Geheugenpoli - Wilhelmina Ziekenhuis Assen

advertisement
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Vertrouwd en dichtbij
Informatie voor patiënten
Geheugenpoli
zz
In deze folder vindt u informatie over de geheugenpoli van het WZA en
Interzorg.
Wat is een geheugenpoli?
Op een geheugenpoli worden patiënten met geheugenklachten onderzocht
en behandeld. Daarbij kan het gaan om ‘normale’ geheugenklachten samenhangend met de leeftijd, maar er kan ook sprake zijn van beginnende dementie.
Dementie begint vaak sluipend en heeft grote gevolgen voor de patiënt en zijn
omgeving. Daarom is het belangrijk dat de diagnose zo zorgvuldig mogelijk
wordt gesteld. Daarnaast biedt een geheugenpoli gespecialiseerde behandeling,
begeleiding en voorlichting.
Voor wie is de geheugenpoli?
De geheugenpoli is bedoeld voor patiënten met geheugenklachten bij wie
dementie wordt vermoed.
Ook kunnen familieleden en mantelzorgers voor informatie terecht op de
geheugenpoli.
Hoe maakt u een afspraak?
Om een afspraak te kunnen maken, hebt u een verwijzing nodig van uw
huisarts of specialist. Uw huisarts of specialist neemt contact op met de geheugenpoli. Vervolgens krijgt u een schriftelijke oproep.
Welke onderzoeken?
Om vast te kunnen stellen of uw geheugenproblemen veroorzaakt worden door
dementie, vinden verschillende onderzoeken plaats:
 een gesprek met de coördinator van de geheugenpoli
 een onderzoek door een specialist ouderengeneeskunde of neuroloog
 een neuropsychologisch onderzoek
 een MRI-scan of CT-scan van de hersenen (informatie hierover vindt u onder
Radiologie op: www.wza.nl/patiënten/specialismen-en-afdelingen)
 een bloedonderzoek
De onderzoeken nemen ongeveer een halve dag in beslag.
Hoe krijgt u de uitslag?
Meestal hebt u twee weken na uw bezoek aan de geheugenpoli een controleafspraak bij de specialist ouderengeneeskunde of neuroloog. Deze bespreekt de
uitslagen van de verschillende onderzoeken met u. Afhankelijk van de bevindingen worden er nieuwe controleafspraken gemaakt en worden er afspraken
gemaakt over de nazorg.
 Het is belangrijk dat u niet alleen komt naar de geheugenpoli, maar iemand
meeneemt die u goed kent. Dat kan uw partner zijn of een ander vertrouwd
iemand.
 U kunt voor uw bezoek aan de geheugenpoli gewoon eten en drinken. U
hoeft dus niet nuchter te komen.
 Als u medicijnen gebruikt, neemt u die dan mee.
 Hebt u een leesbril of een gehoorapparaat, vergeet u dan niet die ook mee te
nemen. Deze hebt u namelijk nodig in verband met het neuropsychologisch
onderzoek. Een MRI-apparaat maakt veel lawaai. Om daar geen last van te
hebben, kunt u tijdens het onderzoek door een hoofdtelefoon naar muziek
luisteren. U mag zelf een cd meenemen.
Wat is dementie?
Dementie houdt in dat er een achteruitgang is van het geheugen. Soms brengt
dementie ook veranderingen van gedrag of karakter met zich mee.
Iemand met dementie ondervindt problemen bij alledaagse bezigheden. Soms
ervaren patiënten hun klachten anders dan hun omgeving dat doet. Dit kan
spanningen en misverstanden tot gevolg hebben in de omgang met de partner
of anderen uit de naaste omgeving.
Er zijn veel oorzaken van dementie. De bekendste oorzaak is de Ziekte van
Alzheimer. Ook vasculaire dementie (dementie door aderverkalking van de
hersenen) komt veel voor.
Is er iets aan te doen?
Iemand met dementie is meestal niet te genezen. Wel zijn er medicijnen die
de ziekte in gunstige zin kunnen beïnvloeden. Ook veroorzaakt dementie soms
psychische en lichamelijke klachten die met medicijnen goed te behandelen zijn.
De diagnose ‘dementie’ is vaak verhelderend voor de patiënt en zijn omgeving.
Voorlichting over de ziekte en professionele begeleiding (ook van de eventuele
mantelzorgers) is erg belangrijk.
Op de geheugenpoli kunt u eventueel begeleiding krijgen bij aanvragen voor
thuiszorg, extra voorzieningen thuis of dagbesteding.
Vragen?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u contact opnemen
met de polikliniek Neurologie. Men is op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur
telefonisch bereikbaar op (0592) 32 52 40. U kunt ook e-mailen naar:
[email protected]
Kijk ook eens op www.interzorg.nl
Hebt u een opmerking of een klacht?
De medewerkers en specialisten van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen doen hun best u
de juiste (medische) zorg te geven. Mocht er toch iets gebeuren waarover u niet tevreden
bent, dan verzoeken wij u om dat door te geven. U kunt dat het beste doen aan degene die
direct verantwoordelijk is. Als u dat moeilijk vindt of een gesprek heeft niet het gewenste
resultaat, dan kunt u zich wenden tot de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Deze is
bereikbaar via:
 e-mailadres: [email protected]
 telefoonnummer: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 postadres: WZA t.a.v. ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Europaweg-Zuid 1
Postbus 30.001
9400 RA Assen
Telefoon (0592) 32 55 55
www.wza.nl
© 2015 WZA
neuro14 – september 2015
Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op www.wza.nl/patienten/een-klacht
Download