Uitvoering Kosten en baten Kosten en baten Kosten en baten

advertisement
Om deelnemers te helpen bij het
scherp krijgen van hun voorstel en
de realiteitswaarde te vergroten,
vragen we je deze canvas in te
vullen. Het helpt de jury daarnaast
om een goede vergelijking tussen
de verschillende voorstellen te
maken. Bij het indienen van de
inzending kunnen de antwoorden
op de vragen digitaal worden ingevuld. Formuleer kort en bondig
gezien de beschikbare ruimte.
Idee
Probleem en behoefte
Beschrijf kort de kern van het voorstel
Op welk probleem/welke behoefte
speelt het voorstel in?
Projbleem en behoefte
Probleem en behoefte
Probleem en behoefte
Probleem en behoefte
Wie heeft dit probleem/deze behoefte?
Wat is de impact van het probleem?
Om hoeveel mensen gaat het precies?
Wanneer speelt dit probleem?
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Wat is het beoogde resultaat?
In welke mate is het innovatief?
Wie heeft er baat bij?
Wat is de (ruimtelijke) impact?
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Kosten en baten
Wie is er mogelijk tegen?
Welke andere risico’s heeft het voorstel?
Welke partijen/partners zijn nodig
voor realisatie?
Welke (niet-)economische kosten kent
het voorstel?
Kosten en baten
Kosten en baten
Kosten en baten
Onderzoek
Onderzoek
Wie draait op voor deze kosten?
Tot welke (niet-)economische baten
leidt het voorstel?
Wie vallen deze baten ten deel?
Welke aannames zijn gedaan bij het
invullen?
Welke andere vragen kwamen op bij
het invullen?
Download