Overzicht betreffende MKB financiering in Nederland en Noord

advertisement
MKB financiering in Nederland en Noord-Brabant
Proof of concept
Starterslift PoC-fonds
(lening/participatie)
Max. € 125.000
Midden + West-Brabant
Pre-seed
Seed
Early stage
BOM Ontwikkelfonds (lening/participatie)
Max. € 1.000.000
Biobased Brabant Fonds BOM (participatie)
€ 250.000 - € 800.000
Brightmove PoC-fonds
(lening) Max. € 250.000
Zuidoost-Brabant
Waterfonds BOM (participatie)
€ 250.000 - € 800.000
Ondernemerslift+ fonds
(lening) Max. € 250.000
Noordoost-Brabant
Life Science & Health Fund BOM (participatie)
Innovatiefonds Brabant BOM (participatie) € 250.000 - € 2.500.000
Regionaal Economissch
ActieProgramma (REAP)
(subsidie) in 4 brabantse
regio’s
MIT=MKB
Innovatiestimulering
Topsectoren (subsidie)
• Haalbaarheidsstudie
Max. € 50.000 /
40% vd kosten
• Kennisvoucher
Max. € 3.750 /
40% vd kosten
Starterslift Pre-seed fonds
(lening)
Max. € 50.000
Midden + West-Brabant
Brightmove Pre-seed
fonds (lening)
Max. € 100.000
Zuidoost-Brabant
Ondernemerslift+
fonds (lening)
Max. € 100.000
Noordoost-Brabant
Cleantechfonds Brabant BOM (lening/participatie)
€ 250.000 - € 2.000.000
BOM Capital I (participatie) € 250.000 - € 2.500.000
SRE Investeringsregeling (SIR) (lening)
Regio Eindhoven
Seed fondsen
Technopartner (lening)
Knelpunten Platteland van de provincie (subsidie)
Max. € 100.000 / 40% van de kosten
Borgstelling MKB
Kredieten
MIT Innovatiepresentatiecontract (IPC)
Max. € 25.000 /
30% vd kosten
Samenwerking
10-20MKB’ers
• Overheid garant voor
35% lening, tot Max.
€ 1,5 mln.
Innovatief BMKB
• Overheid garant voor
60% lening
• Lening
Max. € 1,5 mln.
MIT R&D samenwerkingsproject.
Max. € 200.000 / 30% vd kosten
Groeifaciliteit: Overheid
garant voor Max. 50%
risicokapitaal
Red Medtech Ventures (lening)
Max. € 375.000, Brabant, Gelderland, Overijssel
Micro-krediet (lening) Max. € 50.000
uitvoering: Qredits
Garantie Ondernemingsfinanciering: Overheid
garant tot € 75 mln.
MKB-krediet (lening) € 50.000 - € 250.000
uitvoering: Qredits
Innovatiekrediet (lening) (uit innovatiefonds MKB+)
Max. € 5 mln.
Smart Energy Regions Impuls instrument (subsidie)
€ 7.500 - € 30.000 / 50% vd kosten
Business Angels: Made in Brabant
Informal investors (lening/participatie)
Gemiddeld € 50.000 - € 250.000
Subsidie landbouwinnovatie Max. € 35.000
Brabantse financieringsinstrumenten
Landelijke financieringsinstrumenten
Dit overzicht is opgesteld om een globaal beeld te geven van diverse
MKB-financieringsinstrumenten in de fasen “proof of concept” t/m
“early stage”. Het overzicht is zo zorgvuldig mogelijk tot stand
gekomen, maar is een momentopname en niet gericht op 100%
volledigheid. Sommige instrumenten zijn alleen bestemd voor specifieke doelgroepen, zoals de doelgroep starters of bedrijven uit een
bepaalde sector. Enkele fondsen zijn al vrijwel uitgeput (o.a. het Life
Science & Health Fund).
Download