Inventarisatie- en Risicoprofiel

advertisement
INVENTARISATIE- EN
RISICOPROFIEL
Geachte heer/mevrouw,
U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel uit te brengen op het
gebied van consumptief krediet.
Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, voorafgaand aan het advies
een klantprofiel te maken om inzicht te krijgen in uw financiële situatie en een
inventarisatie te maken van de risico's waar u als consument mee te maken krijgt.
Samen met u gaan we na welke producten het beste aansluiten bij uw wensen en
persoonlijke omstandigheden.
Het klantprofiel vormt een leidraad bij het verkrijgen van dit inzicht.
Kies bij de volgende vragen het antwoord dat het meest op u van toepassing is.
Wij willen u vragen om dit klantprofiel volledig en naar waarheid in te vullen.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en hopen in een persoonlijk
en/of telefonisch gesprek een nadere toelichting op onze bevindingen te kunnen
geven.
Met vriendelijke groeten,
Woordes Financiële Diensten
Algemene gegevens cliënt(en)
1e aanvrager
2e aanvrager
Naam
: ________________
________________
Voorvoegsels
: ________________
________________
Voorletters
: ________________
________________
Alleenstaand/samenwonend/gehuwd/………………………….*
Kinderen?: ja/nee*
Straat + huisnr.
: __________________________
Postcode
: __________________________
Woonplaats
: __________________________
Telefoonnummer
: __________________________
E-mail adres
: __________________________
Gegevens van het evt. te verstrekken krediet
Benodigd ?
:€ _____________________
Bestemd voor
: ______________________
______________________
______________________
Indicatie gewenst maandtermijn € _______
Financiële kennis en ervaring
Hoe schat u uw kennis en ervaring in?
o Slecht
o Matig
o Voldoende
o Goed
o Uitstekend
Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat?
o Niets
o Weinig
o Genoeg
o Heel veel
Wat weet u van het inkomen van uw nabestaanden na uw overlijden?
o Niets
o Weinig
o Genoeg
o Heel veel
Wat weet u van uw inkomenssituatie als u arbeidsongeschikt wordt?
o Niets
o Weinig
o Genoeg
o Heel veel
Wat weet u van leenvormen als doorlopend krediet, persoonlijke lening, lease?
o Niets
o Weinig
o Genoeg
o Heel veel
Heeft u al eerder ervaring opgedaan met lenen?
o Ja, ik heb al eerder advies gehad en/of brochures aangevraagd/informatie
via internet.
o Ja, ik heb al eerder een lening aangevraagd.
o Nee
Wat weet u van lenen?
o Niets
o Weinig
o Genoeg
o Heel veel
Wat weet u van financiële producten in het algemeen?
o Ik zorg dat ik goed op de hoogte blijf.
o Ik wil graag globaal op de hoogte blijven omtrent financiële producten.
o Ik laat me liever adviseren, want ik wil me niet in deze zaken verdiepen.
Wat wilt u weten als u een financieel product aanschaft?
o Ik wil alles weten en doe zelf een vooronderzoek.
o Ik wil enigszins weten wat het voor mij betekent, maar ik houd me niet met
de details bezig.
o Ik verdiep me niet in de materie, want ik vertrouw op anderen.
Doelstelling
Waarvoor wilt u een lening afsluiten?
o Aanschaf auto
o Aanschaf caravan of boot
o Verbouwing of verbetering eigen woning
o Lagere maandlasten (oversluiten bestaande lening)
o Consumptieve doeleinden of anders
Wilt u tussentijds zonder boete kunnen aflossen of geld kunnen opnemen?
o Ja
o Nee
Welke looptijd geniet uw voorkeur?
o Variabele looptijd, vast maandbedrag (doorlopend krediet)
o Vaste looptijd, vast maandbedrag (persoonlijke lening)
Wat vindt u belangrijk in het leven?
o Nu geld opzij zetten voor later vind ik minder belangrijk, ik wil nu lekker leven.
o In alle situaties wil ik voldoende zekerheid.
o Ik wil in de toekomst een grotere woning.
o Ik wil een wereldreis maken.
o Anders
Op welke leeftijd wilt u met pensioen?
o Voor mijn 65ste
o 65
o Na mijn 65ste
o Niet meer van toepassing, ik ben al met pensioen.
Verwacht u over 2 tot 5 jaar (weer) te gaan verhuizen?
o Ja
o Nee
Verwacht u de komende 2 tot 5 jaar bij een andere werkgever te gaan werken of voor uzelf
te beginnen ?
o Ja
o Nee
Risicobereidheid
Kunt u leven met financiële risico's ?
o Ik wil zoveel mogelijk zekerheid.
o Ik vermijd grote risico's, maar ik waag wel eens een gokje.
o Ik accepteer onzekerheid en kan goed leven met financiële risico's.
Bent u bereid uw uitgavenpatroon bij te stellen in geval van financiële tegenvallers?
o Ja, ik ben bereid mijn huis te verkopen.
o Ja, ik ben bereid om op de belangrijkste kosten van levensonderhoud te besparen.
o Beperkt, ik ben bereid een keer minder op vakantie te gaan.
o Beperkt, ik spreek desnoods mijn financiële reserve aan.
o Nee, absoluut niet.
Wat zoekt u vooral als u een financieel product wilt aanschaffen?
o Meer risico, maar kans op hoog rendement.
o Minder risico, maar kans op hoger rendement dan bij sparen.
o Minder risico, maar garantie op veilig rendement.
o De beste kwaliteit in voorwaarden en dat mag wat kosten.
o Hoe meer risico is uitgesloten des te beter ik me voel.
Wat is de verwachting van de ontwikkeling van het bruto (gezamenlijk) inkomen?
o Geen stijging, slechts koopkracht behoud.
o Eerste 5 jaar enige stijging.
o Eerste 10 jaar enige stijging.
o Eerste 5 jaar aanzienlijke stijging.
o Daling van inkomen in het vooruitzicht.
Bij een doorlopend krediet is veelal sprake van een variabele rente. Bent u gedurende de
looptijd van de lening bereid wijzigingen in de looptijd of de maandlast door bijvoorbeeld
rentestijgingen te accepteren?
o Ja
o Nee
o Beperkt
Bent u bereid het risico te nemen dat u bij een lager inkomen van u en/of uw partner
vanwege werkloosheid, overlijden, arbeidsongeschiktheid of pensioneren toch de kosten van
de lening moet blijven opbrengen?
o Ja
o Nee
o Beperkt
Wilt u het overlijdensrisico van de lening verzekeren?
o Ja, volledig.
o Ja, gedeeltelijk.
o Nee
Wilt u het arbeidsongeschiktheidsrisico (AO) en/of werkloosheidsrisico (WW) van de lening
verzekeren?
o Zowel AO als WW verzekeren.
o Alleen AO verzekeren.
o Geen AO en geen WW.
Aanvullingen en/of opmerkingen
Mochten wij de onderstaande bescheiden nog niet van u hebben ontvangen, dan
gaarne met dit ingevulde formulier aan ons toe te sturen!
-
Salarisspecificatie(s) (bij loondienst)
Jaarrekening incl. aangifte IB laatste 2 jaar (bij zelfstandige/zzper)
Kopie legitimatiebewij(s)(zen)
Bankafschrift waarop uw woonlast (hypotheek of huur) staat vermeld
Bankafschrift (van een volledige maand) met bijschrijving van inkomen(s)
Afschrift(en) van evt. andere lening(en)
Indien lening nog niet is afgelost als u met pensioen gaat dan pensioen
inkomen aantonen!
Kopie polis(sen) van de evt. reeds lopende inkomensbescherming
U kunt het ons mailen [email protected] of per post Postbus 85 7570 AB
Oldenzaal.
Datum:_____________________
Plaats:_____________________
Handtekening cliënt(en):
_____________________
_____________________
Download