MASSAMEDIA : het begrip ontleed

advertisement
M A S S A M E D I A : een begripsbepaling
‘Medium’ (meervoud: ‘media’) betekent “Een middel waarmee of de manier waarop
mensen communiceren”.
voorbeelden:
- (mobiele) telefoon
- brief
- sms-bericht of e-mail
- lichaamstaal / gebarentaal
- skype, face-book, hyves, twitteren
- kleding
Belangrijk hierbij is het feit dat communiceren altijd gebeurt tussen minimaal 2
personen, want: “Communiceren is het overbrengen van een boodschap (bewust of
onbewust) door een zender naar een ontvanger.“
 een brief schrijven zonder te versturen, is niet communiceren.
voorbeelden van massamedia:
- televisie
- radio
- dag- en weekbladen / tijdschriften
- boeken
- bioscoopfilms
- dvd / cd-rom
- schilderijen
Deze voorbeelden worden ‘massamedia’ genoemd omdat ze aan 4 criteria voldoen:
1. hun boodschap is bedoeld voor een groot en anoniem publiek, en
2. hun boodschap is openbaar en voor iedereen in principe toegankelijk, en
3. de band tussen zender en ontvanger is onpersoonlijk, en
4. de ontvanger kan niet direct reageren, met andere woorden: er is alleen indirecte
‘feedback’ mogelijk.
Opvallende afwezige in het rijtje van voorbeelden van massamedia is internet. Is
internet dan geen massamedium maar gewoon een medium ?
Het probleem is dat internet slechts gedeeltelijk voldoet aan de criteria van
massamedia. Kijk eens naar het 4e criterium:
1. een website waarbij sprake is van een sociaal netwerk kennen zenders en
ontvangers elkaar wel. Op een dergelijke website is het juist de bedoeling dat je
informatie en dergelijke met elkaar uitwisselt. Denk aan Hyves en Face-book. De
mogelijkheid bestaat ook om bepaalde delen van de website open te stellen voor alle
bezoekers.
2. andere websites geven de bezoeker de mogelijkheid om specifieke vragen te
stellen of informatie aan te vragen. Denk aan www.ns.nl , www.stemwijzer.nl en
www.google.com
Tot welke categorie behoort internet dan ?
Afspraak is dat internet als een massamedium wordt gezien maar met de toevoeging
‘nieuw’. Hiermee is er een onderscheid gekomen tussen zogenaamde ‘traditionele’
massamedia (tv, radio, krant) en internet als ‘nieuw’ massamedium.
De belangrijkste verschillen tussen traditionele massamedia en nieuwe massamedia
zijn dus:
I. tijdstip van ontwikkeling  20e eeuw versus 21e eeuw
II. digitalisering van beeld, geluid en tekst  papier en ether wordt vervangen door
nieuwe technologie
III. interactiviteit  z en o kunnen direct op elkaar reageren.
SOORTEN
COMMUNICATIE:
1. direct   indirect, d.w.z. face-to-face contact tussen zender en ontvanger is
alleen bij directe communicatie het geval.
2. eenzijdig   meerzijdig, d.w.z. ontvanger kan niet reageren op de boodschap
van de zender bij eenzijdige communicatie.
3. verbaal  non-verbaal, d.w.z. zender en ontvanger communiceren mondeling of
schriftelijk met elkaar (‘verb’ is het Engelse woord voor gesproken of geschreven
woord)
4. interpersoonlijk  massacommunicatie, d.w.z. mensen communiceren zonder
massamedia –maar met media zoals mobiel, ‘live’, twitter- met elkaar.
COMMUNICATIEPROCES:
Z -----------------------------------------------M---------------------------------------------------O
Encoderen
Decoderen
met behulp van referentiekader
met behulp van referentiekader
RUIS
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards