Gezond groeien in twee stappen

advertisement
Gezond groeien
in twee stappen
Gezond groeien in twee stappen – Rockefellerhabits
1
Ondernemers en directeuren willen dat hun organisatie groeit. Een groeiende organisatie vertaalt
ambitie in resultaat en vervolgens in impact op de wereld. Mensen inspireren, geld verdienen,
bijdragen aan een betere wereld. Er zijn talloze boeken over groei en vele groeiprogramma’s. Dus
waar begint u? Volgens Rockefeller Habits zijn er slechts twee stappen nodig om gezond te groeien.
Hoe werkt dat en welke twee stappen zijn dat? Met dit mini-werkboek zet u praktisch de eerste
twee stappen naar gezonde groei van uw organisatie.
Pieter van Osch en Rutger Prent
SPARK & Go FastForward
2
Rockefellerhabits – Gezond groeien in twee stappen
Gezond groeien in twee stappen
Groeien in een veranderende wereld vereist een andere aanpak. De wereld om ons heen verandert supersnel en
daarmee onze medewerkers en onze klanten. Groeien begint met een mindset, een besluit, een droom. Maar waar
u vroeger misschien lange termijn plannen maakte, werkt dat niet meer zo. Er is minder aandacht voor driejaren
plannen omdat de wereld zo snel verandert. Wie kan nog voorspellen hoe de wereld en onze eigen organisatie er
over drie jaar uitziet? Groei laat zich tegenwoordig niet meer in een driejaren plan duwen. Groei begint met een
inspirerende droom en een realistische executie. Lange termijn en korte termijn helder hebben. En de middellange
termijn ontvouwt zich dan vanzelf. Concreet groeit u gezond in twee stappen:
1. Bepaal uw ondernemers- en organisatiedroom en visualiseer die concreet. Dit is de stip aan de
horizon. De missie én visie die u wilt vervullen. De heldere stip aan de horizon die u inspiratie, energie en
kader geeft om er aan te werken. Dit kwartaal.
2. Weet wat uw maximaal vijf prioriteiten zijn dit kwartaal en zorg ervoor dat u die realiseert.
Geen 39 prioriteiten, niet volgend jaar. Puur gefocust op dít kwartaal. Het gebeurt hier en nu.
Als u weet waarom en wat u wilt bereiken op langere termijn en u hebt helder wat u dit kwartaal moet doen om
daaraan te werken, dan groeit uw organisatie op een gezonde manier. Laten we deze twee stappen daarom verder
praktisch uit werken.
Gezond groeien in twee stappen – Rockefellerhabits
3
Eerste stap: de heldere stip aan de horizon
De heldere stip aan de horizon is een concreet omschreven dapper doel dat u besluit om te bereiken. Jim Collins
onderzocht organisaties die structureel beter presteerde dan hun branchegenoten en beschreef in zijn boek
“Good to Great” het concept van de BHAG (Big Hairy Audacious Goal, het grote dappere gedurfde doel.
Deze BHAG formuleert u op basis van:
• de missie: waarom leeft de organisatie en waarom doen we
wat we nu doen. Het waarom, de reden van bestaan, de passie.
Wat is het ‘waarom’ we elke morgen met zin gaan werken wat
we gaan doen?
• de kerncompetenties: waar is onze organisatie steengoed in?
Uitmuntend zelfs?
Kerncompetenties
Missie
‘Why’
BHAG
• de economische motor: waarmee verdient de organisatie
geld, het business model.
4
Rockefellerhabits – Gezond groeien in twee stappen
Economische
motor
De BHAG is de heldere stip aan de horizon. De eerste stap voor gezonde groei. Die gaat u nu bepalen.
Ontdek de missie
De missie is het ‘waarom’ van de organisatie. Een geleefde en beschreven passie die energie geeft. Simon Sinek
beschrijft met zijn gouden cirkel dat mensen niet ‘wat’ kopen maar ‘waarom’. Dat de passie van een organisatie
een belangrijkere rol speelt dan de producten van die organisatie. Het ‘waarom’ is de reden van bestaan van de
organisatie. Bekijk vooral de TEDx video van Simon Sinek op YouTube. Bekijk de voorbeelden en ontdek en
beschrijf de missie, de ‘why’, van uw organisatie.
Vul hier de missie van uw organisatie in
Voorbeelden van missies
wij willen een malariavrije wereld (Tropicare)
kinderen zijn onze toekomst en daar werken
we elke dag aan (kinderopvang)
we challenge the status quo (Apple)
make this world a better place while doing high
technological work
Gezond groeien in twee stappen – Rockefellerhabits
5
Beschrijf de kerncompetenties
De kerncompetenties beschrijven zaken waar de organisatie uitzonderlijk goed in is. Uitmuntend zelfs. Zo
uitmuntend dat een concurrent veel tijd en moeite zou moeten getroosten om dit te evenaren. Als dat sowieso
al kan. Kerncompetenties kunnen vaardigheden zijn, processen, systemen en relaties met andere partijen.
Waar is uw organisatie uitmuntend in? Het idee hierachter is dat u de uitmuntendheid verder versterkt en
uitbouwt en niet dat u de zwakke punten tot middelmatigheid verheft. Bekijk de voorbeelden en beschrijf de
kerncompetenties van uw organisatie.
Vul hier de kerncompetenties van uw organisatie in
Voorbeelden van kerncompetenties
15 jaar ervaring in de bouw- en
installatiebranche (softwarebedrijf)
200 referentieklanten (softwarebedrijf)
eigen productiefaciliteit in India (hippe lifestyle
artikelen)
design en gebruiksvriendelijkheid (Apple)
6
Rockefellerhabits – Gezond groeien in twee stappen
Definieer de economische motor
De economische motor is het business model dat groei definieert. Wat is de eenheid die het meest bijdraagt aan
groei? Vestigingen? Uren? Stuks? Projecten? Waar verdient uw organisatie haar geld mee? Bekijk de voorbeelden
en beschrijf de economische motor van uw organisatie.
Vul hier de economische motor van uw organisatie in
Voorbeelden van economische motoren
declarabele uren (accountant)
aantal vestigingen (retail)
aantal projecten (softwarebedrijf)
aantal auto’s (auto-importeur)
Gezond groeien in twee stappen – Rockefellerhabits
7
Beschrijf de BHAG
De BHAG is het grote gedurfde dappere doel. Een concreet doel over 8-10 jaar (Jim Collins noemt zelfs 10-30
jaar). De BHAG combineert de missie, de kerncompetenties en de economische motor. De BHAG is superconcreet,
superambitieus en stelt u over een langere periode. De grote heldere stip aan de horizon, die energie geeft aan
mensen en die een kader schept voor de strategie en de uitvoering daarvan.
Een paar tips voor het beschrijven van de BHAG:
bepaal een concrete einddatum, dus 31 december 2022 in plaats van over 10 jaar.
een BHAG inspireert. Het geeft mensen energie en maakt mensen nieuwsgierig. Wow.
u heeft nog geen ide hoe u de BHAG gaat realiseren. Als u nu al weet hoe u de BHAG gaat bereiken,
dan kan de BHAG nóg ambitieuzer. Bekijk de voorbeelden en beschrijf de BHAG van uw organisatie.
•
•
•
Vul hier de BHAG van uw organisatie in
Voorbeelden van BHAG’s
we put a man on the moon and bring him back
safely this decade (speech John F. Kennedy)
we willen 32 vestigingen binnen 5 jaar (Fred
Deluca van Subway in 1965, nu met meer dan
37.000 vestigingen groter dan McDonalds)
het beste en leukste reclamebureau van
Nederland op 31 december 2019
Einddatum voor uw BHAG:
8
Rockefellerhabits – Gezond groeien in twee stappen
Tweede stap: focus op dit kwartaal
Wat gaat u dit kwartaal doen? De heldere stip aan de horizon heeft u nu beschreven. Nu aan het werk. Met een
fantastische focus. U beschrijft drie tot vijf prioriteiten voor de gehele organisatie. ‘Rocks’ noemen we ze ook wel,
omdat het grote keien zijn die u uit de weg ruimt om uw grote doel (missie en BHAG) te bereiken. Maar hoe komt
u nu van uw BHAG naar kwartaalrocks? Daarvoor maakt u drie tussenstapjes:
• u bepaalt welke strategieën op lange termijn bijdragen aan uw missie en BHAG
• u bepaalt welke kernactiviteiten over 3 jaar bijdragen aan deze strategieën
• u bepaalt welke kerninitiatieven dit jaar bijdragen aan de kernactiviteiten over 3 jaar
Waarom overigens hier wel een tussenstap over drie jaar? Dat is om het eenvoudiger te maken om kwartaalprioriteiten in samenhang te laten bijdragen aan de BHAG. De driejaars kernactiviteiten zijn weliswaar concreet geformuleerd, maar geen starre doelen. Meer een tussenstap.
Na deze drie tussenstapjes is het een stuk eenvoudiger om de kwartaalrocks te bepalen. Dus… aan ‘t werk!
Gezond groeien in twee stappen – Rockefellerhabits
9
Bepaal vijf strategieën
Lange termijn activiteiten zijn in feite strategieën om uw BHAG te behalen, de kernwaarden te leven, de
kerncompetenties verder te versterken en te werken aan de missie. Het gaat bij strategieën niet om doelen,
maar richtingen, om lange termijn activiteiten. Bekijk de voorbeelden en formuleer vijf strategieën van uw
organisatie.
Vul hier de vijf strategieën van uw organisatie in
Voorbeelden van strategieën
werven en ontwikkelen van A-spelers
uitvoeren internationale expansie
creëren superenthousiaste klanten
behouden en uitbouwen van onze unieke cultuur
opbouwen van internationale reputatie
10
Rockefellerhabits – Gezond groeien in twee stappen
Bepaal 3-jaars kernactiviteiten
Bij 3-jaars kernactiviteiten gaat het wel om concrete doelen. Over doelen die u wilt realiseren op
een einddatum over drie jaar. Bijvoorbeeld 31 december 2015. Deze doelen leidt u af van de lange
termijn activiteiten. Voor elke strategie formuleert u één of meer kernactiviteiten. Hoeveel? Een
paar, maximaal drie voor nu. Ook hier speelt focus een belangrijke rol. Bekijk de voorbeelden en
formuleer vijf 3-jaars kernactiviteiten van uw organisatie.
Vul hier de vijf 3-jaars kernactiviteiten van uw organisatie in
Voorbeelden van kernactiviteiten
75% van de medewerkers zijn A-spelers
50 vestigingen in vier landen
NPS hoger dan 50%
Great Place to Work vermelding
Einddatum voor de periode van 3 jaar:
spontane aanvragen uit landen waar we nog
niet gevestigd
Bij de voorbeelden hebben we gekozen voor voorbeelden die in relatie staan tot de strategieën.
Gezond groeien in twee stappen – Rockefellerhabits
11
Bepaal kerndoelen dit jaar
De kerndoelen zijn concrete doelen en projecten dit (kalender)jaar. Ook hier definieert u één, twee of drie
kerndoelen die u wilt realiseren en die in lijn liggen met de strategieën en de 3-jaars kernactiviteiten. Bekijk de
voorbeelden en formuleer vijf kerndoelen voor dit (kalender)jaar van uw organisatie.
Vul hier de kerndoelen van uw organisatie in
Voorbeelden van missies
werving inrichten volgens Topgrading
20 vestigingen in Nederland en België
nul-meting NPS
viering tienjarig bestaan
boek schrijven
Einddatum voor de periode van 1 jaar:
12
Rockefellerhabits – Gezond groeien in twee stappen
Bepaal de kwartaalrocks
De kwartaalrocks zijn glasheldere prioriteiten. Doelen en projecten met een duidelijk beschreven uitkomst
en een met een verantwoordelijke voor de rock. Kwartaalrocks gelden voor de gehele organisatie. U
focust met rocks de organisatie volledig op het behalen van de drie tot vijf kwartaalrocks die u samen met
het team stelt. U zorgt ervoor dat de organisatie die ook daadwerkelijk realiseert. Bij kwartaalrocks gaat
het nooit over ‘running business’. Met kwartaalrocks werkt u juist ‘aan’ uw organisatie in plaats van ‘in’ uw
organisatie. Kwartaalrocks verbeteren of vernieuwen. Als een bepaald project te groot is voor één kwartaal,
verdeel het dan in kleinere stukken zodat u wel een kwartaalrock kunt definiëren.
Bekijk de voorbeelden en formuleer drie tot vijf kwartaalrocks van uw organisatie.
Vul hier de kwartaalrocks van uw organisatie in
Voorbeelden van kwartaalrocks
iedereen van het MT leest boek ‘Topgrading’ en bekijkt video
vestiging in Leeuwarden rendabel maken
organisatie zoeken die voor ons NPS kan meten
datum vastleggen en eventplan maken voor viering tienjarig
lustrum
contact leggen met drie uitgevers
Gezond groeien in twee stappen – Rockefellerhabits
13
Denk eraan: formuleer uw kwartaalrocks ‘SMART’: maak ze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en
tijdgebonden. ‘Meer klanten’ is niet concreet, ‘4 nieuwe klanten dit kwartaal’ wel.
Deze strategieën, kernactiviteiten, kerndoelen en kwartaalrocks verhouden zich natuurlijk met elkaar. Als u
het goed doet, zult u zien dat kernactiviteiten zijn afgeleid van de strategieën tot en met de kwartaalrocks die
afgeleid zijn van de kerndoelen. Dat is niet een geschreven wet, maar wel logisch. Het staat toch wat raar als u
dit kwartaal vijf prioriteiten hebben die in geen enkel opzicht bijdragen aan uw grotere doel?
Een mooi voorbeeld zagen we recentelijk bij een organisatie. “Op 31 december 2017 willen we winstgevend zijn
in vijf landen en dus willen we uiterlijk 31 december 2013 vestigingen hebben in drie landen en focussen we ons
dit kwartaal op een succesvolle proefprojecten in Antwerpen en Keulen”.
Verder zult u zien dat de kwartaalrocks zo concreet zijn dat u zin hebt om ermee aan het werk te gaan. En dat is
precies de bedoeling!
Start het groeivliegwiel!
In het groeivliegwiel omvatten de beslissingen die u maakt in vier domeinen: mensen, strategie, executie en
cash. Met de BHAG vult u de strategie in. De kwartaalrocks zijn een belangrijk onderdeel van executie. Het
groeivliegwiel werkt als volgt:
14
Rockefellerhabits – Gezond groeien in twee stappen
Goede mensen. Het begint met de goede mensen op de goede plek. Als u dat hebt dan volgt de…
• juiste strategie. De goede dingen doen. Die strategie vertaalt u dan in…
• excellente executie. De dingen goed doen. En dat leidt natuurlijk tot…
• voldoende cash. Die u weer in staat stelt in nieuwe goede mensen en ontwikkeling van het huidige team.
Zo simpel is het.
Wacht -- is dat alles?
Zijn deze twee stappen voldoende om gezond te groeien? Ja. En nee. Ja, omdat deze twee stappen de basis
vormen voor gezonde groei. Probeer het en de groei begint. Gegarandeerd. Maar u kunt natuurlijk de groei wel
verder voeden en koesteren. En bewaken. Hoe meet u en bewaakt u voortgang? Hoe creëert u draagvlak bij
andere mensen, bijvoorbeeld uw team, uw medewerkers en uw klanten? Daar helpt de Rockefeller Habits bij.
Gezond groeien in twee stappen – Rockefellerhabits
15
Rockefeller Habits, de methodiek en uw partners
Rockefeller Habits is een beproefde methodiek om groei te initiëren, te faciliteren en te beheersen. Bij
Rockefeller Habits gaat het er om draagvlak bij mensen te krijgen, helderheid in prioriteiten en bewaking van
de voortgang. Rockefeller Habits gaat uit van beslissingen die u neemt in de vier domeinen mensen, strategie,
executie en cash. Na het nemen van die beslissingen over de drie disciplines prioriteiten stellen, voortgang
bewaken met de juiste instrumenten en ritme. daarna steeds balans te houden en op zoek te gaan naar
externe facilitators en inspiratiebronnen.
Go FastForward is het groeiplatform van Spark en Go FastForward. Go FastForward is de onder-nemende
en trusted community voor ondernemers met groeiambitie. Dit doen we door een gevarieerd aanbod van
masterclasses, groeiprogramma’s op basis van de Rockefeller Habits van Verne Harnish en invloeden van
andere masters in business, intensieve coaching, diverse trainingen en events. Wij helpen ondernemers het
beste uit zichzelf te halen en zo bij te dragen aan een betere wereld!
Meer informatie:
Go FastForward: Rutger Prent, [email protected], www.gofastforward.nl
SPARK:
Pieter van Osch, [email protected], www.rockefellerhabits.nl
o
Copyright 2012. Dit WerkBoek is beschermd onder de Creative Commons License. Zie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/ voor de mogelijkheden en
beperkingen. Kort samengevat mag u dit mini-werkboek niet commercieel gebruiken, mag u het wel gebruiken als basis voor nieuw werk mits u bronvermelding toepast
en het nieuwe werk weer deelt onder de Creative Commons License. U kunt dit mini-werkboek wel in ongewijzigde vorm vrij rond sturen naar collega’s en anderen.
Auteur sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte gevolgen van het toepassen van hetgeen in dit mini-werkboek is beschreven.
Download