Voorstel voor een nieuwe (angst)stoornis aan de DSM

advertisement
Voorstel voor een nieuwe (angst)stoornis aan de DSM-5 Task Force*:
Religieus fundamentalisme
A. Diepgaande religieuze overtuiging gekenmerkt door drie (of meer) van de volgende:
(1) de juiste antwoorden op alle levensvragen staan in het ‘heilig boek’ van de eigen
godsdienst
(2) dat ‘heilig boek’ werd woordelijk door God (of een daarmee gelijkgesteld Opperwezen) geopenbaard
(3) zogenaamd ‘heilige boeken’ van andere godsdiensten zijn onwaar
(4) voorschriften van de eigen godsdienst hebben voorrang op de mensenrechten
(5) kritische bevraging over de eigen godsdienst veroorzaakt angst of onbehagen
(6) godsdienstvrijheid is een verwerpelijk standpunt
(7) wie zich vrolijk maakt over de godsdienst van betrokkene moet streng gestraft
worden
B. De stoornis komt niet uitsluitend voor in het beloop van een chronische psychotische
stoornis zoals ‘schizofrenie’ of ‘waanstoornis’.
C. De symptomen zijn niet het gevolg van de directe fysiologische effecten van een
middel (bijvoorbeeld drug, geneesmiddel) of een somatische aandoening (bijvoorbeeld
encefalitis).
Specificeer indien:
Vroeg begin: indien begin voor het 18e jaar
Laat begin: indien beginleeftijd 18 jaar of ouder
Acuut: indien de duur van de symptomen korter dan 3 maanden is
Chronisch: indien de duur van de symptomen 3 maanden of langer is
Terminaal: indien betrokkene aangeeft te willen sterven voor zijn/haar religieuze overtuiging
(bijvoorbeeld door explosie)
Dr. Jean-Marie Decuypere,
psychiater, Zoersel
*Opgenomen in Artsenkrant, dinsdag 23 november 2010, p. 42
Download