PowerPoint-presentatie - Expertisecentrum Inclusieve

advertisement
“Ik zie dat het kan,
ik begrijp dat het kan
ik moet het alleen nog willen”
“En waarom zou ik het willen?”
Omdat …..
….... het aantal ondersteunende taken dat nu door
het zittend, hoger gekwalificeerd personeel wordt
uitgevoerd, vermindert waardoor zij meer aandacht
en tijd kunnen steken in hun kerntaken!
Of ….............
De eerste!
Standaardisatie
Over kosten en baten
Groot
Het slotervaart project
SVZ, UM en UWV
Businesscase NXP:
+ € 62.000
Besparing
- 5 x procesoperator (uitzendkrachten) € 225.000,--
Kosten
- 5 x assistent procesoperator = € 160.000
- Extra begeleiding € 3000,--
Over kosten en baten
Klein
Een autobedrijf
De vragen:


Is het mogelijk om het werk van de monteurs te splitsen
in elementaire taken en meer complexe taken, zodat zij
zich meer kunnen focussen op de complexe taken en er
nieuwe banen kunnen worden gecreeerd voor de
doelgroep
En, wat zijn de kosten en wat zijn de baten voor ons als
bedrijf als we het zouden doen?
Resultaten
 De monteurs zijn minimaal 480 minuten per dag bezig met
werk dat ook door mensen met minder ervaring en opleiding
kan worden uitgevoerd
 De huidige vacature voor een monteur hoeft niet te worden
ingevuld
 Er is een fulltime functie voor iemand uit de doelgroep
 De logistieke problemen binnen het autobedrijf zijn opgelost
 Er is sprake van een positieve business case voor de
werkgever
De financiële business case voor de
werkgever
Baten:
salariskosten voor de monteur
€ 32.000
Kosten:
inleenkosten SW-medewerker
€ 17.000
kosten voor begeleiding
€
Jaarlijks resultaat:
2.000
€ 13.000 +
A win – win situatie
De werkgever heeft een positieve
business case
Een duurzame baan is gecreeerd
De medewerker werkt in een reguliere
baan op de reguliere arbeidsmarkt
En ….
• Zorginstellingen
• Een groot aantal ziekenhuizen
• De fietsenwinkel
• De woningcorporatie
• Het kabelbedrijf
• De sloper
• De energieleverancier
• De retailer
• De panelenbouwer
• Universiteiten
• Hogescholen
We gaan door!
Dank!
Download