Observeren en Rapporteren (2e editie) Observeren en rapporteren

advertisement
Observeren en Rapporteren (2e editie)
Observeren en rapporteren behandelt de essentiële kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het
deskundig observeren volgens het FACE®-model (Faciliteren van de Afstemming van Cognities en
Emoties). Dit model gaat uit van de systematische afstemming van het eigen denken en voelen op
het professionele handelen. Toepassing van dit model helpt de eigen vaardigheden als observator te
ontwikkelen.
Deel I begeleidt de student op het leerpad van ‘alledaags’ naar professioneel observeren. In deel II is
het (systematisch) observeren uitgewerkt in een stappenplan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden,
cases en opgaven kan de lezer actief aan de slag met de stof.
Nieuw in deze editie
Deze tweede editie van Observeren en rapporteren is aangepast aan recente inzichten en uitvoerig
uitgewerkt met praktijkvoorbeelden.
Doelgroep
Dit boek is geschikt voor studenten in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld voor de opleidingen SPH,
MWD, P&A, Verpleegkunde, PABO en Pedagogiek, evenals Psychologie, Educatie en
(Sociaal)Agogische wetenschappen. Bovendien is het boek toegankelijk voor iedereen die zich wil
verdiepen in gedegen (systematisch) observeren.
Verkorte inhoudsopgave
Voorwoord en Inleiding
Deel I Observeren nader bekeken, opgelet: hersenactiviteit!
Inleiding
Overzicht
1 Observeren: eenvoudig, of toch niet?
2 WWW observeren: waarom, wanneer, wat... en hoe?
3 Gedragsobservatie en het brein: een intiem team
4 Cognitieve en emotionele sturing van de observatie
5 Observeren herzien: betrouwbaarheid en validiteit
Deel II Nu het veldwerk! Stappenplan observeren in de praktijk
http://www.pearsoneducation.nl/product.asp?isbn=9789043023801&cat=highS
Inleiding
Overzicht
6 Een observatie plannen: www... en meer
7 Wat ga ik observeren? De observatieschaal
8 Hoe kan ik gedrag meten en registreren?
9 Goed bekeken, en dan? Observaties interpreteren en rapporteren
Bijlage A Werkplannen en checklists
Bijlage B Oefenvoorbeeld observatieschaal
Bijlage C Observatievoorbeeld peuter Jet
Bijlage D Berekening betrouwbaarheid
Bijlage E Weblinks
Bijlage F Begrippenlijst met definities
Literatuurlijst
Index
Pearson XTRA
Bij deze uitgave hoort Pearson XTRA, een studiewebsite met aanvullend studie- en lesmateriaal voor
zowel studenten als docenten. Op www.pearsonxtra.nl vindt u algemene informatie.
Bij Observeren en Rapporteren wordt het volgende materiaal voor studenten toegevoegd: eText,
vragen, begrippentrainer, uitwerkingen doordenkertjes, uitwerkingen toetsvragen, werkplannen en
checklists, een beeldbank en links. Deze onderdelen kunnen eveneens door docenten gebruikt
worden als onderdeel van een les.
Over de auteurs
Smadar Celestin-Westreich is als hoofddocente verbonden aan de faculteit Psychologie en
Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast leidt zij de opleidingen, de
klinische praktijk en het onderzoek van het multi-site Face®-programma. Zij is ook auteur van
wetenschappelijke en praktijkpublicaties waaronder het handboek 'Kind-, opvoedings- en
gezinsdiagnostiek
in
Face®-perspectief'
en
de
'Familie
Relatie
Test'.
Leon-Patrice Celestin, psychiater, is werkzaam in Parijs als 'praticien hospitalier' en in Brussel. Hij
leidt de interventie- en onderzoeksonderdelen van het FACE®-programma en verzorgt bijscholing
voor professionals in de geestelijke gezondheidssector. Hij is ook auteur van verschillende
wetenschappelijke en praktijkpublicaties.
http://www.pearsoneducation.nl/product.asp?isbn=9789043023801&cat=highS
Download