Dia 1 - Wiki HOVUmc

advertisement
Keek op de Week
Annie Bos
3 februari 2016
Cijfers
• In 21 landen vastgesteld
• In 80% van de gevallen geen symptomen
• 3700 bevestigden en vermoedelijke
pasgeborenen met hersenafwijkingen in
Brazilie
• In 1947 voor het eerst geïdentificeerd bij
apen in Uganda, in 1952 bij mensen
• Eind 2013 in Frans-Polynesië een
epidemie van ongeveer 10.000 pt
Symptomen
• Symptomen zijn meestal mild en duren 2-7 dagen. Incubatietijd 3-12
dagen
•
•
•
•
•
acute, maar meestal niet hoge koorts
niet-etterige ontsteking van het oog (oogbindvlies-ontsteking)
hoofdpijn (met name achter de ogen)
gevoelloosheid
spier- en gewrichtspijn (met name van de handen en de voeten,
soms met gewrichtszwelling)
• huiduitslag (vaak beginnend in het gezicht en uitspreidend over de
rest van het lichaam)
• en minder vaak gebrek aan eetlust, overgeven, diarree en buikpijn.
Transmissie
• Beet van een geïnfecteerde Aedes mug,
deze mug verspreidt ook dengue,
chikungunya en de gele koorts.
• Bloed
• Seksueel contact
Nederland
• 13 besmettingen bekend, allen bij mensen die
vanuit Suriname terug zijn gereisd.
Wereld
Sinds mei 2015 Zikavirusuitbraak in Brazilië
Complicaties
• Syndroom van Guillain-Barré en neuropathie,
waarschijnlijk zeldzaam
• Microcefalie.
– waarschijnlijk bij infectie in het eerste trimester, maar hierover is
nog weinig bekend. Of deze afwijkingen daadwerkelijk door een
infectie met het zikavirus tijdens de zwangerschap komen, wordt
nu onderzocht.
– Doordat de hersenen zich niet volledig hebben kunnen
ontwikkelen, kan er sprake zijn van verstandelijke beperking, die
varieert van een normale intelligentie tot een ernstige
verstandelijke handicap. Veelal is er ook sprake van een
vertraagde motorische ontwikkeling en aangeboren afwijkingen
in andere orgaansystemen.
Behandeling
• Preventie
• Symptomatisch
• Eind dit jaar wordt er een medicijn
verwacht voor noodgevallen, een blijvend
medicijn kan nog jaren duren
Maak jij je zorgen?
Literatuurlijst
• Site WHO: www.who.int
• www.rivm.nl
Download