Uploaded by aukeyoeldejong

Bedrijfseconomie 4HAVO Financiele zelfredzaamheid

advertisement
Bedrijfseconomie
FinancIEle zelfredzaamheid
Verschil in Opleiding en Inkomen, 2007-2009 op jaarbasis (in euro’s)
Mbo
€26.000,Bachelor (HBO/WO)
€36.000,Master
€49.000,-
Een zorgverzekering is een voorbeeld van een schadeverzekering. De zorgtoeslag is een
tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de zorgverzekering.
Een schadeverzekering stelt de verzekerde schadeloos bij het optreden van een verzekerd
risico.
- Inboedelverzekering; verzekert goederen tegen schade door brand, water, inbraak of
storm
- Opstalverzekering; verzekert de woning tegen schade door brand, storm en inbraak,
verplicht voor iedereen met een koopwoning met een hypotheek
- Reisverzekering
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP); Beschermt verzekerde tegen
het risico van aansprakelijkheid. De AVP vergoedt letselschade en zaakschade die door
de verzekerde wordt veroorzaakt
- Autoverzekering
- Etc.
Het verschil tussen een ‘gewone’ schadeverzekering en een zorgverzekering is dat de
zorgverzekering verplicht is voor iedereen. De andere schadeverzekeringen zijn naar eigen
keus.
Een levensverzekering komt voor in allerlei vormen;
- Een vast bedrag uitbetalen aan nabestaanden om de kosten van de begrafenis te
dekken (uitvaartverzekering)
- Vanaf een bepaald moment een bedrag uitkeren als aanvulling op de AOW en/of het
pensioen (lijfrenteverzekering)
- Resterende schulden worden komen (gedeeltelijk) te vervallen bij overlijden van een
betalende rechtspersoon (overlijdensrisicoverzekering)
Begrippen
- Schadeverzekering
- Zorgverzekering
- Zorgtoeslag
- Inboedelverzekering
- Opstalverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Levensverzekeringen
-
Uitvaartverzekering
Lijfrenteverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Het consumptief krediet: een door de consument afgesloten lening voor consumptieve
doeleinden zoals het kopen van een fiets of auto maar ook om te voorzien in het
levensonderhoud
Als je geld leent, word je ook wel de kredietnemer genoemd. Als je geld uitleent word je ook
wel de kredietverschaffer genoemd.
De persoonlijke lening is een lening aan een consument voor de aanschaf van duurzame
consumptiegoederen. (Duurzame consumptiegoederen zijn goederen die langere tijd
meegaan zoals een auto of een eethoek)
 Je komt in aanmerking voor een persoonlijke lening wanneer je wettig volwassen bent
en beschikt over een regelmatig inkomen
Het doorlopend krediet is ook een consumptief krediet. Met de kredietverschaffer spreek
je vooraf een kredietlimiet af, dat is het maximaal te lenen bedrag.
Huurkoop: een krediet wordt verstrekt voor de aanschaf van duurzame
consumptiegoederen. Je lost in termijnen het krediet af, en bent na het aflossen van de
schuld te eigenaar.
Koop op afbetaling: een krediet wordt verstrekt voor de aanschaf van duurzame
consumptiegoederen. Je lost in termijnen het bedrag af, maar bent gelijk de eigenaar van
het goed.
Enkelvoudige interest:
Download