Angst en pijnbeleving bij kinderen

advertisement
Angst en pijnbeleving bij
kinderen
Pijn is een onaangename ervaring die in verband
wordt gebracht met bestaande of dreigende
weefselbeschadiging of wordt beschreven in termen
van weefselbeschadiging.
Observeren van Pijn
Bij acute pijn zijn de volgende observeerbare symptomen te zien :
•
•
•
•
•
•
•
Stijging van de bloeddruk
Verhoogde hartfrequentie
Verandering in de ademhalingspatroon( verhoogde ademfrequentie)
Verwijde/verwijding van de pupillen
Verandering van de huidskleur ( rode of bleke huid)
Misselijkheid met of zonder braken
Zweten van de handpalmen, alleen aanwezig bij zuigelingen ouder dan 37
weken.
Observeren van pijn
Bij langdurige aanhoudende pijn zijn de volgende observeerbare
symptomen te zien:
• Bleekheid
• Verlaagde bloeddruk
• Verminderde hartfrequentie
• Misselijkheid en braken
• Zwakte
• Toename van intracraniële druk
• Flauwvallen
• Bewusteloosheid
• Daling van de transcutane zuurstofspanning
Belangrijke observatiepunten m.b.t.
gedragsaspecten zijn Vocale reacties, de
lichaamsbewegingen en de gezichtsuitdrukkingen.
Vocale reacties:
•
•
•
•
•
•
•
Kreunen
Steunen
Snikken
Zuchten
Schreeuwen
Jengelen
Klaaglijk of ontroostbaar huilen
Belangrijke observatiepunten m.b.t.
lichaamsbewegingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
Zich helemaal stijf houden
Vuisten ballen
Wiebelen met de benen
Armen terugtrekken
Opgetrokken benen
Krommen met de tenen
Ritmische wrijvende beweging
Spiercontracties en verkrampte houding.
Observatiepunten m.b.t. gezichtsuitdrukking
•
•
•
•
•
Opengesperde ogen met verwijde pupillen.
Dicht knijpen van de ogen.
Kaken op elkaar klemmen.
Fronsen van de voorhoofd waarbij de wenkbrauwen verlagen.
Verbreding van de neuswortels en het vertrekken van de
neusvleugels.
• Grimassen of trekken met de mondhoek waarbij de tong strak en
gespannen kan staan.
Observeren m.b.v. pijnscorelijsten.
Onderverdeeld in drie leeftijdscategorieën nml:
Kinderen ouder dan 4 jaar m.b.v. Gezichtjes schaal.
Kinderen 0 – 4 jaar m.b.v. POKIS : Pijn Observatie Schaal.
Pasgeborenen m.b.v. Pijnscorelijst PIPP: Premature Infant Pain Profile
Hoe moet gescoord worden?
Geconcentreerd observeren naar het gedrag van het kind.
Onopvallend observeren om het gedrag van het kind niet te
Beïnvloeden.
POKIS : Naam Patiënt:
Tijdstip scoren datum en tijd:
Gezicht: neutraal, rustig
neus gerimpeld, wenkbrauwen gefronst, grimas
Huilen : Niet huilen , geen geluiden
Kreunen, jammeren, krijsen.
Ademhaling: regelmatig, ontspannen
onregelmatig, hijgend, inhouden.
Rug/Lijf : rustig, neutraal ontspannen
Verkrampt, kronkelend, trillend.
Armen/vingers: rustig, neutraal bewegend
Verkrampt, vuist gebald, wild
Benen/tenen: rustig, neutraal bewegend
Verkrampt, opgetrokken, schoppend
Agitatie: rustig slapend, rustig alert spelend
Onrustig, prikkelbaar
Totaal score…………………………………………..
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
……………
POKIS:
Score 0Score 1 - 2
Score 3 - 4
Score 5 – 7
geen pijn
lichte pijn
matige pijn
ernstige pijn
Waaruit kan pijnbestrijding bestaan?
• Medicamenteus
• Niet medicamenteus
• Combinatie van beide
Voorbereiding op een Operatie
Factoren die van belang zijn voor de voorbereiding van het kind:
• Leeftijd en ontwikkelingsniveau van het kind.
• Operatie – indicatie.
• Rol van de ouders/verzorgers.
Pre – Operatieve zorg:
• Lichamelijke gegevens
• Hygiënische maatregelen
• Identificatie
• Pre – medicatie
• Pijnbestrijding
De Anesthesie
• Kapje
• Infuus
• Lumbale anesthesie
Post - Operatieve zorg:
•
•
•
•
•
Pijn – score
Vitale functies en temp.
Vochtbalans ( urineproductie )
Wondcontrole
Voeding dagelijks afspreken( starten met vast voedsel als def.+)
Samenvatting
•
•
•
•
•
•
•
Pijn Observatie
Acute pijn observatie
Langdurige aanhoudende pijn observatie
Pijnscore Lijsten
POKIS
Vormen van Pijnbestrijding
Pijnbestrijding post - OK
Bedankt voor je aandacht!
Succes met de opdracht!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards