deelnameformulier - Groene Hart Kunstprijs

advertisement
INSCHRIJFFORMULIER
INSCHRIJF NR:
GROENE HART KUNSTPRIJS 2013
Dit formulier z.s.m., maar uiterlijk 15 augustus 2013, indienen bij Stichting Kunstpromotie Groene Hart.
Dit kan hetzij per post ( Nieuwveenseweg 59, 2421 LB Nieuwkoop), hetzij door inschrijving via internet, via onze
website www.groenehartkunst.nl.
Uw inschrijving is echter pas definitief nadat het inschrijfgeld is ontvangen.
THEMA VOOR DE KUNSTPRIJS 2013: GROENE HART, KLOPPEND HART!
VOORNAAM/NAAM DEELNEMER:_____________________________________________{0} M
{0} V
ADRES/HUISNR/PC/WOONPLAATS:________________________________________________________
TELEFOON: ______________________E-MAIL:________________________________________________
WEBSITE: _______________________________________________________________________________
GEBOORTEDATUM : _______________ GEBOORTEPLAATS____________________________________
WELKE (KUNST)OPLEIDING HEEFT U GEVOLGD? …………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
VOOR WELKE CATEGORIE SCHRIJFT U IN : (categorie aankruisen s.v.p.)
{0} PROFESSIONAL
Inschrijfgeld € 20
{0} AMATEUR
Inschrijfgeld € 15
Het inschrijfgeld dient uiterlijk 15 augustus 2013 te zijn overgemaakt op bankrekening nr. 30.03.72.329 (IBAN:
NL68 RABO 0300 3723 29 EUR) t.n.v. Stichting Kunstpromotie Groene Hart, Nieuwkoop.
TITEL KUNSTWERK: ………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………….
MOTIVERING INZAKE THEMA (ultimo bij inlevering van het werk op 21 september 2013):…………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
TECHNIEK EN MATERIAAL: ………………………..…………………………………………….………………
…………………………................................................................................................................................................
AFMETING KUNSTWERK:_____cm hoog, _____cm breed, (bij 3D: _____ cm diep).
JAARTAL: ______
GAAT U EEN PROFIEL AANMAKEN OP WWW.KNST.NL.
{0}
NEE
{0}
JA. ONDER WELKE NAAM?
……………………………………………………………………….
GAAT U AKKOORD MET VERKOOP VAN HET KUNSTWERK DOOR DE STICHTING?
{0}
NEE
{0}
JA
VERKOOPPRIJS: € ……………………..
Let op: van de door U genoemde verkoopprijs wordt bij verkoop 30% ingehouden.
Deze commissie komt ten goede aan de Stichting Kunstpromotie Groene Hart. Deze commissie geldt ook
indien het kunstwerk via uw profiel op www,knst.nl wordt verkocht.
Aanleveren en ophalen van het kunstwerk is voor rekening en risico van de deelnemer. De kunstwerken zijn niet
verzekerd in de periode vanaf aanlevering tot en met afhalen, dus ook niet tijdens en/of na de expositie.
INLEVEREN ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2013, 10 - 15 uur
OPHALEN ZATERDAG 9 NOVEMBER, 2013, 10 - 15 uur. Daarvóór is ophalen NIET mogelijk!
{0} Ik ga akkoord met de Voorwaarden voor Deelname aan de Groene Hart Kunstprijs 2013:
Naam: ………………………………
Handtekening…………………………………….
Inschrijfformulier Groene Hart Kunstprijs 2013
TAT - april 2013
INSCHRIJFFORMULIER
Plaats/Datum: ……………………2013
Inschrijfformulier Groene Hart Kunstprijs 2013
TAT - april 2013
INSCHRIJF NR:
{0}
VERZENDEN VIA WEBSITE
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards