Avondvierdaagse 2005

advertisement
Avondvierdaagse 2016
Beste ouders/verzorgers,
Dit jaar willen we met de Bosbeekschool voor de eerste keer deelnemen aan de
Avondvierdaagse in de Velserbroek. De reden hiervoor is dat we van meer groen onderweg
hopen te genieten dan afgelopen jaar in IJmuiden. U kunt de inschrijfformulieren en het
inschrijfgeld inleveren bij de sportcommissie op de volgende data:
Maandag 9 mei
Dinsdag 10 mei
Woensdag 11 mei
15.30 uur
15.30 uur
12.15 uur
aula
De avondvierdaagse wordt gehouden van dinsdag 24 mei tot en met vrijdag 27 mei. We
starten telkens als schoolgroep. De 10 km vertrekt om 18.00 en de 5 km om 18.15 uur. We
starten nu vanaf het parkeerterrein bij het Polderhuis in de Velserbroek.
Aandachtspunten:
 Deelname vanaf vier jaar (t/m 8 jaar verplicht onder begeleiding te lopen).
 Verplichting vier avonden mee te lopen. Alleen dan krijg je een medaille (geldt ook
voor groep 1/2)! (Als men door ziekte of overmacht een avond moet missen, kan
helaas geen medaille uitgereikt worden).
 Geen terugbetaling van het inschrijfgeld als het kind blijkt niet mee te kunnen doen,
omdat de meeste kosten reeds gemaakt zijn.
 U dient uw kind(eren) zelf weg te brengen en weer op te halen. De verantwoording
voor de kinderen ligt voor, tijdens en na de tocht geheel bij de eigen ouders cq
verzorgers.
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,- per kind. Graag gepast betalen.
Opgave voor deelname doet u door middel van onderstaande strook volledig ingevuld, met
bijvoeging van het inschrijfgeld, in te leveren op één van bovengenoemde tijdstippen.
Afgeven van het inschrijfformulier op een ander tijdstip of bij de leerkracht of directie is niet
mogelijk.
Helpers voor de rustplekken zijn van harte welkom !
Met vriendelijke groeten van de sportcommissie:
Meester Willem, Tino van der Giesen, Annette de Laat, Wilma Vermeulen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmelding Avondvierdaagse 2016
Bosbeekschool
Voor en achternaam kind
: …………………………………………………………. J / M
Groep
: ……………………………
Adres
: ………………………………………………………………….
Postcode/
Woonplaats
: ………………………………………………………………….
Doet mee aan de 5 / 10 km *
Geboortedatum: ………………
Doet voor de …………….. keer mee.
Als ouder/verzorger wil ik wel / niet* assisteren op een steunpunt van de 5 / 10 km* om
limonade te schenken op één / meerdere* avonden.
* omcirkel wat gewenst is
Download