Blaas nieuw leven in je organisatie met een Big Hairy

advertisement
Blaas nieuw leven in je organisatie
met een Big Hairy Audacious Goal!
Een BHAG is een uitdagend doel dat door elke organisatie als
vaandel kan worden gebruikt om medewerkers te verbinden, te
inspireren en aan te zetten tot actie. Een BHAG is anders dan
de normale jaarlijkse doelstellingen, want is veel groter en veel
spannender! Het is een brutaal ideaal en zorgt ervoor dat iedereen
in de organisatie weet waar ze naar streven.
Meer informatie vind je op: www.brandfabric.biz/nl/hairy-and-audacious.
De ideale BHAG:
33 is voor de lange termijn – 10 tot 30 jaar;
33 moet kloppen met de missie (purpose) van de
organisatie;
33 is duidelijk en overtuigend, je hoeft niet teveel uit
te leggen. Als de BHAG mensen niet inspireert tot
beweging dan is het geen BHAG;
33 valt buiten de comfort zone. Medewerkers moeten
kunnen geloven dat de BHAG haalbaar is, ook al is het
met heldendaden en misschien een beetje geluk;
33 moet brutaal en opwindend zijn zodat hij voortgang
inspireert, ook al zijn de leiders van de organisatie weg
voordat de BHAG gehaald wordt.
De missie (passie) maakt deel uit van een goede BHAG. Waar
een BHAG een duidelijk einddoel heeft, is een missie voor altijd.
Het vaststellen van je BHAG is een creatief proces. Als je op zoek gaat naar out of the box-oplossingen werkt visualiseren het
beste. Een voorbeeld van een snelle werkvorm om tot een eerste aanzet te komen, is de oefening:
‘Maak een wereld’
Het doel van deze oefening is om een 3D-model te maken van
een toekomstige situatie; in dit geval de organisatie in 2030.
Kies 8-20 mensen uit de organisatie die natuurlijke leiders
zijn en die van een uitdaging houden. Zorg dat je nieuwe en
oude medewerkers mee laat doen. De jongste medewerkers
durven vaak het brutaalst te zijn.
Neem 45 tot 90 minuten de tijd voor deze oefening.
Aan de slag:
SS Stel aan het begin van de sessie vast dat het gaat om de
ideale situatie van de organisatie over 10-30 jaar (geef
een datum bijvoorbeeld 2030).
SS Zorg voor divers materiaal om een 3D-wereld te kunnen
maken. Denk aan: klei, karton, stiften, lijm, post-its, kleur
papier, kaarten, plakband, touw en ander materiaal (in de
knutsel sectie van een Bart Smit of Hema vind je genoeg
inspiratie).
Willemsplein 27 S 6811 KC Arnhem S (026) 442 41 78 of
06 - 41 91 22 95 S [email protected] S www.brandfabric.biz
SS Verdeel de groep in 3 tot 4 groepjes en geef ze 10-15
minuten de tijd om het eens te worden over de ideale
eindsituatie. Vertel dat de 3D-wereld mensen, gebouwen,
scenario’s, producten en diensten mag bevatten. Alles wat
nodig is om de ideale wereld tot leven te brengen.
SS Geef de groepen 20-30 minuten om de attributen te
bedenken en knutselen.
SS Laat ze aan het eind nog een tagline of slogan verzinnen
voor hun ideale wereld.
SS De groepen presenteren hun wereld aan elkaar; bespreek
ze.
SS Bepaal samen met de groep of hier een bruikbare BHAG
voor jullie bij zit. Waar wordt men enthousiast van?
Welke ideeën zijn haalbaar en tegelijkertijd waanzinnig
uitdagend?
(Uit “Gamestorming a Playbook for Innovators, Rulebreakers, and
Changemakers” by Dave Gray, Sunni Brown, James Macanufo)
Download