Financieel rijbewijs

advertisement
Financieel rijbewijs
Het is belangrijk dat u (en uw eventuele partner) over voldoende kennis en ervaring beschikt om te begrijpen welke risico’s verbonden
zijn aan de Restschuldlening die u wilt aanvragen. Daarom stellen wij u een aantal vragen. U dient deze vragen te beantwoorden en het
ondertekend formulier met de aanvraag voor uw Restschuldlening te retourneren aan SVn. Zonder dit ondertekende formulier zullen wij
uw aanvraag niet in behandeling nemen.
Waar in onderstaande vragen over ‘ik/mij’ wordt gesproken, worden in geval van meerdere aanvragers beide aanvragers bedoeld.
Algemeen:
1a
De Restschuldlening is een annuïteiten lening. Bent u bekend met het begrip annuïteiten lening?
■ Ja ■ Nee
1b
Bij een Restschuldlening betaalt u maandelijks gedurende 15 jaar hetzelfde bedrag: de annuiteit. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing.
■ Ja ■ Nee
Het fiscaal aftrekbare rentedeel wordt iedere maand iets kleiner en de aflossing omgekeerd iets groter. Ik weet wat dit betekent voor de
ontwikkeling van mijn netto woonlasten gedurende de looptijd van de lening.
1c
Ik ben me ervan bewust dat ik met de Restschuldlening meer leen dan de waarde van mijn nieuwe woning.
■ Ja ■ Nee
1d
Mijn financieel adviseur heeft:
■ Ja ■ Nee
- Mij inzicht gegeven in mijn eigen financiële situatie.
- Mij gewezen op de kenmerken en risico’s van de Restschuldlening.
- Mijn risicobereidheid, kennis van en ervaring met financiële producten en de doelstelling van de lening onderzocht.
1e
Naar aanleiding daarvan heeft mijn financieel adviseur positief geadviseerd over het aangaan van een Restschuldlening.
■ Ja ■ Nee
Ik ben me ervan bewust dat de volgende specifieke kenmerken gelden voor de Restschuldlening:
2
Een Restschuldlening wordt verstrekt als tweede hypotheek naast een eerste hypotheek die ik bij een andere geldverstrekker zal afsluiten.
■ Ja ■ Nee
3
Aan het afsluiten van een Restschuldlening zijn eenmalig kosten verbonden; de afsluitkosten. De afsluitkosten zijn aan SVn verschuldigd en
■ Ja ■ Nee
worden ingehouden op de Restschuldlening.
4
De hypotheekaktekosten zijn afhankelijk van de notaris die ik zal kiezen. Als ik een erkend financieel adviseur inschakel, zijn hier ook kosten
■ Ja ■ Nee
aan verbonden. De kosten voor de notaris en financieel advies zijn niet inbegrepen en voor mijn eigen rekening.
5
Vanaf de ingangsdatum van de lening betaal ik rente en aflossing gedurende de looptijd van de Restschuldlening. Vanaf dat moment betaal
■ Ja ■ Nee
ik hypotheeklasten voor mijn nieuwe woning, mijn oude woning (totdat deze bij de notaris passeert) en over de Restschuldlening.
6
De Restschuldlening wordt na afsluiting (en verminderd met de onder 3 genoemde kosten) beschikbaar gesteld door middel van een depot
■ Ja ■ Nee
en wordt uitsluitend op basis van een declaratie door de notaris van de oude woning ter beschikking gesteld aan de notaris.
7
De Restschuldlening mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de lening is verstrekt.
■ Ja ■ Nee
8
De Restschuldlening wordt in principe in 15 jaar afgelost. Aan het einde van de looptijd of bij eerdere verkoop van uw nieuwe woning
■ Ja ■ Nee
dient een eventuele restschuld te worden afgelost.
9
De inschrijving van de eerste hypothecaire lening is gelijk aan de hoofdsom van de eerste hypothecaire lening.
■ Ja ■ Nee
Een hogere inschrijving is dus niet toegestaan.
10
De rente van de Restschuldlening is aftrekbaar van de belasting als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
■ Ja ■ Nee
SVN0325
Ik ken de voorwaarden om de rente van deze Restschuldlening af te trekken.
Let op! U dient ook de achterzijde van dit formulier in te vullen.
Financieel rijbewijs
Indien één of meer van deze vragen met ‘Nee’ wordt beantwoord, dan raden wij u dringend aan te overleggen met uw financieel adviseur.
U bent dan waarschijnlijk onvoldoende geïnformeerd over dit product of uw financiële situatie.
De aanvrager(s) verklaart/verklaren:
- Ervan bewust te zijn dat SVn mij waarschuwt dat ik mezelf goed informeer c.q. laat adviseren alvorens ik een financiële verplichting aanga.
- Geen rechten te kunnen ontlenen aan dit document.
- De vragen over kennis en ervaring met de Restschuldlening naar eerlijkheid te hebben beantwoord.
-Ervan bewust te zijn dat SVn op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de juistheid van de offerte van de eerste hypotheek. Hiervoor is de eerste
geldgever verantwoordelijk.
Plaats
Datum
Aanvrager 1
SVN0325
Handtekening
SVn
Postbus 9
3870 CA Hoevelaken
T 088 253 9400
[email protected]
www.svn.nl/producten/restschuldlening
Aanvrager 2
Download