Religie - trompmeesters

advertisement
Religie
door Jolle en Xavier
Religie in Pompeii
De Romeinen waren polytheïstisch. Er waren ook christenen en joden. Dit weet men doordat er
teksten, geschreven met houtskool, gevonden zijn over christelijke of joodse onderwerpen.
Daarnaast waren er alternatieve godsdiensten. Leden hiervan onderscheidden zich door andere
kleding te dragen en zich kaal te scheren.
Isisgodsdienst
De Isisgodsdienst was de bekendste godsdienst. Isis komt in vele verschillende vormen voor. De
bekendste mythe is die waarin ze haar man, Osiris, tot leven wekte nadat Seth hem in stukken had
gescheurd. Dit verhaal geeft mensen hoop op een leven na de dood. Haar tempels waren mooi
versierd. De priesteressen woonden er. De Isistempel in Pompeii is als eerste gevonden en het best
bewaard gebleven. Met de huidige opgravingstechnieken zou de tempel nog beter bewaard zijn
gebleven.
Verschillende geloven




Numen/Lares: numina zijn goddelijke krachten. Alles is hiermee bezield. Lares zijn de
huisgoden.
Toen de Grieken in Pompeii kwamen, brachten zij ook hun godsdienst mee. De Romeinse
godsdienst is bijna helemaal dezelfde als de Griekse alleen zijn de namen veranderd. In de
tempels mochten alleen de priesters komen. De mensen hielden zich aan "do ut des", als je
offert krijg je daar vaak ook wat voor terug. Veel van de tempels zijn in de aardbeving van 62
nC. verwoest. Alles is opnieuw opgebouwd behalve de tempel van Jupiter. Deze is helemaal
opnieuw gebouwd.
Aan de godsdienst van Dionysos konden alleen ingewijden deelnemen. Vereringen hiervan
vonden plaats in een villa van mysteriën.
Ook keizers werden vereerd als goden. Er werden ook tempels voor hen gebouwd.
Download