialen
8,9%
4,4%
3,1%
0,7%
Verdeling per kapitalisatieomvang
<1000 M€
Tussen 1000 M€ en 2000 M€
Tussen 2000 M€ en 6000 M€
>6000 M€
Liquiditeiten.
97,7%
0%
0%
Small Cap
0%
Mid Cap
2,3%
Mid/Large Cap
Large Cap
Liquiditeiten.
Grootste posities
Waarde
Landen
Sectoren
Gewicht
(%)
van het
fonds
Waarde
Landen
Sectoren
Gewicht
(%)
van het
fonds
1 FACEBOOK
VS
IT
5,8
6 BLACKROCK
VS
Financiën
3,9
2 ALPHABET
VS
IT
5,7
7 COGNIZANT
VS
IT
3,7
3 CELGENE
VS
Gezondheidszorg
5,0
8 ALIBABA
China
IT
3,5
4 VISA
VS
IT
4,8
9 OCBC
Singapore
Financiën
3,5
5 AIA
Hong Kong
Financiën
4,6
10 ASSA ABLOY
Zweden
Industrie
3,4
Gewicht van de 10 grootste posities : 43,9%
Grote variaties
De beste performances
Waarde
Landen
Sectoren
1 CELGENE
VS
2 FALABELLA
Chili
Gezondheidsz
org
Discret.
3 MONSANTO
VS
consump.
Materialen
4 TATA CONSULTANCY
Indië
5 NOVO NORDISK
IT
Denemarken Gezondheidsz
org
De slechtste performances
Gewicht (%)
Performances van het
fonds
Waarde
Sectoren
Basisconsump
tie
IT
-16,6
1,8
-11,0
2,6
Industrie
Discret.
consump.
Energie
-10,9
3,1
-9,6
2,8
-9,6
3,0
9,4
5,0
1 MAGNIT
Russie
5,4
3,4
2 APPLE ADR
VS
3,5
0,7
3 ATLAS COPCO
Zweden
3,1
2,3
4 RAKUTEN
Japan
2,8
3,1
5 SCHLUMBERGER
VS
Gewicht van de 5 beste performers : 14,5%
Performances
Gewicht (%)
van het fonds
Landen
Gewicht van de 5 slechtste performers : 13,3%
LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER - PORTEFEUILLEBEHEERSMAATSCHAPPIJ - 53, AVENUE D'IÉNA - 75116 PARIJS - TEL. : 01.47.23.90.90 - FAX : 01.47.23.91.91 - www.lfde.com/nl
S.A. AU CAPITAL DE 10 000 000 E - SIREN 352 045 454 - R.C.S. PARIJS - AGREMENT AMF N° 91004
Download