Wat is een psychose? Psychotische mensen kunnen de

advertisement
Wat is een psychose?
Psychotische mensen kunnen de wereld vreemd , overweldigend en angstaanjagend ervaren. Je merkt
bijzondere dingen op. Er is van alles gaande en je bent de enige die die dingen ziet en ervaart.
Mensen met een psychotische stoornis hebben vaak last van waarnemingsstoornissen, denkstoornissen,
interesseverlies, verlies van realiteitsgevoel en identiteit. ‘Wie ben ik?’
Een psychose kan een kenmerk zijn van verschillende psychische ziekten, waaronder trauma, depressie,
manisch-depressiviteit en schizofrenie.
In een psychose heb je last van positieve symptomen. De term positieve symptomen is verwarrend. Het
woord ‘positief’ wekt de indruk dat het gaat om symptomen die prettig zijn en positief beleefd worden. Dit
is meestal niet het geval. Het woord ‘positief’ slaat op het feit dat deze symptomen er naast het normale
functioneren extra bijgekomen zijn. Het zijn ervaringen die er eerst niet waren, maar erbij gekomen zijn.
Je kan positieve symptomen verdelen in:



Waarnemingsstoornissen (hallucinaties)
Wanen (denkstoornissen)
Verwardheid, desorganisatie
Bij schizofrenie kan het zijn dat je naast positieve symptomen, ook negatieve symptomen hebt. Bij
negatieve symptomen ontbreekt er iets: iemand ervaart weinig emoties, komt tot niets, heeft minder
energie dan gewoonlijk.
De oorzaak van een psychose is nog niet helemaal uitgeklaard. Een combinatie van genetische factoren én
persoonlijke omstandigheden spelen een belangrijke rol.
Indien je lijdt aan een psychotische stoornis is dit vaak zeer ingrijpend voor jezelf en voor je omgeving.
Door bijkomende cognitieve problemen (zoals: concentratiemoeilijkheden, geheugenproblemen, gebrek
aan goede planning en organisatie en stoornissen in de emotieregulatie) kunnen moeilijkheden ontstaan
op huishoudelijk vlak, op school of op het werk, in de relatie met je partner, je familie of je vrienden.
Download