PP: Temperatuur - Wikiwijs Maken

advertisement
Temperatuur
BOL basisjaar 2013
E. Flink
Doel van de les:
Theorie:
• observeren en rapporteren.
• Afwijkende T observeren.
• Maatregelen treffen bij afwijkende waarden.
Praktijk:
• T opnemen en rapporteren.
Observatie
• Routine matig: voor/ na operatie, kraamzorg.
• Bij redenen: vermoedden van koorts.
Thermometers
•
•
•
•
•
Kwik
Elektronisch
Oor
Voorhoofd
Mond
T opnemen
•
•
•
•
•
Rectaal
Axillair + 0,5° C.
Oraal + 0,3° C.
Femoraal + 0,5° C.
Intra-auraal/ tympanisch
Waarden
Normaal 36° - 37,5° Celsius
Verhoging 37,6˚ - 38˚ C.
Koorts > 38˚ C.
‘s Morgens lager dan ‘s avonds -> stofwisseling
Daarom meet je 2x dgs.
Stofwisseling
• Oiv schildklierhormoon.
• In cel lichaam verbranding: warmte bij vrij
• Lichaam moet warmte weer kwijt
Doet dit door:
- Via huid
- Uitademinglucht
- Uitscheiding urine/ontlasting
Koortsverschijnselen
Met 2 personen samen noteren. 5 minuten.
• T omhoog: koud, rillerig, bleek.
• Koorts: warm, droog/heet aanvoelen, blozen,
onrustig, transpireren.
• Algehele malaise
• Hoofdpijn
• Spierpijn
Koortsverschijnselen
•
•
•
•
•
•
Rusteloos-/slapeloosheid
Geen eetlust, misselijk/ braakneiging
Erge dorst, dorstgevoel.
Hoge HA en AH.
Up is gering.
Branderige ogen, koortslip.
Koude rilling
Fase 1: koude stadium:
• Rillen
• Klappertanden
• Schudden
• 10 – 30 minuten
• Daarna diepe slaap
Actie: warmte toevoer
Koude rilling
Fase 2: warmte stadium:
• Acute temperatuurstijging
• Onrustig, angstig
• Rode wangen
Actie: temperaturen, HA en AH observeren,
geruststellen, extra drinken, afwassingen.
Koude rilling
Fase 3: transpiratie stadium:
• Lichaamstemperatuur gaat dalen
• Transpireren
• Bleek
• Snelle AH
• Klam zweet op voorhoofd
Actie: let op collaps gevaar, wassen, schone
kleding, slapen, extra vocht.
Voorzorg
1.
2.
3.
4.
5.
Op hoogte van eerdere waarden.
Inschatten verwachte waarden.
Op hoogte gebruikswijze thermometer.
Hygiënische maatregelen.
Instructie aan zv.
Rapporteren
•
•
•
•
•
In observatielijst: T, HA, AH.
Noteren in rapportage met toestand van de zv.
Noteren van gedane acties.
Welk resultaat dat opgeleverd heeft.
Temperatuurlijst: blauw
Zorgverlening:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bedrust
Omgevingstemperatuur
Licht
Voeding /vocht
Mondverzorging
Hygiëne
Koortswerende middelen
Preventieve maatregelen
Psychische aspecten
Verdiepen/observeren:
• Vochtbalans
• Stomatitis
Vragen
• Huiswerk:
1.11 : 5, 6, 8, 9
1.12: 22 t/m 34
Dus alle opdrachten van vitale functies af.
Volgende week nakijken.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards