Om als gehandicapte te kunnen sporten, is meer nodig! Fonds

advertisement
Om als gehandicapte te kunnen sporten, is meer nodig!
Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te
maken en het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren. Jaarlijks stelt het Fonds
subsidies beschikbaar aan sportorganisaties zonder winstoogmerk voor bijvoorbeeld
innovatieve projecten, de aanschaf van sport- en spelmateriaal, de financiering van
sportevenementen en de realisering van bouwtechnische aanpassingen aan
sportaccommodaties.
Binnen Fonds Gehandicaptensport is er ruimte voor :
Stagiair particuliere fondsenwerving (m/v) min. 32u
Wij zoeken een enthousiaste stagiair, die een bijdrage wil leveren aan het werven van
financiële middelen onder particulieren, serviceclubs, (sport)verenigingen, leerlingen van
scholen, etc. voor de sporters met een handicap en daarvoor bereid is om databases op te
bouwen, te plannen en ook zelfstandig kleine projecten te draaien. Onder de particuliere
fondsenwerving valt o.a. de jaarlijks terugkerende collecteweek. De collecte staat door hoog
verloop van vrijwilligers en verminderde contante geldstroom onder druk, dus daardoor is
efficiency en innovatie nodig! We willen meer inzicht krijgen in onze doelgroepen (sporters
met een handicap, basisscholen, donateurs) en willen jou vragen deze gegevens in kaart te
brengen en in een database vast te leggen. Met de gedachte dat dit potentiële nieuwe
vrijwilligers kunnen worden.
Daarnaast zijn we binnen de particuliere fondsenwerving voortdurend op zoek naar kansen
en leuke initiatieven van particulieren met het doel om meer mensen enthousiast te maken
en in actie te laten komen voor onze organisatie. Hoe meer steun we uit de maatschappij
krijgen, hoe meer sporters we structureel kunnen laten sporten.
We zoeken dus iemand die administratief goed onderlegd is, een servicegerichte en flexibele
houding heeft, met enig commercieel en organisatorisch inzicht en niet te beroerd is om de
mouwen op te stropen om de particuliere initiatieven en collecte en bijbehorende
administratie zo optimaal mogelijk af te handelen.
Wie
Een student (MBO+/ HBO) die bijvoorbeeld 20 weken een zeer afwisselde en diverse
tweedejaarsstage wil volgen Je bent in het bezit van je rijbewijs B en bent niet vies van
aanpakken wat er op je pad komt. Wij zijn een klein team, waarbij er tijd is voor humor, maar
er moet ook een mooi resultaat neergezet worden en staan we daarvoor vanuit de gedachte
“als één team achter de sporter met een handicap”. Affiniteit met de gehandicaptensport is
een pré. Je hebt ruime kennis van alle Office programma’s.
De stage bestaat grofweg uit 2 delen:
1 = database opzetten met gegevens collecte
Je gaat op zoek naar gegevens m.b.t. onze donateurs in relatie tot potentiële collectanten. Je
brengt alle basisscholen in kaart, gaat op zoek naar gegevens van de sporters met een
handicap en verwerkt deze gegevens in een database Daarbij maken we ook gebruik van de
database met alle sportverenigingen en bedenk je een manier, waarop we hen kunnen
interesseren voor de collecte. Concreet breng je dus alle doelgroepen in kaart en mag je
daarna meedenken in de juiste wijze van benaderen en acquisitie plegen.
In de voorbereiding naar de collecteweek zijn er ook diverse administratieve
werkzaamheden, waaronder bijvoorbeeld:
- verwerken van NAW-gegevens in de nieuwe database
- mede coördineren van mailings naar collectevrijwilligers.
- collectevrijwilligers en regionaal medewerkers te woord staan en evt. doorverwijzen.
2 = praktijkdeel particuliere fondsenwerving
Je ondersteunt de afdeling werving middels administratieve en organisatorische taken.
Zoals:
- Het onderzoeken en in kaart brengen van potentiële evenementen en activiteiten
- Opzetten van een database particuliere werving en versturen van een nieuwsbrief
- Ondersteuning bieden aan lopende projecten, versturen van promotiematerialen en
de afhandeling hiervan
Waar
De taken worden uitgevoerd op kantoor van Fonds Gehandicaptensport (te Amstelveen).
Wanneer
Startdatum vanaf 1 september 2015 voor min. 4 stagedagen per week.
Informatie?
Informatie kan opgevraagd worden bij Heidi Wennekes-Schaap, collectecoördinator, via de
mail: [email protected] of 06 – 53 29 97 38. Of bij Maaike Hooghiemstra,
particuliere fondsenwerving via [email protected] of 06 – 22 17 63 50.
Fonds Gehandicaptensport
Bankrashof 3
1183 NP Amstelveen
T: 020 – 73 72 170
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards